Ley y justicia

 0    147 fiche    anoolcia
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
el chantaje
commencer à apprendre
szantaż
CHANTAJEAR a alguien
commencer à apprendre
Szantażować kogoś
el chantajista
commencer à apprendre
szantażysta
el soborno
commencer à apprendre
łapownictwo, przekupstwo
SOBORNAR
commencer à apprendre
przekupywać
el robo con fractura
commencer à apprendre
włamanie
el ladrón
commencer à apprendre
złodziej
el narcotráfico
commencer à apprendre
handel narkotykami
el traficante de drogas
commencer à apprendre
diler
el fraude, la estafa
commencer à apprendre
oszustwo
el estafador
commencer à apprendre
oszust
ESTAFAR
commencer à apprendre
oszukiwać (przestępstwo)
el secuestro
commencer à apprendre
porwanie
el secuestrador
commencer à apprendre
porywacz
SECUESTRAR
commencer à apprendre
porywać
el asalto
commencer à apprendre
napaść
ASALTAR
commencer à apprendre
dokonywać napadu
el asaltante
commencer à apprendre
napastnik
el asesinato
commencer à apprendre
zabójstwo
el asesino
commencer à apprendre
Morderca
ASESINAR
commencer à apprendre
zabijać, mordować
el homicidio
commencer à apprendre
nieumyślne spowodowanie śmierci
la violación
commencer à apprendre
gwałt
el violador
commencer à apprendre
gwałciciel
VIOLAR
commencer à apprendre
gwałcić
el contrabando
commencer à apprendre
przemyt
el contrabandista
commencer à apprendre
przemytnik
CONTRABANDEAR
commencer à apprendre
przemycać
el terrorismo
commencer à apprendre
terroryzm
el terrorista
commencer à apprendre
Terrorysta
ATERRORIZAR
commencer à apprendre
Terroryzować
el robo
commencer à apprendre
Kradzież
ROBAR
commencer à apprendre
kraść
el vandalismo
commencer à apprendre
wandalizm
el vándalo
commencer à apprendre
Wandal
VANDALIZAR
commencer à apprendre
niszczyć, wandalizować
la malversación
commencer à apprendre
malwersacja
el malversador
commencer à apprendre
malwersant
MALVERSAR, DESFALCAR
commencer à apprendre
dokonywać malwersacji
el menoscabo, la difamación
commencer à apprendre
zniesławienie
el carterista
commencer à apprendre
kieszonkowiec
el robo a mano armada
commencer à apprendre
napad z bronią w ręku
el acto jurídico
commencer à apprendre
akt prawny
agravante
commencer à apprendre
obciążającyobciążający
el arbitraje
commencer à apprendre
arbitraż; sąd rozjemczy
la audiencia provincial
commencer à apprendre
sąd prowincjonalny (odpowiednik sądu okręgowego)
la cesión
commencer à apprendre
cesja, przekazanie
la cláusula
commencer à apprendre
paragraf
la condena
commencer à apprendre
wyrok
CUMPLIR una condena
commencer à apprendre
odsiadywać wyrok
el cuerpo de delito
commencer à apprendre
corpus delicti, materiał dowodowy
la declaración
commencer à apprendre
zeznanie
el delincuente
commencer à apprendre
przestępca
la demanda
commencer à apprendre
powództwo
el demandado
commencer à apprendre
Pozwana
el demandante
commencer à apprendre
powód, pokrzywdzony
los derechos fundamentales
commencer à apprendre
podstawowe prawa
la diligencia sumarial
commencer à apprendre
dochodzenie
el hurto
commencer à apprendre
kradzież
el indulto
commencer à apprendre
ułaskawienie / złagodzenie kary
el juicio
commencer à apprendre
proces, sprawa
el jurado
commencer à apprendre
przysięgły; rada przysięgłych
el juramento
commencer à apprendre
przysięga
el juzgado
commencer à apprendre
sąd, trybunał
el litigio / el pleito
commencer à apprendre
sprawa
el maltrato
commencer à apprendre
maltretowanie
la mediación
commencer à apprendre
mediacja
la negligencia
commencer à apprendre
zaniedbanie
el parte
commencer à apprendre
strona (konfliktu)
el penal
commencer à apprendre
zakład karny
la presunción de inocencia
commencer à apprendre
domniemanie niewinności
la querella
commencer à apprendre
skarga
el recurso
commencer à apprendre
apelacja
la resolución judicial
commencer à apprendre
nakaz sądowy
la sanción
commencer à apprendre
Kara
la sentencia
commencer à apprendre
wyrok
el testigo
commencer à apprendre
świadek
la toga
commencer à apprendre
Toga
el usufructo
commencer à apprendre
użytkowanie
el verdicto
commencer à apprendre
Werdykt
la vía contenciosa
commencer à apprendre
postępowanie sądowe
el voto de censura
commencer à apprendre
wotum nieufności
el voto de confianza
commencer à apprendre
wotum zaufania
ABSOLVER
commencer à apprendre
uniewinniać
APROBAR
commencer à apprendre
uchwalać
ATESTIGUAR
commencer à apprendre
zaświadczać
ATENTAR contra la ley, CONTRAVENIR la ley, TRANSGREDIR la ley, VIOLAR la ley, VULNERAR la ley, INFINGIR la ley
commencer à apprendre
naruszać prawo, łamać prawo
COMPARECER
commencer à apprendre
stawiać się (w sądzie)
CONSIGNAR
commencer à apprendre
protokołować
DECRETAR
commencer à apprendre
wyrokować, orzekać
DEROGAR una ley
commencer à apprendre
znosić (prawo)
DETENER
commencer à apprendre
aresztować
DICTAR una ley
commencer à apprendre
uchwalać prawo
DICTAR una sentencia, EMITIR un veredicto
commencer à apprendre
wydawać wyrok
EMPLAZAR
commencer à apprendre
wzywać; wyznaczać datę
ENTRAR en vigor
commencer à apprendre
Wejść w życie
EXCULPAR
commencer à apprendre
Uniewinnić, usprawiedliwić
FALLAR una sentencia
commencer à apprendre
orzekać wyrok
IMPUGNAR
commencer à apprendre
zaskarżać, kwestionować
INCULPAR a alguien de algo
commencer à apprendre
Oskarżyć kogoś o coś
INDULTAR
commencer à apprendre
ułaskwiać
INTERPONER
commencer à apprendre
zgłaszać, składać
PRESCRIBIR (un delito)
commencer à apprendre
ulegać przedawnieniu
PRESTAR juramento
commencer à apprendre
Składać przysięgę
PROMULGAR
commencer à apprendre
ogłaszać, proklamować
REABRIR
commencer à apprendre
Otwierać ponownie
RESCINDIR
commencer à apprendre
unieważniać
la sentencia absolutoria
commencer à apprendre
wyrok uniewinniający
la sentencia condenatoria
commencer à apprendre
wyrok skazujący
civil
commencer à apprendre
cywilny
defensor
commencer à apprendre
obrończy
fiscal
commencer à apprendre
skarbowy, podatkowy
jurídico
commencer à apprendre
prawny
mercantil
commencer à apprendre
handlowy
patrimonial
commencer à apprendre
dziedziczny
penal
commencer à apprendre
karny
perpetuo
commencer à apprendre
wieczny
vigente
commencer à apprendre
prawomocny
el bien patrimonial
commencer à apprendre
spadek
considerablemente
commencer à apprendre
znacząco
drásticamente
commencer à apprendre
drastycznie
integramente
commencer à apprendre
całkowicie
merecidamente
commencer à apprendre
zasłużenie
parcialmente
commencer à apprendre
częściowo
por aclamación
commencer à apprendre
przez aklamację
por unanimidad
commencer à apprendre
jednogłośnie
severamente
commencer à apprendre
surowosurowo
sin reservas
commencer à apprendre
bez zastrzeżeń
unánimamente
commencer à apprendre
jednogłośnie
la infracción
commencer à apprendre
naruszenie
el delito
commencer à apprendre
przestępstwo
REHUSAR
commencer à apprendre
odrzucać
ACATAR
commencer à apprendre
szanować
la separación de bienes
commencer à apprendre
podział majątku
COMETER un delito
commencer à apprendre
Popełnić przestępstwo
el testigo ocular, el testigo presencial
commencer à apprendre
Naoczny świadek
enrevesado
commencer à apprendre
zagmatwany
espinoso
commencer à apprendre
najeżony trudnościami
LLEVAR a juicio
commencer à apprendre
podać do sądu
OBTENER un indulto
commencer à apprendre
zostać ułaskawionym
impune
commencer à apprendre
bezkarny
el reo
commencer à apprendre
oskarżony, pozwany
RECRIMINAR
commencer à apprendre
oskarżać
TOMARSE la justicia por su mano
commencer à apprendre
samemu wymierzać sprawiedliwośc
la ley de la selva
commencer à apprendre
prawo dżungli
con todas las de la ley
commencer à apprendre
dokładnie, krok po kroku, zgodnie z prawem, tak, jak jest wymagane
RECURRIR
commencer à apprendre
wnosić apelację

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.