leki przeciwzakrzepowe

 0    30 fiche    ealice
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
WSK do stosowania heparyn
commencer à apprendre
leczenie i profil zakrzepów, zawał, DIC, przeszczepy, krążenie pozaustrojowe, HUS, przetaczanie krwi, zakrzepica, dializy
PWSK do stosowania heparyn
commencer à apprendre
aktywne krwawienie, skaza krwotoczna, HIT, nadciśneinei złośliwe, guz mózgu
HNF
commencer à apprendre
hetrogenna mieszanina glikozaminoglikanów, skłąda się z 40-50 podj; wiąże się z At-III i zw jej powinowactwo do trombiny
HDCz
commencer à apprendre
zbudowana z <18 jedn cukrowych, w kompleksie z AT-III hamuje głównie cz Xa, w mniejszym stopniu IIa
HDCz a HNF
commencer à apprendre
1. większa dost biol i dłuższy czas dział 2. mała zal ef antykoag (przeliczanie na m.c.) 3. znikomy wpływ na czynność płytek
PWSK względne do stosowania heparyn
commencer à apprendre
niedawne krwawienie z ppok, objawowe nadc wrotne, HDCz- gfr<30, zaaw niewyd wątr, nakłucie lędźwiowe, rozwarstw aorty
HIT
commencer à apprendre
heparin-induced thrombocytopenia
HIT 1
commencer à apprendre
obniżenie l płytek o ok 25%, przez pierwsze dni stos HNF, zwykle wraca do normy
HIT2
commencer à apprendre
znaczne obniżenie l płytek; IgG skieorwane przeciw płytkom powoduje tworzenie ich agregatów, następnie są one usuwane z krążenia i jest to przyczyna małopłytkowości
jakie p/krzepliwe po wystąpieniu HIT
commencer à apprendre
lepirudyna, argatroban, biwalirudyna
inhibitory cz Xa
commencer à apprendre
fontaparynuks s.c., rywaroksaban p.o., apiksaban
fondaparynuks
commencer à apprendre
inhibitor Xa, pentasacharyd występujący w cz HNF i DCz, ale z przyłączonym kw siark; hamuje AT-III silniej niż HDCz. s.c., usuwany przez nerki
rywaroksaban
commencer à apprendre
doustny inhibitor Xa; efekt p/krzepliwy 9-12h; nie w niewyd nerek (wydalanie)
apiksaban
commencer à apprendre
wybiórczy doustny inhibitor Xa, wydalany przez nerki tylko w 25%
inhibitory Xa- ogólna charakterystyka
commencer à apprendre
-nie trzeba monitorować -DNP to krwawienia i r. alerg -niżesze ryzyko krw do oun niz po warfarynie -wzrost ryzyka hematurii -nei ma leku znoszącego efekt
bezpośrednie inhibitory trombiny- preparaty
commencer à apprendre
biwalirudyna (i.v.), argatroban (i.v.), dabigatran (p.o.), lepirudyna (i.v.)
bezpośr inhib trombiny- podział
commencer à apprendre
syntetyczne analogi hirudyny, rekombinowane hirudyny
biwalirudyna
commencer à apprendre
syntetyczny analog hirudyny, i.v., wydłuża PT, odwracalny
argatroban
commencer à apprendre
odwracalnie wiąże się z centrum aktywnym trombiny
dabigatran
commencer à apprendre
syntetyczny analog hirudyny, p.o., można go wydializować, nie stosowaćw niewyd nerek i wątroby, nei z ketokonazolem, cykosporyną, takrolimusem
antagoniści wit. K- preparaty
commencer à apprendre
warfaryna, acenokumarol
antagoniści wit K- mech działania
commencer à apprendre
upośledza proces tworzenia w wątrobie białek układu krzepnięcia: -protrombiny (II), -VII, -IX, -X, -C i S
antagoniści wit K- charakterystyka
commencer à apprendre
efekt p/krzepliwy dopiero po paru dniach, dużo zmiennych warunkje efekt działania, dawka u kobiet mniejsza, teratogenna
kiedy monitorujemy INR?
commencer à apprendre
podczas leczenia inhibitorami wit K
VKA- WSK
commencer à apprendre
migotanie przedsionków, zatorowość płucna, zakrzepica żył głębokich
kwas acetylosalicylowy
commencer à apprendre
hamuje cyklooksygenaże w płytkach krwi, odpowiedzialną za prod tromboksanu= nie ma agregacji trombocytów; liza płytek ok 7 dni
Inhibitory receptora glikoproteinowego IIb/IIIa- mechanizm działania
commencer à apprendre
leki p/płytkowe, działające na czynnik GP IIb/IIIa, odgrywające rolę w agregacji płytek
Inhibitory receptora glikoproteinowego IIb/IIIa- preparaty
commencer à apprendre
abciximab
inhibitory agregacji płytek aktywowanej przez ADP
commencer à apprendre
klopidogrel, tikagrelol, presugrel
inhibitory agregacji płytek aktywowanej przez ADP- mech dział
commencer à apprendre
leki te modyfikują receptor dla ADP na po płytej, przez co ADP nie może się z nim związać i aktywować kompleks glikoprotein GPIIb/IIIa

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.