Gronkowce, paciorkowce, Enterkoki

 0    98 fiche    amsi
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Gronkowce
commencer à apprendre
G+,żólte, szare, względnie beztlenowe (fermetują glukozę)
podłoże Chapmana
commencer à apprendre
wybiórczo(NaCl)-różnicujące(mannitol) dla gronkowców MANNITOLO + S. aureus, S. saprophiticus -> kolor żółty
czynnik CF
commencer à apprendre
gronkowce, zlepiają się w osoczu w wyniku wytrącania się fibryny
test koagulazowy
commencer à apprendre
S. aureus- wytwarza koagulazę -> wykrzepianie się plazmy, ocieplamy w probówce, ale nie za długo, żeby nie doszło do rozpuszczenia skrzepu przez stafylokinazę
gronkowce: toksyna SSSS
commencer à apprendre
egzotoksyna, zespół Rittera, gronkowcowe zapalenie złuszczające skóry/pęcherzyca (dzieci <5 lat)/ zespół oparzonej skóry
liszajec pęcherzowy
commencer à apprendre
zlokalizowana postać SSS, wysoce zakaźny
gronkowce: eksfoliatyna
commencer à apprendre
EGZOtox, epidermolityczna, rozszczepia warstwę ziarnistą skóry, utrata pow warstw naskórka (x desmogleina)
zespół wstrząsu toksycznego TSS
commencer à apprendre
rzadszy od ropni, bo wymaga więcej tlenu i obojętnego pH, objawy: wymioty, biegunka, wysypka, ból mięśni, spadek BP, pocenie -> odwodnienie, pirogenna egzotoksyna (tampony)
gronkowce: inotoksykacje
commencer à apprendre
krótki czas do wyst objawów, egzotox, enterotoksyna o charak superantygenu, termostabilna, 1-5 h od zjedzenia, ustępuje po 24h po nawodnieniu, nie jest wrażliwa na gotowanie!
inotoksykacje
commencer à apprendre
S. aureus, Cl. Botulinum, Cl. perfringens
gronkowce: zakażenie narządów i tkanek
commencer à apprendre
liszajec zakaźny (aureus+pyogenes), trądzik, czyraki, jęczmień, posocznica, ropnie narządów wew, zapal płuc, zapalenie kości i szpiku, zakaż ran i oparzeń, stopa cukrzycowa (beztlen+aureus), figówka, płonica
Egzotoksyny: S. aureus
commencer à apprendre
eksfoliatyna, TSS-1, enterotoksyny, koagulaza, stafylokinaza, hemolizyny, hialuronidaza, nukleaza, leukocydyny, lipaza
Czynniki zwiazane z kom: S. aureus
commencer à apprendre
kolagen i fibrynogen, białko wiążące fibronektynę, glikokaliks, białko A (pow, związane z peptydoglikanem, wiąże fragment Fc IgG i uniemożliwia wiązanie swoistych przeciwciał do gronkowców i blikuje opsonizację, aktywacja dopełniacza -> reakcja zapalna
Czynniki zwiazane z kom: S. aureus
commencer à apprendre
hemolizyny: liza RBC, alfa-pełna, gronkowce ludzkie, beta- niepełna, zwierzęta
Gronkowce: diagnostyka
commencer à apprendre
mikroskop- zrainiaki G+, agar z krwią(hemoliza), Chapman, z mannitolem
Grnkowce: chemioterapia
commencer à apprendre
penicyliny naturalne: wąski zakres, G+, półsyntetyczne betalaktamazooporne, cefalosporyny
Gronkowce: lekooporność
commencer à apprendre
betalaktamazy, gen dla białka PBP2 (potwierdzamy oporność), MRSA(oporność na wszystkie betalaktamazy), MSSA, MRCNS (dotyczy koagulazo (-)
maczugowce
commencer à apprendre
bez otoczki, rzęsek, nieruchliwe, katalazo i oksydazo ++, względne tlenowce, dyfteroidy: flora fiz skóry, jamy nosowej, gardła, PP, drogi mocz-pł, pałeczki G+
maczugowiec chorobotwórczy
commencer à apprendre
C. diphteriae
maczugowce: toksyny
commencer à apprendre
toksyna błonnicza: egzotox, hamuje biosyntezę białka, składa się z frakcji B-przyłączenie tox do kom, transport do kom, frakcja A-właściwa tox (wytwarzana przez szczepy lizogenne przez faga B, nosiciel genu tox
toksynogenność toksyny błoniczej
commencer à apprendre
in vivo: wprowadzenie podskórne żywego szczepu śwince, in vitro: precypitacja między toksyną a swoistą antytoksyną w żelu
choroby przez maczugowce
commencer à apprendre
błonica:C. diphteriae, łupież rumieniowaty: C. munutissimum, trądzik pospolity: C. acne
leczenie błonicy i droga zakażenia
commencer à apprendre
anb: penicylina, erytromycyna (aminoglikozyd) podanie antytoksyny, neutralizacja egzotox, droga: kropelkowa, człowiek jako jedyny rezerwuar
dyfteroidy- trudność diagnostyczna
commencer à apprendre
szukamy genu tox w celu potwierdzenia błonicy
Listeria monocytogenes= Streptococcus agalactaciae
commencer à apprendre
pałka G+, listerioza noworodków- ZOMR(podczas przejścia przez kanał rodny,łożysko), listerioza dorosłych- ZOMR (niepasteryzowane mleko, surowe jarzyny), IZW, rezerwuar: zwierzęta, wrota: PP
Streptococcus agalactaciae: diagnostyka i leczenie
commencer à apprendre
hodowla w NISKIEJ temp, naturalnie oporne na cefalosporyny
Streptococcus agalactaciae: patomechanizm
commencer à apprendre
białka powierzchniowe 'internaliny', wniknięcie do enterocytu, pH kwaśne fagolizosomu aktywuje egzotoksynę LISTERIOLIZYNA "O", przejście przez ścianę enterocytu, inwazja do makrofagów
paciorkowce grupy A
commencer à apprendre
S. pyogenes, Betahemoliza, zahamowany wzrost w teście z bacytracyną, czyli jest na nią wrażliwy- IDENTYFIKACJA
paciorkowce: białko M
commencer à apprendre
białko M: zdadliwość pac Beta-hemm, właść antyfagocytarne, antykomplementarne, immunogenny
paciorkowce: białko F
commencer à apprendre
czynnik adhezyjny, wiąże się z paciorkami i przylega w gardle
paciorkowce: białko G
commencer à apprendre
wiąże IgG przez region Fc, przeciwdziała fagocytozie (tworzy kompleks z fibronektyną)
paciorkowce: otoczka
commencer à apprendre
immunogenna, hialuronowa w odp autoimmunologicznej!
paciorkowce: wielocukier C
commencer à apprendre
antygen błony cytoplazmatycznej, podobny do ludzkich ant, serce, nerki, stawy,
paciorkowce: toksyna pirogenna/erytrogenna
commencer à apprendre
tylko przez szczepy lizogenne (bakt utrzymujące zintegrowany fag), działają bezpośrednio na pdwzg + wysypka, są 2 typy: A, B, C (możemy zachorować na płonicę 3 razy, superantygeny
paciorkowce: egzotoksyna A
commencer à apprendre
antygen odp za objawy ogólne zakażenia pac grupy A
paciorkowce: egzotoksyna B
commencer à apprendre
odp za niszczenie tkanek u pacjentów z martwiczym zapaleniem powięzi
odczyn ASO
commencer à apprendre
oznaczenie miana antystreptolizyny (pciało, które hamuje działanie streptolizyny O, wytwarzanej przez pac A, C, G, choroba albo autoagresja, leczenie: penicyliny
paciorkowce: hemolizyny
commencer à apprendre
streptolizyna O- białko odp za strefę hemolizy całkowitej, pac grupy A, immunogenna, wrażliwa na tlen | streptolizyna S-hemoliza, cytotox, rozpad RBC, WBC i PLT, Betahemoliza, niewrażliwa na tlen
choroby przez paciorkowce grupy A
commencer à apprendre
zapalenie gardła, angina, liszajec zakaźny, niesztowica, cellulitis, gorączka połogowa, róza, martwicze zapalenie powięzi
płonica: objawy
commencer à apprendre
malinowy język, drobna grudkowa wysypka (działanie tox erytro na włośniczki), otrębiaste złuszczanie skóry na pośladkach, gorączka, objawy zapalenia gardła
obecność przeciwciał: płonica
commencer à apprendre
nie chronią przed ponownym zakażeniem, ale chroni przed wysypką
odczyn Schultza- Charltona
commencer à apprendre
choremu na płonicę wstrzykuje się swoistą antytoksynę, skierowaną przeciwko tox erytrogennej, wytwarzanej przez paciorkowce z grupy A z betahemolizą, w mscu wstrzyknięcia wysypka blednie i zanika, zobojętnienie tox przez antytox
bez badania mikrobiol z charakterystycznym obrazem klinicznym- zakażenie S. pyogenes
commencer à apprendre
szkarlatyna, róża, martwicza zapalenie powięzi II
paciorkowce z gr A, betahemoliza: leczenie
commencer à apprendre
penicylina, a jak nie to erytoromycyna/ cefalosporyny III gen
ENTEROKOKI: NATURALNA OPORNOŚĆ
commencer à apprendre
niska: aminoglikozydy, wysoka: cefalosporyny
test CAMPa
commencer à apprendre
identyfikacja pac z gr B, jeśli na złączu strałki Streptococcus i pasma Staphylococcus to wzmocnienie Betahemolizy, inkubacja 24 h w 30 st,
test na bacytracynę [-], test CAMPa [-]
commencer à apprendre
nie jest to pac z grupy A, B, G, F
paciorkowce gr B: noworodki
commencer à apprendre
1 tydz: bakteriemia, zapal płuc= zespół wczesny, 1-8 tydz: bakteriemia, ZOMR=zespół późny
paciorkowce gr B: ciężarne
commencer à apprendre
5-50%, zakażenia wewnątrzłonowe, okołoporodowe, konieczna jest profilaktyczna antybiotykoterapia
paciorkowce gr B: czynniki predysponujące do zakażenia
commencer à apprendre
przedwczesny poród, mała waga urodzeniowa, przedłużający się poród, wady wrodzone płodu
paciorkowce gr D ENTEROKOKI
commencer à apprendre
rosną na zwykł podł, kolonizują j. grube, mikroflora PP i jamy ustnej, oportunistyczne patogeny (zakażenia UM u osób z obniżoną odpornością), zakaż dróg rodnych, żółciowych, cholecystitis, apendicitis, rosną na Cocosel-agar D, czarne zabarwienie podłoża
paciorkowce gr D: identyfikacja
commencer à apprendre
za pomocą krążka EF, podłoze MH, siejemy na 1/2 płytki, na środek sektora nakładamy krażek EF, tem pokojowa 15 min, potem cieplarka na 24 h w większej zawartości O2| E. faecalis: rośnie, zmienia kolor| E. faecium: nie rośnie, nie zmienia koloru
Test na HLAR
commencer à apprendre
podłoże MH, czystą hodowlę zawieszamy w 0,9% NaCl, zawiesina o gęst 0,5 w skali McForlanda, nanosimy wacikiem na podłoże MH, nakładamy krążki z gentamycyną i streptomycyną jeśli strefa zahamowania wzrostu wobec krążków to > 10 mm to brak HLAR
VER
commencer à apprendre
VER le polonais
paciorkowce gr D oporna na waknomycynę
Streptococcus pneumoniae
commencer à apprendre
oporny na penicylinę! PRSP, stosujemy cefalosporyny III gen
Streptococcus pneumoniae: podanie cefalosporyn
commencer à apprendre
zmiana w genomie powoduje wytwarzanie CBP-2a, CBP-2x
Streptococcus pneumoniae: diagnostyka
commencer à apprendre
badanie plwociny, objawy + dwoinki G+ = diagnoza
Streptococcus pneumoniae: identyfikacja
commencer à apprendre
test serologiczny, test wrażliwości na optochinę- pobieramy mat z gardła, plwocinę, agar z krwią, na pow krążek z optochiną, 24 h w 37 st, zahamowanie wzrostu pac alfahemolizujących -> pneumokoki
Streptococcus pneumoniae: charakterystyka
commencer à apprendre
tylko człowiek jako rezerwuar, droga zakażenia: kropelkowa, katalazo [-], dwoinki G+, względnie tlenowe
Streptococcus pneumoniae: zjadliwość
commencer à apprendre
OTOCZKA! polisacharydowa, właściwości antyfagocytarne, adhezyjne
paciorkowce jamy ustnej: wymienić
commencer à apprendre
S. salivarius, S. mitis H, S. sanguis H
paciorkowce jamy ustnej: charakterystyka
commencer à apprendre
oporne na optochinę i bacytracynę, mikroaerofile, muszą mieć podłoża wzbogacone w białko, nie mają swoich antygenów i w związku z tym NIE SĄ klasyfikowane wg podziału LANCEFIELD, choroby: IZW, próchnica
próchnica
commencer à apprendre
1 etap: powstają plamki na twardej pow szkliwa, złogi dekstranów, tam bak wytw kwaśne związki, subst sacharoza, 2 etap: tworzenie zw kwasnych, demineralizacja szkliwa i proces próchniczy
paciorkowce: biseptol
commencer à apprendre
nie eliminuje S. pyogenes z ogniska zakażenia
Enterokoki: leczenie
commencer à apprendre
ampicylina, amoksycylina, mazlocylina, azlocylina, imipenem, polipeptydy,
paciorkowce alfahemolizujące
commencer à apprendre
zzieleniejące, S. pneumoniae, Enterokoki
paciorkowce betahemolizujące
commencer à apprendre
niechorobotwórcze, chorobotwórcze: A. S. pyogenes, B. S. agalactaciae, C, D, F, G, enterokoki
paciorkowce: cechy morfologiczne
commencer à apprendre
alfa: hemoglobina, methemoglobina, zzzielenienie, flora saprofityczna (błony śluz jamy ustnej, gardła, skóra, PP, cewka mocz), beta: pełna hemoliza, chorobotwórcze, gamma: nie ma hemolizy, flora saprofityczna
neisseria
commencer à apprendre
ziarniaki G[-], dwoinki, wyst w leukocytach, ostre stany zapalne
Enteriobacteriacae/pałeczki jelitowe, pałeczki niefermentujące
commencer à apprendre
G[-], brak spor, względne beztlenowce, proste podłoża, fermetują Glc, otoczka
podłoże McConkeya
commencer à apprendre
rośną pałeczki jelitowe, laktoza, wskaźnik pH, jeśli laktoza jest fermentowana to powstaje kwas i kolonie stają się różowe (wtedy E. coli), zazwyczaj patogenne pałeczki nie fermentują laktozy
Enteriobacteriacae: chorobotwórczość
commencer à apprendre
antygen K- polisacharyd otoczki, antygen H- antygen rzęskowy (Salmonella), antygen O- antygen somatyczny
Enteriobacteriacae: zjadliwość
commencer à apprendre
ENDOTOX: LPS (rdzeń polisacharydowy antygen O i lipid A, EGZOTOX: enterotoksyny np. E. coli toksyna Shiga, toksyny Shiga like
Enteriobacteriacae: zjadliwość czynniki adhezyjne
commencer à apprendre
antygeny rzęskowe CFA (czynnik kolonizacji), antygen O
Enteriobacteriacae: zjadliwość
commencer à apprendre
otoczka, antygeny pow -> właściwości antyfagocytarne
Enteriobacteriacae: zakażenia PP
commencer à apprendre
Sally, Shiga, Cola, Yersinia enterocolica
Enteriobacteriacae: zakażenia UM
commencer à apprendre
Cola, Proteus, Morganella, Providaentia, Citrobacter, Serratia, Klebsiella, Enterobacter
Enteriobacteriacae: zatrucia pokarmowe
commencer à apprendre
Sally, Cola, Yersinia enterocolica
Enteriobacteriacae: bakteriemie i posocznice
commencer à apprendre
Sally, Cola, Yersinia, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteusz, Providentiae, Citrobacter
Enteriobacteriacae: ZOMR
commencer à apprendre
Cola, Klebsiella, Enterobacter
Enteriobacteriacae: endotox
commencer à apprendre
zawarte w błonie zew G[-], LPS
Enteriobacteriacae: egzotox
commencer à apprendre
wydzielane do środowiska przez G[+]: enterotox
Enteriobacteriacae: układ kostno-stawowy
commencer à apprendre
Yersinia, Salmonella, Cola
preparat z plwociny, pałeczki G [-]
commencer à apprendre
możemy stwierdzić, ze to flora chorobotwórcza, bo flora fizjologiczna w GDO ich nie obejmuje
hodowla pałeczek G [-]
commencer à apprendre
brak wymagań wzrostowych, bakt zostaną wyhodowane w rutynowym badaniu, podłoża: agar z krwią wzbogacone, wybiórczo-różnicujące McConkey (wybiórczy dezoksycholan sodu, różnicujący laktoza
podłoże McConkeya: laktozo G [+]
commencer à apprendre
różowe, wtórna alkalizacja, E. coli, Klebsiella, Enterobacter
podłoże McConkeya: laktozo G [-]
commencer à apprendre
żółte, brak wtórnej alkalizacji, Salmonella, Shigella, Proteus, pałeczki niefermentujące SZCZEPY POTENCJALNIE CHOROBOTWÓRCZE
nosicielstwo Salmonelli lub Shigelli
commencer à apprendre
pochorobowe, utajone: zakażenie głównie drogą kontaktową, niebezpieczeństwo wśród osób pracujących przy jedzeniu, medycy
podstawa identyfikacji pałeczek
commencer à apprendre
rząd biochemicznya potem typowanie serologiczne
czy możemy odróżnić Salmonelli i Shigelli na poziomie bad biochem?
commencer à apprendre
nie, trzeba serotypować
serotypowanie pałeczek
commencer à apprendre
surowica wzorcowa z pciałami przeciw bakteriom, surowice poliwalentne (pciała przeciwko wszystkim antygenom rzęskowym- surowica HM, po wstępie dalej serotypujemy czyli używamy tablicy Kauffmana-Whita lub aglutynacja szkiełkowa, która wypadnie HM+ to Sally
E. coli
commencer à apprendre
laktozo+, podczas fermentacji Glc wytwarza gaz, wydziela indol rozkładając tryptofan, hemoliza
E. coli: chorobotwórczość
commencer à apprendre
adhezyjny: kolonizacja kom nabłonka PP i UM, zakażenie GDoO, bo mają unikatowe antygeny FIBRIALNE-> przyleganie do nabłonka kielochów i kanalików
E. coli: chorobotwórczośc toksyny
commencer à apprendre
enterotox, toksyny ciepłochwiejne LT- podobne do tox cholery, kodowane przez plazmidy, verotoksyna VT- enterokrwotoczne szczepy E. coli EHEC, VTEC
E. coli: chorobotwórczośc toksyny
commencer à apprendre
toksyna Shiga-like- EHEC o serotypie O 157: H7, najbardziej zjadliwa forma, wytworzenie tej tox zależy od lizogennego zakażenia bakteriofagiem, który jest nosicielem genu kodującego tox
zespół hemolityczno-mocznicowy: why?
commencer à apprendre
przez tox Shiga-like, ciężka niedokrwistość hemolityczna, mikroangiopatia, biegunka krwotoczna, małopłytkowość, niewydolnośc nerek, nadciśnienie tęt, goraczka
E. coli: enterotoksygenne
commencer à apprendre
ETEC: tox LT, ST, biegunka podrożnych, kolonizacja jelit, nadmierne wydzielanie H2O i elektrolitów
E. coli: enteropatogenne
commencer à apprendre
EPEC: powodują biegunkę, zakażają gł dzieci, ściśle przylega do pow nabłonka, niszcząc mikrokosmki, bez jawnej inwazji do śluzówki

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.