Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86

5  1    30 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
mówi się
W Polsce mówi się tylko jednym językiem
commencer à apprendre
se habla
En Polonia se habla solo un idioma.
wymawia się
W hiszpańskim nie wymawia się "h".
commencer à apprendre
se pronuncia
En español no se pronuncia la "h".
je się kolację
We Francji bardzo późno je się kolację,
commencer à apprendre
se cena
En Francia se cena muy tarde.
pisze się
W pracy pisze się dużo e-maili.
commencer à apprendre
se escribe
En el trabajo se escriben muchos e-mails.
daje się
W Hiszpanii daje się dwa buziaki na przywitanie.
commencer à apprendre
se da
En España se dan dos besos para saludar.
kupuje się
W Polsce kupuje się dużo czasopism.
commencer à apprendre
se compra
En Polonia se compran muchas revistas.
wychodzi się
Nie wychodzi się z pracy przed skończeniem swoich obowiązków.
commencer à apprendre
se sale
No se sale del trabajo antes de terminar sus deberes.
je się obiad
W Hiszpanii je się obiad między 13:30 a 15:30.
commencer à apprendre
se almuerza
En España se almuerza entre las 13:30 y las 15:30.
jeździ się
W Holandii jeździ się dużo rowerem do pracy.
commencer à apprendre
se monta
En Holanda se monta mucho en bicicleta al trabajo.
je się
W diecie wegetariańskiej je się dużo owoców i dużo warzyw.
commencer à apprendre
se come
En la dieta vegetariana se come mucha fruta y mucha verdura.
uczy się, studiuje się
W Korei nie studiuje się języka polskiego.
commencer à apprendre
se estudia
En Corea no se estudia el polaco.
pływa się
W Triathlonie olimpijskim pływa się dystans 1,5 km.
commencer à apprendre
se nada
En el triatlón olímpico se nada la distancia de 1,5 kilómetros.
czyta się
W Polsce czyta się mało książek.
commencer à apprendre
se lee
En Polonia se lee pocos libros.
pije się
W tej kawiarni pije się dużo kawy.
commencer à apprendre
se bebe
En esta cafetería se bebe mucho café.
przygotowuje się
Dzięki pieniądzom otrzymanym z Unii Europejskiej, przygotowuje się dużo projektów.
commencer à apprendre
se prepara
Gracias al dinero obtenido de la Unión Europea, se preparan muchos proyectos.
mówi się
Czy w Anglii mówi się pięcioma językami?
commencer à apprendre
se habla
¿Se habla cinco idiomas en Inglaterra?
wymawia się
Czy w polskim wymawia się "r"?
commencer à apprendre
se pronuncia
¿Se pronuncia la "r" en polaco?
je się kolację
Czy w Niemczech je się wcześnie kolację?
commencer à apprendre
se cena
¿Se cena temprano en Alemania?
pisze się
Czy w szkole pisze się dużo wypracowań?
commencer à apprendre
se escribe
¿Se escribe muchas redacciones en la escuela?
daje się
Ile pocałunków daje się na przywitanie w Polsce?
commencer à apprendre
se da
¿Cuántos besos se da para saludar en Polonia?
kupuje się
W Anglii kupuje się dużo czasopism czy książek?
commencer à apprendre
se compra
¿Se compra muchas revistas o muchos libros en Inglaterra?
wychodzi się
Kiedy wychodzi się z pracy?
commencer à apprendre
se sale
¿Cuándo se sale del trabajo?
je się drugie śniadanie
W jakich godzinach je się drugie śniadanie we Włoszech?
commencer à apprendre
se almuerza
¿En qué horas se almuerza en Italia?
jeździ się
Czy w Czechach rzadko jeździ się na rowerze?
commencer à apprendre
se monta
¿Se monta rara vez en bicicleta en La República Checa?
je się
Czy w diecie wegetariańskiej je się dużo mięsa?
commencer à apprendre
se come
¿Se come mucha carne en la dieta vegetariana?
uczy się, studiuje się
Jakie kierunki studiuje się na Uniwersytecie w Oxfordzie?
commencer à apprendre
se estudia
¿Qué carreras se estudian en la universidad de Oxford?
pływa się
Czy w tym basenie dużo się pływa?
commencer à apprendre
se nada
¿Se nada mucho en esta piscina?
czyta się
Czy obecnie czyta się dużo poezji?
commencer à apprendre
se lee
¿Se lee hoy en día mucha poesía?
pije się
¿Co się pije podczas świąt w Polsce?
commencer à apprendre
se bebe
¿Qué se bebe durante las fiestas en Polonia?
przygotowuje się
Kiedy się przygotowuje kolację bożonarodzeniową?
commencer à apprendre
se prepara
¿Cuándo se prepara la cena de Navidad?

Le cours comprend également les ensembles de flashcards suivants:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.