Czasowniki nieregularne niemiecki

2.3  4    49 fiche    masterid
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
piec
commencer à apprendre
backen - buk - gebacken
zaczynać
commencer à apprendre
beginnen - begann - begonnen
oferować
commencer à apprendre
bieten - bot - geboten
prosić
commencer à apprendre
bitten - bat - gebeten
zostać
commencer à apprendre
bleiben - blieb - geblieben
łamać
commencer à apprendre
brechen - brach - gebrochen
przynosić
commencer à apprendre
bringen - brachte - gebracht
myśleć
commencer à apprendre
denken - dachte - gedacht
móc
commencer à apprendre
dürfen - durfte - gedurft
jeść
commencer à apprendre
essen - aß - gegessen
jeździć
commencer à apprendre
fahren - fuhr - gefahren (sein)
spadać
commencer à apprendre
fallen - fiel - gefallen
znaleźć
commencer à apprendre
finden - fand - gefunden
dawać
commencer à apprendre
geben - gab - gegeben
iść
commencer à apprendre
gehen - ging - gegangen (sein)
trzymać
commencer à apprendre
halten - hielt - gehalten
mieć
commencer à apprendre
haben - hatte - gehabt
wieszać
commencer à apprendre
hängen - hing - gehangen
nazywać się
commencer à apprendre
heißen - hieß - geheißen
pomagać
commencer à apprendre
helfen - half - geholfen
znać
commencer à apprendre
kennen - kannte - gekannt
pochodzić
commencer à apprendre
kommen - kam - gekommen
umieć
commencer à apprendre
können - konnte - gekonnt
biec
commencer à apprendre
laufen - lief - gelaufen (sein)
czytać
commencer à apprendre
lesen - las - gelesen
leżeć
commencer à apprendre
liegen - lag - gelagen
lubić
commencer à apprendre
mögen - mochte - gemocht
musieć
commencer à apprendre
müssen - mußte - gemußt
brać
commencer à apprendre
nehmen - nahm - genommen
spać
commencer à apprendre
schlafen - schlief - geschlafen
zamykać
commencer à apprendre
schließen - schloß - geschlossen
pisać
commencer à apprendre
schreiben - schrieb - geschrieben
pływać
commencer à apprendre
schwimmen - schwamm - geschwommen (sein)
widzieć
commencer à apprendre
sehen - sah - gesehen
być
commencer à apprendre
sein - war - gewesen (sein)
śpiewać
commencer à apprendre
singen - sang - gesungen
siedzieć
commencer à apprendre
sitzen - saß - gesessen
powinno się
commencer à apprendre
sollen - sollte - gesollt
mówić
commencer à apprendre
sprechen - sprach - gesprochen
stać
commencer à apprendre
stehen - stand - gestanden
nosić
commencer à apprendre
tragen - trug - getragen
spotkać
commencer à apprendre
treffen - traf - getroffen
pić
commencer à apprendre
trinken - trank - getrunken
robić
commencer à apprendre
tun - tat - getan
zapomnieć
commencer à apprendre
vergessen - vergaß - vergessen
rosnąć
commencer à apprendre
wachsen - wuchs - gewachsen (sein)
stawać się
commencer à apprendre
werden - wurde - geworden (sein)
wiedzieć
commencer à apprendre
wissen - wuße - gewußt
chcieć
commencer à apprendre
wollen - wollte - gewollt

Nieregularne niemiecki

Niemieckie czasowniki nieregularne w trzech formach. Nagrania z poprawną wymową pozwolą na szybkie zapamiętanie i „osłuchanie” się ze słówkami. Dzięki fiszkom szybko opanujesz niemieckie czasowniki nieregularne we wszystkich czasach – przekonaj się sam już dziś!

Nauka z fiszkami

Jak szybko nauczyć się czasowników nieregularnych z niemieckiego? To pytanie z pewnością zadaje sobie nie jeden uczeń przed sprawdzianem z niemieckiego, ale odpowiedź jest prosta – z fiszkami! Prosta, ale naprawdę skuteczna metoda szybkiej i trwałej nauki – np. niemieckich czasowników nieregularnych.

Sprawdzenie umiejętności

Sprawdź, na ile dobrze opanowałeś materiał z zestawu. Skorzystaj z dostępnego testu z czasowników nieregularnych niemieckich, lub zagraj w dedykowaną grę. Jeżeli powinieneś coś jeszcze powtórzyć, najlepiej wydrukuj listę słówek, które sprawiają Ci kłopoty.

commentaires:

pati1419964 il a écrit: 2012-10-17 16:13:54
ciekawe co dostane ze sprawdzianu:p

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.