Biologia ważniejsze białka

 0    15 fiche    blabor
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
histony
commencer à apprendre
stabilizują cząsteczkę DNA w jądrze eukariota (DNA + histony —> chromatyna —> chromosomy)
fibrynogen
commencer à apprendre
osocze, krzepnięcie krwi. Wytwarzany w wątrobie.
immunoglobuliny
commencer à apprendre
(γ-globuliny / przeciwciała) —> funkcje odpornościowe. Wytwarzane przez limfocyty B
kolagen
commencer à apprendre
(skóra, ścięgna, kości) —> nadaje elastyczność i wytrzymałość mechaniczną. Nie wywołuje reakcji odpornościowych. (spożywcza żelatyna)
keratyna
commencer à apprendre
wytwory naskórka (włosy, paznokcie, kopyta, łuski gadów). Nadaje twardość i odporność mechaniczną.
albuminy
commencer à apprendre
(mleko, jaja, surowica krwi). Składnik płynów ustrojowych. Dobrze rozpuszczalne w wodzie; regulują oddawanie i odbieranie wody w narządach; ciśnienie osmotyczne krwi
aktyna i miozyna
commencer à apprendre
(w mięśniach) Umożliwia ich skurcz. [Aktyna tworzy cytoszkielet]
hemoglobina
commencer à apprendre
[złożona, żelazo] transportuje tlen i część CO2. (4 łańcuchy polipeptydowe + 4 hemy)
mioglobina
commencer à apprendre
[złożona, żelazo] magazynuje tlen w mięśniach. (1 łańcuch polipeptydowy + 1 hem)
cytochromy
commencer à apprendre
[złożone, żelazo] (chloroplasty, mitochondria) —> transportują elektrony
ferredoksyna
commencer à apprendre
[złożone, żelazo] (chloroplasty) Transportuje elektrony w fazie jasnej fotosyntezy
chlorofil
commencer à apprendre
[złożony, magnez] fotosynteza
hemocyjanina
commencer à apprendre
[złożone, miedź] Transportuje tlen np. u skorupiaków i mięczaków.
glikoproteiny
commencer à apprendre
[złożone, białko + cukier] tworzą glikokaliks
lipoproteiny
commencer à apprendre
[złożone, białko + lipidy] błony komórkowe

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.