Środki stylistyczne - fonetyczne i słowotwórcze środki wyrazu

1  1    10 fiche    lenka1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
aliteracja
commencer à apprendre
fonetyczny środek stylistyczny; powtórzenie jednakowych głosek lub zespołów głoskowych na początku wyrazów sąsiadujących ze sobą w tekście albo zajmujących analogiczne pozycje w wersie lub zdaniu
augmentativum (zgrubienie)
commencer à apprendre
słowotwórczy środek stylistyczny; wyraz pochodny, wyolbrzymiający i wzmacniający cechy znaczeniowe wyrazu, od którego został utworzony, np. babsko
deminutivum (zdrobnienie)
commencer à apprendre
słowotwórczy środek stylistyczny; wyraz pochodny miniaturyzujący lub emocjonalnie waloryzujący nazywane zjawisko; najczęściej wyraża aprobatę, jest odbierany jako pieszczotliwy, np. kobietka
eufonia
commencer à apprendre
fonetyczny środek stylistyczny; harmonijne ukształtowanie brzmieniowe tekstu polegające na umiejętnym doborze głosek, unikaniu zestawień przykrych dla ucha, trudnych do wymówienia lub dwuznacznych
figura etymologiczna
commencer à apprendre
fonetyczny środek stylistyczny; odmiana paronomazji; celowe zestawienie słów mających wspólną etymologię
instrumentacja głoskowa
commencer à apprendre
fonetyczny środek stylistyczny; celowe skomponowanie brzmieniowe wypowiedzi poprzez taki dobór słów, ze pewne głoski powtarzają się wyczuwalnie częściej niż pozostałe
kakofonia
commencer à apprendre
fonetyczny środek stylistyczny; przeciwieństwo eufonii; przykre dla ucha skomponowanie brzmieniowe tekstu, obejmujące dobór głosek, budowę akcentową, intonacyjną i rytmiczną itd.
neologizm
commencer à apprendre
słowotwórczy środek stylistyczny; nowy wyraz utworzony zgodnie z obowiązującymi normami słowotwórczymi na podstawie istniejących już słów
onomatopeja
commencer à apprendre
fonetyczny środek stylistyczny; wyraz dźwiękonaśladowczy, naśladujący zjawiska pozajęzykowe za pomocą brzmienia słów i układów słownych
paronomazja
commencer à apprendre
fonetyczny środek stylistyczny; celowe zestawienie podobnie brzmiących wyrazów, niezależnie od ich pokrewieństwa

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.