artrologia i miologia

 0    262 fiche    anetafija
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
więzozrost
commencer à apprendre
syndesmosis
więzadła
commencer à apprendre
ligamentum
szew
commencer à apprendre
sutura
szew łuskowy
commencer à apprendre
sutura squamosa
szew liściasty
commencer à apprendre
sutura foliata
szew płaski/ harmoniczny
commencer à apprendre
sutura plana
wklinowanie
commencer à apprendre
gomphosis
połączenia chrząstkowe
commencer à apprendre
articulationes cartilagineae
chrząstka nasadowa
commencer à apprendre
cartilago epiphysialis
krążki międzykręgowe
commencer à apprendre
disci intervertebrales
spojenie miedniczne
commencer à apprendre
symphysis pelvina
spojenie międzykręgowe
commencer à apprendre
symphysis intervertebralis
połączenia maziowe
commencer à apprendre
articulationes synoviales
powierzchnia stawowa
commencer à apprendre
facies articularis
zesztywnienie
commencer à apprendre
ankylosis
łąkotka stawowa
commencer à apprendre
meniscus articularis
obrąbek stawowy
commencer à apprendre
labrum glenoidale
dołki maziowe
commencer à apprendre
fossae synoviales
dołki obnażone
commencer à apprendre
fossae nudate
torebka stawowa
commencer à apprendre
capsula articularis
więzadła stawowe
commencer à apprendre
ligamenta
więzadła torebkowe
commencer à apprendre
ligamentum capsularia
więzadła zewnątrztorebkowe
commencer à apprendre
ligamentum extracapsularia
więzadła wewnątrztorebkowe
commencer à apprendre
ligamentum intracapsularia
kaletki maziowe
commencer à apprendre
bursae synoviales
zachyłki
commencer à apprendre
recessus dorsales et palmares
fałdy maziowe
commencer à apprendre
plicae synoviales
kosmki maziowe
commencer à apprendre
villi synoviales
maź stawowa
commencer à apprendre
synovia
jama stawowa
commencer à apprendre
cavum articulare
przylepność
commencer à apprendre
adhesio
zwichnięcia stawu
commencer à apprendre
luxatio
odprowadzenia
commencer à apprendre
repositio
staw prosty
commencer à apprendre
articulatio simplex
prostowanie
commencer à apprendre
extensio
staw zawiasowy
commencer à apprendre
ginglimus
przywodzenie
commencer à apprendre
adductio
staw owalny
commencer à apprendre
articulatio ellipsoidea
staw siodełkowy
commencer à apprendre
articulatio sellaris
wysuwanie
commencer à apprendre
anteversio
ruch obwodzenia
commencer à apprendre
circumductio
staw płaski
commencer à apprendre
articulatio plana
ruch odwrotny
commencer à apprendre
supinatio
ruch nawrotny
commencer à apprendre
pronatio
mezoderma przyosiowa
commencer à apprendre
mesoderma paraxiale
mezoderma boczna
commencer à apprendre
mesoderma laterale
blaszka boczna mezodermy
commencer à apprendre
mesoderma laminae lateralis
blaszka podstawna
commencer à apprendre
lamina basalis
włókno czerwone
commencer à apprendre
myocitus ruber
włókno białe
commencer à apprendre
myocitus albus
pole włóknienek mięśniowych
commencer à apprendre
area myofibrillaris
prążek izotropowy
commencer à apprendre
discus isotropicus
krążek graniczny
commencer à apprendre
telepraghma
prążek anizotropowy
commencer à apprendre
discus anisotropicus
krążek środkowy M
commencer à apprendre
mesofragma
krążek H
commencer à apprendre
zona lucida (stria H)
miom
commencer à apprendre
myomerum
filamenty
commencer à apprendre
myofilamenta
filamenty grube
commencer à apprendre
myofilamenta crassa
filamenty cienkie
commencer à apprendre
myofilamenta tenuia
mięsień
commencer à apprendre
musculus
brzusiec
commencer à apprendre
venter
mięsień wrzecionowaty
commencer à apprendre
musculus fusiformis
mięsień płaski
commencer à apprendre
musculus planus
mięsień czworoboczny
commencer à apprendre
musculus quadratus
mięsień trójkątny
commencer à apprendre
musculus triangularis
głowa
commencer à apprendre
caput
mięsień dwugłowy
commencer à apprendre
musculus biceps
mięsień trójgłowy
commencer à apprendre
musculus triceps
mięsień czworogłowy
commencer à apprendre
musculus quadriceps
mięsień jednopierzasty
commencer à apprendre
musculus unipennatus
mięsień dwupierzasty
commencer à apprendre
musculus bipennatus
mięsień wielopierzasty
commencer à apprendre
musculus multipennatus
omięsna
commencer à apprendre
perimysium
śródmięsna
commencer à apprendre
endomysium
przyczep poczatkowy
commencer à apprendre
origo
przyczep końcowy
commencer à apprendre
terminatio s. insertio
ościęgna
commencer à apprendre
peritendineum
ościęgna wewnętrzna
commencer à apprendre
peritendineum internum
ościęgna zewnętrzna
commencer à apprendre
peritendineum externum
mięsień zginacz
commencer à apprendre
musculus flexor
mięsień prostownik
commencer à apprendre
musculus extensor
mięsień przywodziciel
commencer à apprendre
musculus adductor
mięsień odwodziciel
commencer à apprendre
musculus abductor
mięsień skręcający
commencer à apprendre
musculus rotator
mięsień nawrotny
commencer à apprendre
musculus pronator
mięsień odwracacz
commencer à apprendre
musculus supinator
mięsień napinacz/ naprężacz
commencer à apprendre
musculus tensor
mięsień obniżający
commencer à apprendre
musculus depresor
mięsień rozszerzający
commencer à apprendre
musculus dilatator
mięsień dźwigacz
commencer à apprendre
musculus levator
mięsień cofacz
commencer à apprendre
musculus retractor
mięsień wysuwacz
commencer à apprendre
musculus protractor
mięsień zwieracz
commencer à apprendre
musculus sphincter
mięsień okrężny
commencer à apprendre
musculus orbicularis
napięcie mięśniowe
commencer à apprendre
tonus muscularis
stężenie pośmiertne
commencer à apprendre
rigor mortis
powięź powierzchowna
commencer à apprendre
fascia superficialis
kaletka maziowa podścięgnowa
commencer à apprendre
bursa synovialis subtendinea
kaletka maziowa podpowięziowa
commencer à apprendre
bursa synovialis subfascialis
kaletka maziowa podwięzadłowa
commencer à apprendre
bursa synovialis subligamentosa
kretowina
commencer à apprendre
talpa
pochewka maziowa ścięgna
commencer à apprendre
vagina synovialis tendinis
trzeszczki
commencer à apprendre
ossa sesamoidea
połączenia włókniste
commencer à apprendre
articulationes fibrosae
połączenia maziowe / stawowe
commencer à apprendre
articulationes synoviales / articulationes
połączenia ścisłe
commencer à apprendre
synarthroses
więzozrosty
commencer à apprendre
syndesmoses
szwy
commencer à apprendre
sitirae
więzozrost włóknisty
commencer à apprendre
syndesmosis fibrosa
więzozrost sprężysty
commencer à apprendre
syndesmosis elastica
więzadło
commencer à apprendre
ligamentum
błona międzykostna
commencer à apprendre
membrana interossea
szew płatowy
commencer à apprendre
sutura serrata
szew liściasty
commencer à apprendre
sutura foliatae
szew płaski / harmoniczny
commencer à apprendre
sutura plana
szew rozszczepiony?
commencer à apprendre
sutura schyndylesis?
staw zębowo-zębodołowy
commencer à apprendre
articulatio dentoalveolaris
chrząstkozrost
commencer à apprendre
synchondrosis
chrząstkozrost hialinowy
commencer à apprendre
synchondrosis hyalinosus
chrząstkozrost włóknisty
commencer à apprendre
synchondrosis fibrosus
krązek międzykręgowy
commencer à apprendre
discus intervertebralis
spojenie miedniczne
commencer à apprendre
symhysis pelvina
jądro miażdzyste
commencer à apprendre
nucleus pulposus
pierścień włóknisty
commencer à apprendre
anulus fibrosus
spojenie
commencer à apprendre
symphysis
kościozrost
commencer à apprendre
synostosis
mięśniozrost
commencer à apprendre
synsarcosis
staw
commencer à apprendre
articulatio
powierzchnie stawowe
commencer à apprendre
facies articulares
łąkotkistawowe
commencer à apprendre
menisci articulares
krążki stawowe
commencer à apprendre
disci articulares
obrąbek panewkowy
commencer à apprendre
labrum acetabulare
chrząstka stawowa
commencer à apprendre
cartilago articularis
doły maziowe
commencer à apprendre
fossae synoviales
doły obnażone
commencer à apprendre
fossae nudatae
warstwa włóknista
commencer à apprendre
stratum fibrosum
więzadła stawowe torebkowe
commencer à apprendre
ligamenta capsularia
zewnątrztorebkowe
commencer à apprendre
ligamenta extracapsularia
wewnątrztorebkowe
commencer à apprendre
ligamenta intercapsularia
warstwa maziowa
commencer à apprendre
stratum synoviale
staw ramienny
commencer à apprendre
articulatio humeri
staw złożony
commencer à apprendre
articulatio composita
staw kolanowy
commencer à apprendre
articulatio genus
staw zawiasowy
commencer à apprendre
ginglymus
staw łokciowy
commencer à apprendre
articulatio cubiti
staw obrotowy
commencer à apprendre
articulatio trochoidea
staw szczytowo-obrotowy
commencer à apprendre
articulatio atlantoaxialis
zginanie
commencer à apprendre
flexio
staw szczytowo potyliczny
commencer à apprendre
articulatio atlanto-occipitalis
staw koronowy
commencer à apprendre
articulatio coronale
staw kłykciowy
commencer à apprendre
articulatio condylaris
staw udowo-piszczelowy
commencer à apprendre
articulatio femorotibialis
odwodzenie
commencer à apprendre
abductio
staw kulisty
commencer à apprendre
articulatio spheroidea
staw biodrowy
commencer à apprendre
articulatio coxae
cofanie
commencer à apprendre
retroversio
obwodzenie
commencer à apprendre
circumductio
ruch przeciwstawienia
commencer à apprendre
appositio
ruch odprowadzenia
commencer à apprendre
repositio
nawracanie
commencer à apprendre
pronatio
odwracanie
commencer à apprendre
supinatio
krążek stawowy
commencer à apprendre
discus articularis
krążek międzykręgowy
commencer à apprendre
discus intervertebralis
połączenia kręgosłupa
commencer à apprendre
articulationes columnae vertebralis
staw szczytowo-potyliczny
commencer à apprendre
articulatio atlanto-occipitalis
połączenia klatki pierśowej
commencer à apprendre
articulationes thoracis
stawy żebrowo-kręgowe
commencer à apprendre
articulationes costovertebrales
stawy żebrowo-chrząstkowe
commencer à apprendre
articulationes costochondrales
stawy mostkowo-żebrowe
commencer à apprendre
articulationes sternocostales
połączenia czaszki
commencer à apprendre
articulationes cranii
staw skroniowo-żuchwowy
commencer à apprendre
articulatio temporomandibularis
staw skroniowo-gnykowy
commencer à apprendre
articulatio temporohyoidea
połączenia kończyny pierśowej
commencer à apprendre
articulationes membri thoracici
stawy promieniowo-łokciowe
commencer à apprendre
articulationes radioulnares
stawy ręki
commencer à apprendre
articulationes manus
staw nadgarstka
commencer à apprendre
articulatio carpi
stawy międzyśródręczne
commencer à apprendre
articulationes intermetacarpeae
stawy śrórdęczno-członowe
commencer à apprendre
articulationes metacarpophalangeae
stawy międzyczłonowe palców ręki bliższe
commencer à apprendre
articulationes interphalangeae proximales manus
staw krzyżowo-biodrowy
commencer à apprendre
articulatio sacroiliaca
staw udowo-rzepkawy
commencer à apprendre
articulatio femoropatellaris
stawy stopt
commencer à apprendre
articulationes pedis
staw stępu
commencer à apprendre
articulatio tarsi
stawy międzyśródstopowe
commencer à apprendre
articulationes intermetatarseae
stawy śródstopowo-członowe
commencer à apprendre
articulationes metatarsophalangeae
stawy międzyczłonowe palców stopy bliższe
commencer à apprendre
articulationes intherphalangeae proximales pedis
staw pęcinowy
commencer à apprendre
articulatio compedale
staw kopytowy/racicowy
commencer à apprendre
articulatio ungulare
staw pazurowy
commencer à apprendre
articulatio unguiculare
mięśnie
commencer à apprendre
musculi
mięśnie gładkie
commencer à apprendre
musculi nonstriati
tkanka mięśniowa gładka
commencer à apprendre
textus muscularis nonstriatus
komórki mięśniowe gładkie
commencer à apprendre
myocyti nonstriati
mięśnie poprzecznie prążkowane
commencer à apprendre
musculi striati
tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana
commencer à apprendre
textus muscularis striatus
komórki mięśniowe prążkowane
commencer à apprendre
myociti striati
szkieletowe
commencer à apprendre
skeletales
mięśnie szkieletowe
commencer à apprendre
musculi sceletales
mięśnie serca
commencer à apprendre
musculus cordis
mezoderma grzbietowa
commencer à apprendre
mesoderma paraxiale
ścięgno
commencer à apprendre
tendo
miąższ
commencer à apprendre
parenchyma
srąb
commencer à apprendre
stroma
namięsna
commencer à apprendre
epimysium
omięsna
commencer à apprendre
perymysium
smuga ścięgnista
commencer à apprendre
intersectio tendinea
wstawki ścięgniste
commencer à apprendre
intersectiones tendineae
pasmo ścięgnowe
commencer à apprendre
lacertus fibrosus
przyczep początkowy
commencer à apprendre
origo
przyczep końcowy
commencer à apprendre
terminatio/insertio
miąższ ścięgna
commencer à apprendre
parenchyma tendinis
zrąb ścięgna
commencer à apprendre
stroma tendinis
rozcięgno
commencer à apprendre
aponeurosis
m. wrzecionowaty
commencer à apprendre
m. fusiformis
m. płaski
commencer à apprendre
m. planus
m. czworoboczny
commencer à apprendre
m. quadratus
m. trójkątny
commencer à apprendre
m. triangularis
m. dwugłowy
commencer à apprendre
m. biceps
m. dwubrzuścowy
commencer à apprendre
m. biventer / digastricus
m. trójgłowy
commencer à apprendre
m. triceps
m. czworogłowy
commencer à apprendre
m. quadriceps
m. jednopierzasty
commencer à apprendre
m. unipennatus
m. dwupierzasty
commencer à apprendre
m. bipennatus
m. wielopierzasty
commencer à apprendre
m. multipennatus
mięśeń okrężny
commencer à apprendre
musculus orbicularis
mięśień zwieracz
commencer à apprendre
musculus sphincter
m. prostownik
commencer à apprendre
m. extensor
m. zginacz
commencer à apprendre
m. flexor
m. przywodziciel
commencer à apprendre
m. adductor
m. odwodziciel
commencer à apprendre
m. abductor
m. skręcający
commencer à apprendre
m. rotator
m. nawracacz
commencer à apprendre
m. pronator
m. odwracacz
commencer à apprendre
m. supinator
m. napinacz
commencer à apprendre
m. tensor
m. obniżający
commencer à apprendre
m. depressor
m. rozszerzający / rozwieracz
commencer à apprendre
m. dilatator
m. dzwigacz / unosiciel
commencer à apprendre
m. levator
m. cofacz
commencer à apprendre
m. retractor
m. wysuwacz
commencer à apprendre
m. protractor
m. zwieracz
commencer à apprendre
m. sphincter
m. okrężny
commencer à apprendre
m. orbicularis
skurcz
commencer à apprendre
contractio
powięź
commencer à apprendre
fascia
kaletka maziowa
commencer à apprendre
bursa synovialis
hypomochliony
commencer à apprendre
hypomochlioni
powęź powierzchowna
commencer à apprendre
fascia superficialis
powięź głęboka
commencer à apprendre
fascia profunda
powięż wewnętrznopierśowa
commencer à apprendre
fascia endothoracica
powięź miednicy
commencer à apprendre
fascia pelvis
opona żółta brzucha
commencer à apprendre
tunica flava abdominis
kaletka maziowa podmięśniowa
commencer à apprendre
bursa synovialis submuscularis
kaletka maziowa podścięgnowa
commencer à apprendre
bursa sybonialis subtendinea
kaletka maziowa podpowięźowa
commencer à apprendre
bursa synovialis subfascialis
kaletka maziowa podskórna
commencer à apprendre
bursa synovialis subcutanea
błona zewnętrzna
commencer à apprendre
tunica externa
blaszka ścienna
commencer à apprendre
lamina parietalis
błona wewnętrzna
commencer à apprendre
tunican interna
blaszka trzewna
commencer à apprendre
lamina visceralis
krezka ścięgna
commencer à apprendre
mesotendineum
pochewka włóknista ścięgna
commencer à apprendre
vagina fibrosa tendinis
powięź poprzeczna
commencer à apprendre
fascia transversalis

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.