Zusammen leben 4

 0    113 fiche    ilonawalaszczyk
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
młodociany, młodociana
commencer à apprendre
der/die Jugendliche/die Jugendlichen
biedować
commencer à apprendre
von der Hand in den Mund leben
mieć pieniędzy [oder forsy] jak lodu
commencer à apprendre
Geld wie Heu haben
wiele osiągnąć
commencer à apprendre
es zu etwas bringen
stanąć w obliczu ruiny
commencer à apprendre
vor dem Nichts stehen
żyć w dostatku
commencer à apprendre
ein gutes auskommen haben
...
commencer à apprendre
sich einschranken mussen
ograniczać [perf ograniczyć] się
commencer à apprendre
einschränken
zbankrutować
commencer à apprendre
pleite sein
najlepsze lata mieć już za sobą? pamiętać lepsze czasy?
commencer à apprendre
bessere Tage gesehen haben
zaciskać pasa
commencer à apprendre
den Gürtel enger schnallen
mieć forsy jak lodu
commencer à apprendre
in guten Verhältnissen leben
anonimowy
commencer à apprendre
anonym
fascynacja
commencer à apprendre
die Faszination/die Faszinationen
hamowanie, tamowanie, utrudnianie, kompleksy;
commencer à apprendre
die Hemmung/die Hemmungen
mieć mnóstwo kompleksów
commencer à apprendre
voller Hemmungen sein
nałóg, żądza
commencer à apprendre
die Sucht/die Süchte oder die Suchten
gra, zabawa, mecz
commencer à apprendre
das Spiel/ die Spiele
wirtualny
commencer à apprendre
virtuell
pot. wada, dziwactwo, odchył
commencer à apprendre
die Macke/die Macken
perspektywa
commencer à apprendre
die Perspektive/ die Perspektiven
[stereotypowe] wyobrażenie nt o pozycji mężczyzny i kobiety w społeczeństwie
commencer à apprendre
das Rollenbild,/die Rollenbilden
stosunki, towarzystwo, obchodzenie się
commencer à apprendre
der Umgang
dorównywać
commencer à apprendre
ebenbürtig sein
równy urodzeniem, równy, dorównujący; równorzędny
commencer à apprendre
ebenbürtig
robić [perf z‑][oder popełnić] błąd
commencer à apprendre
einen Fehler machen [oder begehen]
popełniać [perf popełnić] coś
commencer à apprendre
etw begehen Fehler, Selbstmord
obchodzić
commencer à apprendre
begehen Geburtstag, Jubiläum
...
commencer à apprendre
die Hausfrauenrolle/die Hausfrauenrollen
mutacja (głosu)
commencer à apprendre
der Stimmbruch/die Stimmbrüche
równouprawnienie
commencer à apprendre
die Gleichberechtigung
wychowanie dzieci
commencer à apprendre
die Kindererziehung
przygotować
commencer à apprendre
klarmachen
...
commencer à apprendre
sich etwas klarmachen
pot. rozumieć, kapować, chwytać sens
commencer à apprendre
mitkriegen kriegte mit, hat mitgekriegt
coś jest całkowicie legalne?
commencer à apprendre
etwas ist vollig legal
całkowity, kompletny, zupełny/-e
commencer à apprendre
völlig
brak, niedociągnięcie, niedomoga, niedoskonałość
commencer à apprendre
die Unzulänglichkeit/die Unzulänglichkeiten
wytrzymywać, wytrwać;
commencer à apprendre
aushalten, hielt aus, hat ausgehalten
to jest nie do wytrzymania
commencer à apprendre
es ist nicht zum Aushalten to jest nie do wytrzymania
...
commencer à apprendre
jemanem macht etwas nichts aus
przeszkadzać komuś
commencer à apprendre
jdm etw ausmachen
to mi nie przeszkadza
commencer à apprendre
das macht mir nichts aus
uzgodnić coś z kimś
commencer à apprendre
etw mit jdm ausmachen
czy będzie pani/panu przeszkadzało, jeśli...?
commencer à apprendre
macht es Ihnen etwas aus, wenn ...?
...
commencer à apprendre
die Panik bekommen
dyscyplina
commencer à apprendre
die Disziplin / die Disziplinen
zanudzić się na śmierć
commencer à apprendre
sich zu Tode langweilen
świadectwo pracy, zaświadczenie o niekaralności
commencer à apprendre
das Führungszeugnis / die Führungszeugnisse
kryminalny, przestępczy, bandycki, niebezpiecznie
commencer à apprendre
kriminell
nudzić się;
commencer à apprendre
sich langweilen
nuda, nudy
commencer à apprendre
die Langeweile
wyganiać, wysiedlać, rozprowadzać (towary), dystrybuować, uprzyjemniać (czas);
commencer à apprendre
vertreiben, vertrieben, hat vertrieben
spędzać czas na czymś
commencer à apprendre
sich (DAT) die Zeit mit etwas vertreiben
trzymać się obietnicy/faktów/zasad
commencer à apprendre
sich an ein Versprechen/die Tatsachen/Regeln halten
trzymać, chwytać, hodować, zatrzymywać się, wytrzymywać, utrzymywać;
commencer à apprendre
halten, hielt, hat gehalten
opanowanie
commencer à apprendre
die Selbstbeherrschung
kraść
commencer à apprendre
stehlen, stahl, hat gestohlen
pokonywać, opanowywać, podołać, uporać się
commencer à apprendre
bewältigen, bewältigte, hat bewältig
pokonywać trudności;
commencer à apprendre
Schwierigkeiten bewältigen
opanowywać materiał
commencer à apprendre
das Material bewältigen
...
commencer à apprendre
einen Verein [lub Verband] gründen
przejmować, obejmować, nie brać na siebie, podejmować się; keine Verantwortung übernehmen nie brać na siebie odpowiedzialności
commencer à apprendre
übernehmen, übernahm, hat übernommen przejmować, obejmować, brać na siebie, podejmować się; keine Verantwortung übernehmen
rozwijać, projektować, opracowywać;
commencer à apprendre
entwickeln, entwickelte, hat entwickelt
rozwijać się;
commencer à apprendre
sich entwickeln
wysoko rozwinięty
commencer à apprendre
hoch entwickelt
wyganiać, wysiedlać, rozprowadzać (towary), dystrybuować, uprzyjemniać (czas)
commencer à apprendre
vertreiben, vertrieben, hat vertrieben
unikać;
commencer à apprendre
vermeiden, vermied, hat vermieden; + AKK
być nie do uniknięcia
commencer à apprendre
sich nicht vermeiden lassen
potrzeba, nędza, bieda;
commencer à apprendre
die Not /die Nöte
w razie potrzeby;
commencer à apprendre
zur Not
być w potrzebie;
commencer à apprendre
in Not sein
cierpiący biedę
commencer à apprendre
Not leidend
troska, zmartwienie, kłopot, utrapienie, niepokój
commencer à apprendre
die Sorge / die Sorgen
troszczyć się o coś, dbać o coś;
commencer à apprendre
für etwas Sorge tragen
nie martw się, nie martwcie się!
commencer à apprendre
keine Sorge!
majątek, umiejętność, możność
commencer à apprendre
das Vermögen/die Vermögen
nędza, bieda
commencer à apprendre
das Elend
nędzny, marny, kiepski, mizerny, kiepsko
commencer à apprendre
elend
nadmiar, zbytek;
commencer à apprendre
der Überfluss
na domiar wszystkiego
commencer à apprendre
zum Überfluss
pozwolenie, zezwolenie
commencer à apprendre
die Erlaubnis / die Erlaubnisse
brak, niedostatek, wada, defekt, magiel
commencer à apprendre
der Mangel/die Mängel
brak doświadczenia
commencer à apprendre
Mangel an Erfahrung
bogactwo, majątek
commencer à apprendre
der Reichtum/ die Reichtümer
bogactwo form
commencer à apprendre
der Reichtum / die Reichtümer
dobrobyt
commencer à apprendre
der Wohlstand
wolność, niezależność, swoboda
commencer à apprendre
die Freiheit/ die Freiheiten
krewny, krewna
commencer à apprendre
der/die Verwandte / die Verwandten
miejsce dla podejmujących naukę zawodu
commencer à apprendre
die Lehrstelle /die Lehrstellen
sąd, potrawa, danie;
commencer à apprendre
das Gericht / die Gerichte
zakończenie, koniec, ustanowienie, umowa
commencer à apprendre
der Abschluss / die Abschlüsse
stowarzyszenie, klub, związek
commencer à apprendre
der Verein /die Vereine
pracujący zawodowo / pracująca zawodowo
commencer à apprendre
der/die Berufstätige/ die Berufstätigen
władza, organ władzy, urząd
commencer à apprendre
die Behörde /die Behörden
wzgląd
commencer à apprendre
die Rücksicht / die Rücksichten
ze względu na
commencer à apprendre
mit Rücksicht auf
władza, przemoc
commencer à apprendre
die Gewalt /die Gewalten
sprawiedliwość
commencer à apprendre
die Gerechtigkeit (nur Singular)
ideał
commencer à apprendre
das Ideal /die Ideale
niepodległość, niezależność
commencer à apprendre
die Unabhängigkeit (nur Singular)
niszczenie środowiska
commencer à apprendre
die Umweltzerstörung (nur Singular)
ochrona środowiska
commencer à apprendre
der Umweltschutz (nur Singular)
niebezpieczeństwo, ryzyko
commencer à apprendre
die Gefahr/die Gefahren
pewność, bezpieczeństwo;
commencer à apprendre
die Sicherheit
zaufanie, ufność;
commencer à apprendre
das Vertrauen
pełen ufności
commencer à apprendre
voll Vertrauen
w zaufaniu
commencer à apprendre
im Vertrauen gesagt
mieć do kogoś zaufanie
commencer à apprendre
zu jemandem Vertrauen haben
susza, posucha
commencer à apprendre
die Dürre/die Dürren
honorowy
commencer à apprendre
ehrenamtlich
niszczyć, likwidować, tępić, zgładzić
commencer à apprendre
vernichten, vernichtete, hat vernichtet
datek, dar, jałmużna, ofiara
commencer à apprendre
die Spende/die Spenden

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.