zarzo jako dyscyplina naukowa

 0    10 fiche    sznapkadh
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Zarządzanie jako sztuka
commencer à apprendre
– oznacza, że w postępowaniu z ludźmi oraz organizacji niezbędne są umiejętności oddziaływania na ludzi, biegłość w wykonywaniu czynności kierowniczych oraz kunszt w osiąganiu celów zespołowych;
Zarządzanie jako praktyka
commencer à apprendre
oznacza, że jest ono dziedziną użyteczną, w praktyce istniało znacznie wcześniej niż stało się nauką. Jest to podstawa sądzenia, że nauka zarządzania nie jest w stanie stworzyć kierownika, wymagana jest duże doświadczenie;
Zarządzanie jako nauka
commencer à apprendre
– porządkuje pewne doświadczenie praktyczne, bada i opisuje zdarzenia, poszukuje pewnych prawidłowości.
interdyscyplinarnym charakterze zarządzania.
commencer à apprendre
W procesie tworzenia teorii zarządzania korzysta się z wielu innych dziedzin nauki (socjologia, matematyka, demografia, cybernetyka...) stąd możemy mówić o
Otoczenie instytucji
commencer à apprendre
- środowisko przyrodnicze, otoczenie ekonomiczne, technologia, otoczenie polityczno-prawne, otoczenie socjokulturowe, otoczenie bliższe
uniwersalne metody odpowiedzenia na funkcje zarzadzania
commencer à apprendre
- indukcja – wyprowadzanie pewnych ogólnych wniosków na podstawie obserwacji i badań, formułowaniu hipotez i ich dowodzeniu; - dedukcja – formułowanie założeń wyjściowych i formułowanie na ich podstawie hipotez i twierdzeń przy zastosowaniu logiki; -
metody specyficzne odpowiedzenia na funkcje zarzadzania
commencer à apprendre
Pierwsza grupa – obserwacja zwykła, kontrolowana, migawkowa, wywiad, analiza; - Druga grupa – analiza czynnikowa; - Trzecia grupa – diagnostyka, prognoza, programowania, planowanie.
Otoczenie instytucji
commencer à apprendre
elementy, które nie są składnikiem instytucji, ale wywierają i jednocześnie podlegają jej wpływą.
efekt synergii
commencer à apprendre
takie zestawienie skl owej calosci by ich oddzialywanie dawalo skutek wiekszy niz suma skutkow wywolana przez kazdy skladnik z osobna
efekt organizacji
commencer à apprendre
korzysc, ktora ludzie osiagaja w dobrze zoorganizowanej calosci

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.