Zadanie lipiec

 0    17 fiche    katarzynacelewicz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
znaczny poważny,
Był pod znaczną presją, aby praca została wykonana do końca dnia
commencer à apprendre
considerable
He was under considerable pressure to get the work done by the end of the day.
czynność obowiązek na f też działać
Główną funkcją oficera kariery jest pomoc uczniom w znalezieniu dobrej pracy.
commencer à apprendre
function
The main function of the careers officer is to help students get a good job
zaspokajć zaopatrywać dostarczać z przyimkiem
Nowy sklep ma ogromną kolekcję filmów, które zaspokoją wszystkie gusta
commencer à apprendre
cater for
The new shop has a huge collection of videos which cater for all tastes
pozwalać na
Zwiększenie funduszy pozwoli lekarzom kontynuować ważne badania
commencer à apprendre
allow
The increase in funds will allow the doctors to continue their important research
coraz bardziej
Brutalna przestępczość staje się coraz powszechniejsza we współczesnych miastach.
commencer à apprendre
increasingly
Violent crime is becoming increasingly common in modern cities.
składniki
Nasza żywność zawiera tylko naturalne składniki.
commencer à apprendre
ingredients
Our food contains only natural ingredients.
wytknąć wskazać phrasal
Przeciwnicy cenzury zwracają uwagę, że programy telewizyjne są już uregulowane.
commencer à apprendre
point out
Opponents of censorship point out that television programmes are already regulated.
wspaniały imponujący
Stara droga jest znacznie dłuższa, ale oferuje podróżnym wspaniałe krajobrazy.
commencer à apprendre
magnificent
The old road is much longer, but it offers travellers some magnificent scenery.
osiągnąć sukces w
Po czterech próbach udało mu się zdać egzamin.
commencer à apprendre
succeed in
After four attempts he succeeded in passing his exam.
kręty, meandrowy przymiotnik
To urocze stare miasto z wieloma wąskimi, krętymi uliczkami
commencer à apprendre
winding
It's a lovely old town with many narrow, winding streets.
zobaczyć dostrzec z przyimkiem
Biegał tak szybko, że tylko dostrzegłem go, gdy zniknął za rogiem.
commencer à apprendre
catch a glimpse of
He was running so quickly that I only caught a glimpse of him as he disappeared around the corner.
oprucz tego wyrażenie
Oprócz tętniących życiem klubów nocnych Amsterdam oferuje również wspaniałe sklepy i wiele interesujących muzeów.
commencer à apprendre
in addition to
In addition to its busy nightlife, Amsterdam also offers great shops and many interesting museums.
podczas przypływu
Podczas przypływu morze często rozbija się o ściany portowe.
commencer à apprendre
at high tide
At high tide, the sea often crashes over the harbour walls. / US harbor
chociaż aczkolwiek (przysłówek)
To niewielkie nadmorskie miasteczko jest prawie opuszczone w zimie, choć jest kilka osób, które mieszkają tu na stałe.
commencer à apprendre
although
This small seaside town is almost deserted in the winter, although there are a few people who live here permanently.
(przez) cały rok
The weather is so good that hundreds of people visit the place all year round.
commencer à apprendre
all year round
Pogoda jest tak dobra, że setki ludzi odwiedzają to miejsce przez cały rok.
turysta (zwiedzający)
Tysiące zwiedzających co roku docierają do Wieży Eiffla w Paryżu.
commencer à apprendre
sightseer
Thousands of sightseers make their way to the Eiffel Tower in Paris every year.
za zapłatę (uiszczenie)
Odwiedzający mogą zobaczyć wiele fascynujących zabytków za niewielką opłatą.
commencer à apprendre
on payment
Visitors can see many fascinating relics on payment of a small charge.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.