Wortschatz 2

 0    80 fiche    zuki
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
abhauen von
commencer à apprendre
uciekać z
Thomas ist von zu Hause abgehauen
commencer à apprendre
Thomas uciekł z domu
die Angst
commencer à apprendre
strach, obawa
die Anlaufstelle
commencer à apprendre
pierwszy kontakt
ärgern sich über + A.
commencer à apprendre
złościć się na
aufmachen
commencer à apprendre
otwierać
aufräumen
commencer à apprendre
sprzątać
Ich räume mein Zimmer selbst auf
commencer à apprendre
Sama sprzątam mój pokój
auskommen mit + D.
commencer à apprendre
radzić sobie, rozumieć się z
Ich komme mit meinem Vater gut aus
commencer à apprendre
Z moim ojcem dobrze mi się układa
beneiden um + A.
commencer à apprendre
zazdrościć czegoś
besorgt
commencer à apprendre
zmartwiony
betreffen
commencer à apprendre
dotyczyć
Das betrifft euch nicht
commencer à apprendre
To was nie dotyczy
die Beziehung
commencer à apprendre
związek, relacja
drogenabhängig
commencer à apprendre
uzależniony od narkotyków
endlich
commencer à apprendre
w końcu
ernst
commencer à apprendre
poważny
der Freiraum
commencer à apprendre
swoboda, wolność
Meine Eltern lassen mir fast keinen Freiraum
commencer à apprendre
Moi rodzice nie pozwalają mi na wiele
der Fremde
commencer à apprendre
obcy
das Gefühl
commencer à apprendre
uczucie
genügend
commencer à apprendre
wystarczająco
geschieden
commencer à apprendre
rozwiedziony
die Gesellschaft
commencer à apprendre
towarzystwo
glänzend
commencer à apprendre
świetnie, wspaniale
der Grund
commencer à apprendre
przyczyna, powód
herrschen
commencer à apprendre
panować
Bei uns herrscht eine lockere Atmosphäre
commencer à apprendre
U nas paneje luźna atmosfera
der Hinweis
commencer à apprendre
wskazówka
die Höhe
commencer à apprendre
wysokość
das Interesse
commencer à apprendre
zainteresowania
Sie und ich haben gemeinsame Interessen
commencer à apprendre
Ona i ja mamy takie same zainteresowania
interessieren sich für + A
commencer à apprendre
Interesować się czymś
kotzen
commencer à apprendre
żygać
Das ist zum Kotzen
commencer à apprendre
To jest obrzydliwe
lassen
commencer à apprendre
pozwalać, kazać
Meine Eltern lassen mich nicht ausgehen
commencer à apprendre
Moi rodzice nie pozwalają mi wychodzić
liberal
commencer à apprendre
liberalny
mitbringen
commencer à apprendre
przynosić ze sobą
die Mitternacht
commencer à apprendre
północ
die Privatsphäre
commencer à apprendre
strefa, obszar prywatny
Meine Familie respektiert meine Privatsphäre
commencer à apprendre
Moja rodzina respektuje moją prywatność
raten
commencer à apprendre
doradzać
satt
commencer à apprendre
syty, nasycony
Ich habe es satt
commencer à apprendre
Mam tego dość
schuld sein an + D.
commencer à apprendre
Być winnym czegoś
Ich bin daran nicht schuld
commencer à apprendre
Nie jestem temu winna
schuldig
commencer à apprendre
winny
schwänzen (die Schule)
commencer à apprendre
wagarować
sitzen bleiben
commencer à apprendre
zostać w tej samej klasie przez następny rok
Drei Schüler aus meiner Klasse sind sitzen geblieben
commencer à apprendre
Trzej uczniowie z mojej klasy zostali na drugi rok w klasie
die Stelle
commencer à apprendre
miejsce
der Streit
commencer à apprendre
sprzeczka, kłótnia
Bei mir zu Hause gibt es oft Streit
commencer à apprendre
U mnie w domu często się kłócimy
streiten sich über + A
commencer à apprendre
sprzeczać się, kłócić się
streng
commencer à apprendre
surowy, wymagający
die Suchmeldung
commencer à apprendre
ogłoszenie o poszukiwaniu kogoś
trotzdem
commencer à apprendre
pomimo to
Wir streiten uns oft, trotzdem mögen wir uns
commencer à apprendre
Sprzeczamy się pomimo to lubimy się
tun
commencer à apprendre
czynić robić
umarmen
commencer à apprendre
obejmować
Die Oma umarmt die Enkelin
commencer à apprendre
Babcia obejmuje wnuczkę
die Umfrage
commencer à apprendre
ankieta
umgehen mit + D
commencer à apprendre
obchodzić się z
Sie kann einfach mit Geld nich umgehen
commencer à apprendre
Ona nie potrafi po prostu obchodzić się z pieniędzmi
unaufgeräumt
commencer à apprendre
nieposprzątany
unordentlich
commencer à apprendre
nieporządny
die Unordnung
commencer à apprendre
bałagan, nieporządek
unterhalten sich über + A
commencer à apprendre
rozmawiać o
unternehmen
commencer à apprendre
przedsiębrać
Ich unternehme viel mit meinem Vater
commencer à apprendre
Ja i tata stale coś organizujemy
verbieten
commencer à apprendre
zabraniać
verlassen
commencer à apprendre
opuścić
verschwinden
commencer à apprendre
znikać
verständnisvoll
commencer à apprendre
wyrozumiały
verstehen sich mit + D
commencer à apprendre
rozumieć się z
das Vertrauen
commencer à apprendre
zaufanie
das Zeugnis
commencer à apprendre
świadectwo
lassen (odmiana)
commencer à apprendre
lasse, lässt, lässt, lassen, lasst, lassen

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.