WISSENSCHAFT -5

 0    126 fiche    ilonawalaszczyk
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
osoba badana w eksperymencie, tester
commencer à apprendre
die Versuchsperson
Nagroda Nobla
commencer à apprendre
der Nobelpreis
wynalazek
commencer à apprendre
die Erfindung/die Erfindungen
studium, szkic
commencer à apprendre
die Studie/die Studien
teza
commencer à apprendre
die These/die Thesen
odkrycie
commencer à apprendre
die Entdeckung/die Entdeckungen
mikroskop
commencer à apprendre
das Mikroskop/die Mikroskope
liczyć, obliczać
commencer à apprendre
berechnen, berechnete, hat berechnet
obserwować, oglądać
commencer à apprendre
beobachten, beobachtete, hat beobachtet
badać, wybadać, wyśledzić
commencer à apprendre
erforschen, erforschte, hat erforscht
poznawać, rozpoznawać, uznawać
commencer à apprendre
erkennen, erkannte, hat erkannt
poznawać kogoś po głosie;
commencer à apprendre
jemanden an der Stimme erkennen
analizować
commencer à apprendre
analysieren, analysierte, hat analysiert
nauka, umiejętność, pot. wiedza, wiadomości;
commencer à apprendre
die Wissenschaft/die Wissenschaften
eksperyment
commencer à apprendre
das Experiment/ die Experimente
metoda
commencer à apprendre
die Methode/die Methoden
stosować metodę
commencer à apprendre
eine Methode anwenden
teoria
commencer à apprendre
die Theorie/die Theorien
hipoteza
commencer à apprendre
die Hypothese/die Hypothesen
wysuwać hipotezę
commencer à apprendre
eine Hypothese aufstellen
używać, stosować
commencer à apprendre
anwenden, wendete an, hat angewendet
stawiać, ustawiać, formułować, tworzyć;
commencer à apprendre
aufstellen, stellte auf, hat aufgestellt
sporządzać listę
commencer à apprendre
eine Liste aufstellen
formułować
commencer à apprendre
formulieren, formulierte, hat formuliert
uprawiać, zajmować się, trudnić się
commencer à apprendre
betreiben, betrieb, hat betrieben
otrzymywać, dostawać, utrzymywać, zachowywać, konserwować
commencer à apprendre
erhalten, erhielt, hat erhalten
przeprowadzać
commencer à apprendre
durchführen, führte durch, hat durchgeführt
postępowanie, sposób działania
commencer à apprendre
das Verfahren/die Verfahren
asystent
commencer à apprendre
der Assistent/die Assistenten
audytorium, sala wykładowa
commencer à apprendre
der Hörsaal/die Hörsäle
pipetka
commencer à apprendre
die Pipette/die Pipetten
ankieta, sondaż, dowiadywanie się, wypytywanie
commencer à apprendre
die Umfrage/die Umfragen
próba, doświadczenie;
commencer à apprendre
der Versuch/die Versuche
prowadzić na czymś doświadczenia, eksperymentować na czymś
commencer à apprendre
Versuche an etwas (DAT) durchführen
biblioteka
commencer à apprendre
die Bibliothek/die Bibliotheken
laboratorium
commencer à apprendre
das Labor/die Labore/Labors)
doktor (tytuł naukowy), lekarz;
commencer à apprendre
der Doktordie Doktoren
mikroskop
commencer à apprendre
das Mikroskop/die Mikroskope
wzniesienie, pagórek, pobór, pobieranie, ściąganie, ankieta, badanie, bunt, powstanie
commencer à apprendre
die Erhebung/die Erhebungen
grupa robocza, zespół roboczy
commencer à apprendre
die Arbeitsgruppe/die Arbeitsgruppen
probówka
commencer à apprendre
das Reagenzglas/ die Reagenzgläser
obserwacja, inwigilacja, spostrzeżenie
commencer à apprendre
die Beobachtung/die Beobachtungen
drzemać, patrzeć apatycznie, pot. bujać w obłokach
commencer à apprendre
dösen, döste, hat gedöst
zaspać, przespać
commencer à apprendre
verschlafen, verschlief, hat verschlafen
nocować bei jemandem u kogoś
commencer à apprendre
übernachten, übernachtete, hat übernachtet
wysypiać się
commencer à apprendre
ausschlafen, schläft sich aus, schlief sich aus, hat sich ausgeschlafen
analityczny, analitycznie
commencer à apprendre
analytisch
instrukcja, wskazówka, pouczenie
commencer à apprendre
die Anleitung/die Anleitungen
fiz. także przen. siła przyciągania, wdzięk, atrakcyjność
commencer à apprendre
die Anziehungskraft
chem. molekuła, cząsteczka, drobina
commencer à apprendre
das Molekül/ die Moleküle
pokryć zapotrzebowanie
commencer à apprendre
die Nachfrage decken
bojaźń, obawa, nieśmiałość; ohne Scheu bez obawy
commencer à apprendre
die Scheu
...
commencer à apprendre
die Scheu abbauen
nauka przyrodnicza
commencer à apprendre
die Naturwissenschaft/ die Naturwissenschaften
roztargnienie
commencer à apprendre
die Zerstreutheit
abstrakt przymiotnik abstrakcyjny
commencer à apprendre
abstrakt
ignorować
commencer à apprendre
ignorieren, ignorierte, hat ignoriert
intelektualny
commencer à apprendre
intellektuell
komplement
commencer à apprendre
das Kompliment/die Komplimente
kłamstwo
commencer à apprendre
die Lüge/die Lügen
zwolniony warunkowo, med. osoba testowana, tester
commencer à apprendre
der Proband/die Probanden
regulować
commencer à apprendre
regulieren, regulierte, hat reguliert
szkodzić
commencer à apprendre
schaden, schadete, hat geschadet
szkoda, strata, uraz
commencer à apprendre
der Schaden/die Schäden
mieć zawroty głowy, kręcić, kłamać, oszukiwać
commencer à apprendre
schwindeln, schwindelte, hat geschwindelt
zawrót głowy, zawroty głowy, pot. oszustwo, szachrajstwo, szwindel, lipa, kram
commencer à apprendre
der Schwindel der (nur Singular)
narząd zmysłu
commencer à apprendre
das Sinnesorgan/die Sinnesorgane
tendencja
commencer à apprendre
die Tendenz/die Tendenzen
łudzić, mylić
commencer à apprendre
täuschen, täuschte, hat getäuscht
mylić się w jakiejś sprawie
commencer à apprendre
sich in etwas täuschen
badanie, dochodzenie, śledztwo, przeszukanie
commencer à apprendre
die Untersuchung/die Untersuchungen
schodzić komuś z drogi
commencer à apprendre
jemandem aus dem Weg gehen
na trasie z Warszawy do Berlina;
commencer à apprendre
auf dem Weg von Warschau nach Berlin
w drodze do domu;
commencer à apprendre
auf dem Weg nach Hause
iść własną drogą
commencer à apprendre
seines Weges gehen
na zimno, bez skrupułów
commencer à apprendre
auf kaltem Wege
atomowy
commencer à apprendre
atomar
wymierać
commencer à apprendre
aussterben, starb aus, ist ausgestorben
wymieranie, wymarcie
commencer à apprendre
das Aussterben(nur Singular)
zagrożony wymarciem
commencer à apprendre
vom Aussterben bedroht
odpoczywać, wypoczywać, przychodzić do sił, przychodzić do siebie, ochłonąć, odetchnąć
commencer à apprendre
erholen, erholt sich, erholte sich, hat sich erholt
poznanie, zrozumienie
commencer à apprendre
die Erkenntnis/die Erkenntnisse
dochodzić do przekonania, że...
commencer à apprendre
zu der Erkenntnis kommen, dass...
industrializacja, uprzemysłowienie
commencer à apprendre
die Industrialisierung
ekolog
commencer à apprendre
der Ökologe/die Ökologen
ekologiczny
commencer à apprendre
ökologisch
ekologia
commencer à apprendre
die Ökologie
pocieszający, pocieszająco
commencer à apprendre
tröstlich
zniknięcie, zaginięcie
commencer à apprendre
das Verschwinden
znikać, ginąć, przepadać, ulatniać się, chować się
commencer à apprendre
verschwinden, verschwand, ist verschwunden
widzenie, wizja
commencer à apprendre
die Vision/die Visionen
upadek, zawalenie się, rozkład, fiz. rozpad
commencer à apprendre
der Zerfall/die Zerfälle
sprawny, wydajny, sprawnie funkcjonujący
commencer à apprendre
leistungsfähig
sprawność, wydajność, zdolność wytwórcza, zdolność produkcyjna
commencer à apprendre
die Leistungsfähigkeit
drzemka poobiednia
commencer à apprendre
der Mittagsschlaf
drzemka;
commencer à apprendre
das Nickerchen/die Nickerchen
uciąć sobie drzemkę
commencer à apprendre
ein Nickerchen machen
pigułka
commencer à apprendre
die Pille/die Pillen
w przyszłości
commencer à apprendre
in der Folgezeit (in der Zukunft)
czas oczekiwania
commencer à apprendre
die Wartezeit/die Wartezeiten
...
commencer à apprendre
die Ruhezeit
bezsenny;
commencer à apprendre
schlaflos
nieprzespane noce
commencer à apprendre
schlaflose Nächte
bezsenność
commencer à apprendre
die Schlaflosigkeit
brak, niedostatek, wada, defekt;
commencer à apprendre
der Mangel/die Mängel
brak snu
commencer à apprendre
der Schlafmangel/die Schlafm ängel
brak doświadczenia
commencer à apprendre
Mangel an Erfahrung
kroplówka (aparat);
commencer à apprendre
der Tropf/die Tropfe
być podłączonym do kroplówki;
commencer à apprendre
am Tropf hängen
kropla
commencer à apprendre
der Tropfen/die Tropfen
kropi
commencer à apprendre
es tropft
kropić (deszcz), kapać, nakapać, nakropić, wkraplać, wkrapiać;
commencer à apprendre
tropfen, tropfte, hat getropft
kapać, ciec, sączyć się
commencer à apprendre
tropfen, tropfte, ist getropft
pot. przesypiać, zapominać
commencer à apprendre
verpennen, verpennte, hat verpennt
toczyć, obtaczać
commencer à apprendre
wälzen, wälzte, hat gewälzt
przewalać się, tarzać się
commencer à apprendre
sich wälzen
pokładać się ze śmiechu
commencer à apprendre
sich vor Lachen wälzen
wertować książkę
commencer à apprendre
das Buch wälzen
decyzja, roztrzygnięcie, orzeczenie, postanowienie
commencer à apprendre
die Entscheidung/die Entscheidungen
...
commencer à apprendre
zu einer Entscheidung kommen
składać komuś propozycję
commencer à apprendre
jemandem einen Vorschlag machen
propozycję akceptować
commencer à apprendre
einen Vorschlag zustimmen
propozycję odrzucić
commencer à apprendre
einen Vorschlag ablehnen
kontrpropozycja
commencer à apprendre
der Gegenvorschlag/die Gegenvorschläge
składać komuś kontrpropozycję
commencer à apprendre
einen Gegenvorschlag machen
wpływ
commencer à apprendre
der Einfluss/die Einflüsse

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.