verb patterns verb -ed/ ing

 0    23 fiche    mszymanska9
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wydawać się, zdawać się
Zdawało się, że spałam dobrze wczoraj.
commencer à apprendre
seem to
I seemed to sleep well last night.
mieć tendencję, mieć skłonnoć, być przyzwyczająonym, mieć zwyczaj
Starsi ludzie zwykli spać mniej/ krócej.
commencer à apprendre
tend to
Older people tend to less sleep.
ING- czasowniki wyrażające upodobania: lubić, kochać, nienawidzieć, nie mieć nic przeciwko,
commencer à apprendre
like, love, don't mind, disklie, hate, detest, enjoy, prefer
Uwielbiamy uczyć się języka angielskiego.
commencer à apprendre
We love learning English.
Nie mamy nic przeciwko wykonywaniu ćwiczeń
commencer à apprendre
We don't mind doing exercises
Jakkolwiek, nienawidzimy uczyć się na pamięć.
commencer à apprendre
However, we detest learning by heart.
Wolimy dobrze się bawić.
commencer à apprendre
We prefer having fun.
Nienawidzimy śpiewać.
commencer à apprendre
We hate singing.
Nasz nauczyciel muzyki nie lubi nas słuchać.
commencer à apprendre
Our music teacher does not like listening to us.
Nie lubimy wcześnie wstawać.
commencer à apprendre
We do not like getting up early.
Lubimy późno chodzić spać.
commencer à apprendre
We enjoy staying up late.
ING -po wyrażeniach takich jak: nie ma sensu, (nie) warto; nie móc się powstrzymać, nie móc znieść, mieć ochotę, rozważać, rzucić, zaprzestać, kontynuować, lubić, być entuzjastą, lubić, być entuzjastą
commencer à apprendre
ING - there's no point (in); it's (not) worth, can't help, can't stand, fancy, consider, give up, keep (on), be keen onbe fond of
Nie ma sensu krzyczeć.
commencer à apprendre
There is no point in shouting.
Warto spróbować. To jest warte spróbowania
commencer à apprendre
It's worth trying...
Film był tak poruszający, że nie mogłam się powstrzymać od płaczu.
commencer à apprendre
The film was so moving that I couldn't resist crying., couldn't help crying
Nie znoszę, jak ktoś mi przerywa, gdy mówię.
commencer à apprendre
I can't stand being interrupted when I'm talking.
Czy masz ochotę wyjść dziś wieczorem do kina?
commencer à apprendre
Do you fancy going to the cinema tonight?
Czy kiedykolwiek myślałeś o wyjeździe do Indii? (rozważałeś wyjazd)
commencer à apprendre
Have you ever considered travelling to India?
definitywnie powinnaś rzucić palenie.
commencer à apprendre
You should definitevely give up smoking. you should quit smoking.
Nie zniechęcaj się - próbuj nadal
commencer à apprendre
Don't get discouraged - keep on trying!
Zastanawiam się, czy oni lubią tańczyć.
commencer à apprendre
I wonder if they like to dance.
Osobiście, lubię tańczyć i śpiewać.
commencer à apprendre
Personally, I am fond of dancing and singing.
zniechęcać się
commencer à apprendre
get discouraged

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.