unit 8 druga strona

 0    102 fiche    krystex16
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
niskokosztowe wakacje
commencer à apprendre
holidays o a shoestring
żyć na walizkach
commencer à apprendre
live out of a suitcase
uważać na kieszonkowców
commencer à apprendre
look out for pickpockets
wygrzać się na słońcu
commencer à apprendre
soak up the sun
dać nura do wody
commencer à apprendre
take a dip
podróżować z małą ilością bagażu
commencer à apprendre
travel light
poduszka powietrzna
commencer à apprendre
airbag
wycofać się
commencer à apprendre
back out
zderzyć się
commencer à apprendre
collide
dostać mandat za przekroczenie prędkości
commencer à apprendre
get a speeding ticket
złapać gumę
commencer à apprendre
have a puncture
wjechać na autostradę
commencer à apprendre
join a motorway
przejechać na czerwonym świetle
commencer à apprendre
jump the lights
przestrzegać ograniczenia prędkości
commencer à apprendre
keep to the speed limits
wjechać na chodnik
commencer à apprendre
mount the pavement
przejechać pieszego
commencer à apprendre
take out a pedestrian
nadjeżdżający samochód
commencer à apprendre
oncoming car
wyprzedzanie
commencer à apprendre
overtaking
wyjazd z autostrady
commencer à apprendre
slip road
iskra
commencer à apprendre
spark
gwałtownie skręcić
commencer à apprendre
swerve
kręta droga
commencer à apprendre
winding road
opłata za wstęp
commencer à apprendre
admission charge
spytać o drogę
commencer à apprendre
ask for directions
atrakcje
commencer à apprendre
atractions
informacje z pierwszej ręki
commencer à apprendre
first hand information
jechać zgodnie ze wskazówkami
commencer à apprendre
follow directions
przemieszczać się
commencer à apprendre
get around
zgubić się
commencer à apprendre
get lost
ulotka
commencer à apprendre
leaflet
wykorzystać coś w pełni
commencer à apprendre
make the most of sth
ciekawe miejsce
commencer à apprendre
place o interest
kasa biletowa
commencer à apprendre
ticket office
rozkład jazdy
commencer à apprendre
timetable
biuro informacji turystycznej
commencer à apprendre
tourist information office
obiekt z listy światowego dziedzictwa UNESCO
commencer à apprendre
World Heritage Site
przyplyw adrenaliny
commencer à apprendre
rush of adrenaline
być w sytuacji godnej pozazdroszczenia
commencer à apprendre
be in an enviable position
nie móc sie zdecydować
commencer à apprendre
be in two minds abouth sth
odetchnąć z ulgą
commencer à apprendre
breathe a sigh of relief
ręcznie
commencer à apprendre
by hand
przykuć czyjąś uwagę
commencer à apprendre
catch someone's attention
przydać się
commencer à apprendre
come in handy
odpaść
commencer à apprendre
come off
przyjść komuś z pomocą
commencer à apprendre
come to sb's rescue
zaakcepować
commencer à apprendre
come to terms with sh
dawać z siebie wszystko
commencer à apprendre
do one's best
zrobić coś na czyjąś korzyść
commencer à apprendre
do sb good
zasnąć
commencer à apprendre
drift off
zatyczki do uszu
commencer à apprendre
earplugs
niezbędne pożywienie
commencer à apprendre
essential food
szczerze
commencer à apprendre
frankly
złapać powietrze
commencer à apprendre
gasp
skontaktować się z kimś
commencer à apprendre
get in touch with somebody
gwarantowany
commencer à apprendre
Guaranteed
mieć coś na myśli
commencer à apprendre
have something in mind
nie mogę tego pojąć
commencer à apprendre
it's beyond me
mieć na kogoś oko
commencer à apprendre
keep an eye on sb
stracić wiarę w coś
commencer à apprendre
lose confidence in something
stracić kogoś z oczu
commencer à apprendre
lose sight of someone
zmienić kogoś
commencer à apprendre
make a change to sb
upomnieć się
commencer à apprendre
make a demand
sprawiać różnicę
commencer à apprendre
make a difference
wysunąć sugestie
commencer à apprendre
make suggestions
dokonać zmian w planie podróży
commencer à apprendre
make changes to the itinerary
wyśmiewać kogoś
commencer à apprendre
make fun of sb
wykorzystać coś jak najlepiej
commencer à apprendre
make the most of sth
przyjść komuś do głowy
commencer à apprendre
occur to sb
codzinnie
commencer à apprendre
on a daily basis
wybierać
commencer à apprendre
opt for
skrawek
commencer à apprendre
patch
odwiedzić kogoś
commencer à apprendre
pay sb the visit
stos
commencer à apprendre
pile
stanowić wyzwanie
commencer à apprendre
pose challenge
prowiant
commencer à apprendre
provisions
wywierać nacisk
commencer à apprendre
put pressure on sb
pozostałości
commencer à apprendre
remnants
szukać
commencer à apprendre
seek
wejść do dżungli
commencer à apprendre
set foot in the jungle
wyruszyć
commencer à apprendre
set off
schronienie
commencer à apprendre
shelter
szerzyć wieści
commencer à apprendre
spread the word
wyłączyć
commencer à apprendre
switch off
obrać drogę
commencer à apprendre
take a route
wziąć pod uwagę czyjąś propozycję
commencer à apprendre
take a suggestion
zainteresować się
commencer à apprendre
take interest in sth
startować
commencer à apprendre
take off
brać tabletki
commencer à apprendre
take pills
mieć miejsce
commencer à apprendre
take place
posłuchać czyjejś rady
commencer à apprendre
take somebody's advice
uważać coś za rzecz oczywistą
commencer à apprendre
take something for granted
wziąć coś pod uwagę
commencer à apprendre
take sth into consideration
brać winę za coś
commencer à apprendre
take the blame for something
zainteresować się czymś
commencer à apprendre
take to sh
sklamać
commencer à apprendre
tell a lie
odróżnić
commencer à apprendre
tell the difference
podać godzinę
commencer à apprendre
tell the time
powiedzieć prawdę
commencer à apprendre
tell the truth
suchy jak wiór
commencer à apprendre
tinder-dry
ogromny
commencer à apprendre
vast
dobrze sytuowany
commencer à apprendre
well-off
rzut beretem
commencer à apprendre
a stone's throw

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.