unit 5 podkreślone

 0    37 fiche    klaudiazuber
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ostatni/niedawny
commencer à apprendre
recent
bal charytatywny
commencer à apprendre
charity ball
burmistrz
commencer à apprendre
the Mayor
rada
commencer à apprendre
council
ogłosić
commencer à apprendre
announced
premier
commencer à apprendre
the prime minister
rząd
commencer à apprendre
government
opakowanie
commencer à apprendre
packaging
odpadów z gospodarstwa domowego
commencer à apprendre
household waste
trzęsienie ziemi
commencer à apprendre
earthquake
spowodować odcięcie prądu
commencer à apprendre
caused a power cut
władze
commencer à apprendre
authorities
dostrzec
commencer à apprendre
spot
błąkające się koty
commencer à apprendre
stray cats
poważnie wpływać na coś
commencer à apprendre
seriously affects
wylęgać się
commencer à apprendre
hatching
hotele nad brzegiem morza
commencer à apprendre
seafront hotels
znalezienie rozwiązania
commencer à apprendre
finding solution
światłość/jasność
commencer à apprendre
brightness
lokalne schroniska
commencer à apprendre
local shelters
ogromny wzrost w
commencer à apprendre
a huge rise in
skutki/wpływ na
commencer à apprendre
effects on
rozwiązać problem
commencer à apprendre
solve the problem
zaniepokojony z powodu sztucznego światła
commencer à apprendre
get confused by artificial light
brak snu
commencer à apprendre
lack of sleep
na niebie
commencer à apprendre
in the sky
sprowadzać do
commencer à apprendre
lead to
poważna choroba
commencer à apprendre
serious illness
choroba serca
commencer à apprendre
heart disease
niepotrzebne oświetlenie
commencer à apprendre
unnecessary lighting
energooszczędne żarówki
commencer à apprendre
low-energy bulbs
rozgwieżdżone niebi
commencer à apprendre
starry skies
mieszkańcy
commencer à apprendre
locals
niespokojny
commencer à apprendre
disturbed
opuszczony
commencer à apprendre
abandoned
światło dzienne
commencer à apprendre
daylight
pełen energii
commencer à apprendre
energised

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.