UEK_JW_Lesson #1 Introduction

 0    45 fiche    ewaspisak4
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
What are you interested in?
commencer à apprendre
Czym się interesujesz?
What are you into?
commencer à apprendre
Co cię interesuje?
I'm into music.
commencer à apprendre
Lubię muzykę.
at the seaside
commencer à apprendre
na wybrzeżu
turn on a camera
commencer à apprendre
włączyć kamerę
I will probably have 7 groups.
commencer à apprendre
Prawdopodobnie będę miała 7 grup.
I will be working 3-4 days a week.
commencer à apprendre
Będę pracować 3-4 dni w tygodniu.
I have to correct their homework.
commencer à apprendre
Muszę poprawiać ich prace domowe.
foreign
commencer à apprendre
zagraniczny
collected data
commencer à apprendre
Zebrane dane
draw conclusions
commencer à apprendre
wyciągać wnioski
compare results
commencer à apprendre
porównywać wyniki
be willing to
commencer à apprendre
być chętnym, żeby
I mean...
commencer à apprendre
Mam na myśli...
It depends on the situation.
commencer à apprendre
To zależy od sytuacji.
It takes 2 hours.
commencer à apprendre
To zajmuje 2 godziny.
a pandemic
commencer à apprendre
pandemia
flexible
commencer à apprendre
elastyczny
flexibility
commencer à apprendre
elastyczność
adaptable
commencer à apprendre
dający się przystosować
These factors are unpredictable.
commencer à apprendre
Te czynniki są nieprzewidywalne.
to predict future
commencer à apprendre
przewidywać przyszłość
predictable
commencer à apprendre
przewidywalny
post-graduate studies
commencer à apprendre
studia podyplomowe
to solve problems
commencer à apprendre
rozwiązywać problemy
open-minded people
commencer à apprendre
ludzie o otwartych umysłach
challenging
commencer à apprendre
ambitne i trudne
I have to prepare everything.
commencer à apprendre
Muszę wszystko przygotować.
I really like travelling.
commencer à apprendre
Bardzo lubię podróżować.
fly - flew
commencer à apprendre
latać - poleciałam
I had an earache for 5 hours.
commencer à apprendre
Boli mnie ucho przez 5 godzin.
I have a headache.
commencer à apprendre
Boli mnie głowa.
I visited 3 islands.
commencer à apprendre
Zwiedziłam 3 wyspy.
It's a volcanic island.
commencer à apprendre
To wyspa wulkaniczna.
in the North
commencer à apprendre
na północy
We stayed at the hotel.
commencer à apprendre
Mieszkaliśmy w hotelu.
a trip
commencer à apprendre
wycieczka
We sunbathed.
commencer à apprendre
Opalaliśmy się.
light meals
commencer à apprendre
lekkie posiłki
small portions
commencer à apprendre
małe porcje
hotel facilities
commencer à apprendre
udogodnienia w hotelu
package trip
commencer à apprendre
wycieczka zorganizowana
He loves sailing.
commencer à apprendre
Kocha żeglarstwo.
on the boat
commencer à apprendre
na łodzi
Once...
commencer à apprendre
Pewnego razu...

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.