Tiger. Unit 4. Lesson 2

 0    69 fiche    toperzyca
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to jest rok...
commencer à apprendre
it's the year...
Sandwich to małe miasteczko w Anglii.
commencer à apprendre
Sandwich is a small town in England.
Nie mam czasu na obiad.
commencer à apprendre
I haven't got time for lunch.
Przynieś mi trochę mięsa i dwie kromki chleba.
commencer à apprendre
Bring me some meat and two slices of bread.
Tak jest.
commencer à apprendre
Yes sir.
To jest pyszne.
commencer à apprendre
This is delicious.
Lubię mięso.
commencer à apprendre
I like meat.
Lubię chleb.
commencer à apprendre
I like bread.
Jest szybki
commencer à apprendre
It's quick.
I mogę pracować w tym samym czasie.
commencer à apprendre
And I can work at the same time.
Jestem głodny.
commencer à apprendre
I'm hungry.
Chcę zagrać.
commencer à apprendre
I want to play.
Zatrzymajmy się i zjedzmy obiad.
commencer à apprendre
Let's stop and have dinner.
Wejdź!
commencer à apprendre
Come in!
Zagrajmy w karty.
commencer à apprendre
Let's play cards.
Tak, świetny pomysł.
commencer à apprendre
Yes, great idea.
Lubię karty.
commencer à apprendre
I like cards.
To wygląda dobrze.
commencer à apprendre
That looks good.
Dlaczego nie spróbujesz
commencer à apprendre
Why don't you try?
Lubisz mięso i chleb?
commencer à apprendre
Do you like meat and bread?
Tak.
commencer à apprendre
Yes, I do.
Dobry pomysł!
commencer à apprendre
Good idea!
Przynieś mi też to samo, co hrabia Sandwich.
commencer à apprendre
Bring me the same as the Earl of Sandwich, too.
To jest pyszne.
commencer à apprendre
This is delicious.
Kocham mięso.
commencer à apprendre
I love meat.
Cóż za wspaniały wynalazek!
commencer à apprendre
What a great invention!
I możemy grać w tym samym czasie.
commencer à apprendre
And we can play at the same time.
Nazwijmy to kanapką.
commencer à apprendre
Let's call it a sandwich.
I tak kanapka wzięła swoją nazwę od hrabiego Sandwich.
commencer à apprendre
And so the sandwich gets its name from the Earl of Sandwich.
Obecnie jest to bardzo popularne jedzenie.
commencer à apprendre
It's still a very popular food today.
Jaka jest twoja ulubiona kanapka?
commencer à apprendre
What's your favourite sandwich?
Gdzie jest Sandwich?
commencer à apprendre
Where is Sandwich?
Co hrabia je na obiad?
commencer à apprendre
What does the Earl eat for lunch?
Jakie dwie rzeczy hrabia je na obiad?
commencer à apprendre
What two things does the Earl eat for dinner?
Jak jego przyjaciele nazywają jedzenie hrabiego?
commencer à apprendre
What do his friends call the Earl's food?
Jedz zdrowe jedzenie.
commencer à apprendre
Eat healthy food.
Pomyśl o tym
commencer à apprendre
Think about it
Czy ważne jest, aby jeść zdrową żywność?
commencer à apprendre
Is it important to eat healthy food?
Jakie zdrowe przekąski jesz?
commencer à apprendre
What healthy snacks do you eat?
sok owocowy
commencer à apprendre
fruit juice
woda
commencer à apprendre
water
kanapki
commencer à apprendre
sandwiches
kurczak
commencer à apprendre
chicken
sałatka
commencer à apprendre
salad
jogurt
commencer à apprendre
yoghurt
czipsy
commencer à apprendre
crisps
czekolada
commencer à apprendre
chocolate
truskawki
commencer à apprendre
strawberries
lody
commencer à apprendre
ice cream
Lubię sałatki.
commencer à apprendre
I like salad.
Nie lubię chipsów.
commencer à apprendre
I don't like crisps.
prawdziwy
commencer à apprendre
true
fałszywe
commencer à apprendre
false
Czy lubisz kanapki?
commencer à apprendre
Do you like sandwiches?
Lubisz kurczaka?
commencer à apprendre
Do you like chicken?
Czy jesteś Nasim? Tak, jestem.
commencer à apprendre
Are you Nasim? Yes, I am.
Ellie lubi sok pomarańczowy.
commencer à apprendre
Ellie likes orange juice.
Lizzie je kurczaka, ciastka i kanapki.
commencer à apprendre
Lizzie eats chicken, biscuits and sandwiches.
A ty?
commencer à apprendre
What about you?
Lubię jedzenie, kiedy jest pyszne.
commencer à apprendre
I like food when it's delicious.
Lubię jedzenie, gdy jest pożywne.
commencer à apprendre
I like food when it's nutritious.
Pewne jedzenie jest dla mnie dobre do jedzenia.
commencer à apprendre
Some food is good for me to eat.
A trochę jedzenia to wyjątkowa uczta.
commencer à apprendre
And some food is a special treat.
surowy
commencer à apprendre
raw
świeży
commencer à apprendre
fresh
słodki
commencer à apprendre
sweet
kwaśny
commencer à apprendre
sour
chrupki
commencer à apprendre
crunchy
Mam w szkole suchy prowiant.
commencer à apprendre
I have a packed lunch at school.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.