Test 1 Reading and writing

5  1    51 fiche    weronikalaskowska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
on foot
I always go to school on foot.
commencer à apprendre
pieszo
Zawsze idę do szkoły pieszo.
instead
He invited her instead of me.
commencer à apprendre
zamiast
Zaprosił ją zamiast mnie.
by car
commencer à apprendre
samochodem
borrow
commencer à apprendre
pożyczać od kogoś
lend
I will not lend you my toothbrush.
commencer à apprendre
pożyczać komuś
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
Can we meet on Tuesday instead?
commencer à apprendre
Czy zamiast tego możemy się spotkać we wtorek?
Please be on time.
commencer à apprendre
Proszę, bądź o czasie.
I go to school on foot., I walk to school.
commencer à apprendre
Chodzę do szkoły pieszo., Chodzę do szkoły.
discount
commencer à apprendre
obniżka, zniżka
Free entry for under 8s.
commencer à apprendre
Bezpłatny wstęp dla osób poniżej 8 lat.
entrance
commencer à apprendre
wejście, wjazd
explain
commencer à apprendre
wyjaśniać
This offer is for kids only.
commencer à apprendre
Ta oferta jest tylko dla dzieci.
Someone will show you around.
commencer à apprendre
Ktoś Cię oprowadzi.
staff
The staff had a good relationship with the pupils.
commencer à apprendre
personel
Kadra miała dobre relacje z uczniami.
guide
You cannot go without a guide.
commencer à apprendre
przewodnik/przewodniczka
Nie można iść bez przewodnika.
Can you give me some advice?
commencer à apprendre
Czy możesz mi doradzić?
on the website
commencer à apprendre
na stronie
on the internet
commencer à apprendre
w internecie
exhibition
You just have to see the new exhibition of Japanese sculptors.
commencer à apprendre
wystawa
Musisz wręcz zobaczyć nową wystawę Japońskich rzeźbiarzy.
for no extra cost
commencer à apprendre
bez dodatkowych kosztów
vehicles
commencer à apprendre
pojazdy
including
commencer à apprendre
w tym
in 2010
commencer à apprendre
w 2010 r.
in May / in January
commencer à apprendre
w maju / styczniu
in the summer
commencer à apprendre
latem
at 5 o'clock
commencer à apprendre
o 5tej
on Monday
commencer à apprendre
w poniedziałek
Why was Tom surprised?
commencer à apprendre
Dlaczego Tom był zaskoczony?
Kids grow faster in the summer.
commencer à apprendre
Dzieci latem rosną szybciej.
get off the bus / train
commencer à apprendre
wysiąść z autobusu / pociągu
care for sb
commencer à apprendre
dbać o kogoś
look after
I look after my wife whenever she is sick.
commencer à apprendre
opiekować się
Zawsze opiekuję się moją żoną, gdy jest chora.
look for
I'm looking for exit.
commencer à apprendre
szukać
Szukam wyjścia.
as well as
commencer à apprendre
oraz
What’s the weather like today?
today?
commencer à apprendre
Jaka jest dziś pogoda?
That was very nice of you.
of
commencer à apprendre
To bardzo miło z twojej strony.
you.
I’m sorry I'm late.
commencer à apprendre
Przepraszam, jestem spóźniony.
I can't wait to see you.
see
commencer à apprendre
Nie mogę się doczekać, żeby cię zobaczyć.
you.
I’m really interested in History.
commencer à apprendre
Naprawdę interesuję się historią.
I’m fond of History.
commencer à apprendre
Lubię historię.
I’m keen on karate.
commencer à apprendre
Lubię karate.
explore
commencer à apprendre
zbadać, eksplorować
platform
Which platform does the train to New York depart from?
commencer à apprendre
peron
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Nowego Jorku?
railway
German railways are among the best in the world.
commencer à apprendre
kolej
Niemieckie koleje uznawane są za jedne z najlepszych na świecie.
motorway
commencer à apprendre
autostrada
highway
commencer à apprendre
autostrada
roundabout
commencer à apprendre
rondo
flight
Have you heard about cheap flights to Edinburgh?
commencer à apprendre
lot
Czy słyszałeś o tanich lotach to Edynburga?
take off
commencer à apprendre
startować
runway
commencer à apprendre
pas startowy na lotnisku

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.