Tekst o Austrii (do opisów krajów i ich rządów)

 0    59 fiche    agnieszkakaminska15
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
graniczyć z
commencer à apprendre
grenzen an +4 (du grenzt) (grenzte, h. gegrenzt)
powierzchnia kraju
commencer à apprendre
die Landesfläche
stanowić (ileś procent)
commencer à apprendre
aus/machen
wstąpić do (np. unii)
commencer à apprendre
beitreten etwas (3) (er tritt bei) (trat bei, ist beigetreten)
dzielnica (Austria)
commencer à apprendre
der Bezirk (e)
koło (a), dzielnica (Szwajcaria)
commencer à apprendre
der Kreis (e)
dzielnica (Niemcy)
commencer à apprendre
das Stadtviertel (tak samo)
gęstość zaludnienia
commencer à apprendre
die Bevölkerungsdichte
Austria graniczy ze Słowacją na północy.
commencer à apprendre
Österreich grenzt im Norden an (4) die Slowakei.
uprawa winorośli
commencer à apprendre
der Weinanbau
fundusze UE
commencer à apprendre
die EU Förderungen
płaska powierzchnia
commencer à apprendre
flache Oberfläche
górzysty krajobraz
commencer à apprendre
gebirgige Landschaft
umiarkowany/ łagodny klimat
commencer à apprendre
das milde Klima
zamki średniowieczne
commencer à apprendre
mittelalterliche Burgen
zwabić (zwabiony, h. zwabiony)
commencer à apprendre
an/locken (lockte an, h. angelockt)
zamek (bogaty/ królewski)
commencer à apprendre
das Schloss (Schlösser)
zamek (biedniejszy, bardziej z kamienia np. obronny)
commencer à apprendre
die Burg (en)
budowa
commencer à apprendre
der Bau
konstrukcja, budowla/ budynek
commencer à apprendre
der Bau (ten)
wykopać
commencer à apprendre
aus/graben (du gräbst aus) (grub aus, h. ausgegraben)
urozmaicony
commencer à apprendre
abwechslungsreich
kopalnia soli
commencer à apprendre
das Salzbergwerk (e)
after / build (zbudowany po, czyli skopiowany)
commencer à apprendre
nach/bauen (baute nach, h. nachgebaut)
obóz koncentracyjny
commencer à apprendre
das Konzentrationslager (tak samo)
obszar, terytorium
commencer à apprendre
das Gebiet (e)
pełen przepychu
commencer à apprendre
prunkvoll
leśnictwo
commencer à apprendre
die Forstwirtschaft
górnictwo
commencer à apprendre
der Bergbau
obszar wysokogórski
commencer à apprendre
die Berggegend (en)
w środku czegoś/ pośrodku czegoś
commencer à apprendre
mitten in +3
dolina
commencer à apprendre
das Tal (Täler)
Rzeka przecina miasto/ przepływa przez miasto.
commencer à apprendre
Der Fluss durchschneidet die Stadt.
scena (do występowania)
commencer à apprendre
die Bühne (n)
wydarzenie kulturalne, impreza kulturowa
commencer à apprendre
die Kulturveranstaltung (en)
oficjalne miejsce (a), siedziba główna (np. ONZ)
commencer à apprendre
der Amtssitz (e)
klimatyzacja
commencer à apprendre
die Klimaanlage
warstwa
commencer à apprendre
die Schicht (en)
zdecydować o prawie (ty decydujesz) (zdecydowałeś, h. zdecydował)
commencer à apprendre
das Gesetz beschließen (du beschließt) (beschloss, h. beschlossen)
naczelny dowódca sił zbrojnych
commencer à apprendre
der Oberbefehlshaber des Militärs
opowiadać się przeciwko
commencer à apprendre
sich stellen gegen +4
przedstawiciel ludu = poseł
commencer à apprendre
der Volksvertreter, der Abgeordnete (n)
tworzyć koalicję / łączyć się (łączyć się, czyli łączyć)
commencer à apprendre
sich zu einer Koalition zusammen/schließen (schloss sich zusammen, h. sich zusammengeschlossen)
konstytucja
commencer à apprendre
die Verfassung
zostać zawartym w konstytucji
commencer à apprendre
in die Verfassung aufgenommen werden
partia opozycyjna
commencer à apprendre
die Oppositionspartei (en)
inicjatywa ustawodawcza (wniosek o zmianę czegoś)
commencer à apprendre
der Gesetzesantrag (anträge)
głosować na/ za
commencer à apprendre
stimmen für +4
przymus
commencer à apprendre
der Zwang
parlamentarzysta
commencer à apprendre
der Parlamentarier (tak samo)
głosować
commencer à apprendre
ab/stimmen (stimmte ab, h. abgestimmt)
określić powyżej +4 (pewne, tj. pewne)
commencer à apprendre
bestimmen über +4 (bestimmte, h. bestimmt)
do wysłania (wysłana, wysłana)
commencer à apprendre
entsenden (entsandt, h. entsendet)
członek
commencer à apprendre
das Mitglied (er)
państwo członkowskie Unii Europejskiej
commencer à apprendre
der Mitgliedstaat (en) der EU
przestrzegać prawa (zachowane, h. zachowane)
commencer à apprendre
sich an die Gesetze halten (hielt, h. gehalten)
władza (ludzie)
commencer à apprendre
die Behörde (n)
urząd (np. finansowy)
commencer à apprendre
die Behörde (n)
wada z powodu +2 (w niekorzystnej sytuacji, tj. w niekorzystnej sytuacji)
commencer à apprendre
benachteiligen wegen +2 (benachteiligte, h. benachteiligt)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.