szkoła cz.2

 0    87 fiche    manque
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
praca domowa
commencer à apprendre
homework
odrabiać pracę domową
commencer à apprendre
do homework
otrzymywać pracę domową
commencer à apprendre
get homework
zadawać pracę domową
commencer à apprendre
set homework
uczyć się czegoś na pamięć
commencer à apprendre
learn sth by heart
ukończyć szkołę
commencer à apprendre
leave school
robić notatki
commencer à apprendre
make notes
robić postępy
Chyba nie robię już postępów w angielskim.
commencer à apprendre
make progress
I guess I'm not making progress in English any more.
zeszyt
commencer à apprendre
notebook
wywiadówka
commencer à apprendre
parent's evening
dziennik
commencer à apprendre
register
powtarzać (materiał)
commencer à apprendre
revise
świadectwo (szkolne)
commencer à apprendre
(school) certificate
opuszczać lekcje
commencer à apprendre
skip a class
uczeń / uczennica
commencer à apprendre
student/pupil
semestr
commencer à apprendre
term
semestr letni
commencer à apprendre
summer term
semestr zimowy
commencer à apprendre
winter term
sprawdzian
Boję się, że nie zaliczę testu.
commencer à apprendre
test
I fear that I'm going to fail the test.
podręcznik
commencer à apprendre
textbook/coursebook
mundurek szkolny
commencer à apprendre
uniform
lekcje baletu
commencer à apprendre
ballet classes
chór
Chór dołączył do orkiestry w finałowym występie i odśpiewał hymn narodowy.
commencer à apprendre
choir
The choir joined the orchestra for the final performance, singing the national anthem.
robić kurs żeglarski
commencer à apprendre
do a sailing course
pracować społecznie
commencer à apprendre
do voluntary work
chodzić na kurs językowy
commencer à apprendre
do/take a language course
klub teatralny
commencer à apprendre
drama club
jeździć na wycieczki
commencer à apprendre
go on trips
uczyć się gry na instrumencie
commencer à apprendre
learn an instrument
organizować imprezy charytatywne
commencer à apprendre
organise charity events
grać w zespole muzycznym
commencer à apprendre
play in a band
uprawiać sport
commencer à apprendre
practise/ do sport
szkoła wyższa, kolegium
commencer à apprendre
college
wykształcenie
commencer à apprendre
education
edukacja domowa
commencer à apprendre
home schooling
szkoła
Czy pamiętasz jak wyglądał twój pierwszy dzień w szkole podstawowej?
commencer à apprendre
school
Do you remember what your first day at primary school was like?
szkoła z internatem
commencer à apprendre
boarding school
brytyjska państwowa szkoła średnia przyjmująca uczniów bez względu na wyniki w nauce
commencer à apprendre
comprehensive school
brytyjska państwowa szkoła średnia z egzaminami wstępnymi
commencer à apprendre
grammar school
szkoła językowa
commencer à apprendre
language school
szkoła koedukacyjna
commencer à apprendre
mixed/coeducational school
przedszkole
commencer à apprendre
nursery school
szkoła podstawowa
commencer à apprendre
primary school
szkoła prywatna
commencer à apprendre
private/independent school
szkoła średnia
commencer à apprendre
secondary school
szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
commencer à apprendre
single-sex school
szkoła zawodowa
commencer à apprendre
vocational school
uniwersytet
commencer à apprendre
university/uni
robić
Co robisz wieczorami?
commencer à apprendre
do
What do you do in the evenings?
studiować coś
commencer à apprendre
do a degree in sth
chodzić na kurs językowy
commencer à apprendre
do a language course
przygotowywać projekt (na jakiś temat)
commencer à apprendre
do a project (on sth)
robić powtórkę
commencer à apprendre
do revision
odrabiać pracę domową
commencer à apprendre
do your homework
popełniać błąd
commencer à apprendre
make a mistake
brać
commencer à apprendre
take
robić sobie przerwę
commencer à apprendre
take a break
robić rok przerwy w nauce
commencer à apprendre
take a gap year
pisać sprawdzian
commencer à apprendre
do a test
licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
commencer à apprendre
BA (Bachelor of Arts)
licencjant w dziedzinie nauk ścisłych
commencer à apprendre
BSc (Bachelor of Science)
stopień naukowy
commencer à apprendre
degree
zdobyć stopień naukowy
commencer à apprendre
get a degree
dyplom
W ubiegłym roku uzyskałem dyplom na Wydziale Prawa.
commencer à apprendre
diploma
Last year, I got a diploma in Law.
odczuwać tęsknotę za domem/stres
commencer à apprendre
fell homesick/ stressed
dostać sie na uczelnię
commencer à apprendre
get into university
doskonalić umiejętności językowe
commencer à apprendre
improve your language skills
uczyć się o innych kulturach
commencer à apprendre
learn about other cultures
wykład
Marek czasami zasypia podczas wykładów.
commencer à apprendre
lecture
Sometimes Mark falls asleep during lectures.
magister nauk humanistycznych
commencer à apprendre
MA (Master of Arts)
magister nauk ścisłych
commencer à apprendre
MSc (Master of Science)
płacić czesne
commencer à apprendre
pay tuition fees
doktor(stopień naukowy)
commencer à apprendre
PhD
profesor
On jest profesorem Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Kalifornii.
commencer à apprendre
professor
He is Professor of Political Science at the University of California.
stypendium
Wygrał stypendium na Harwardzie.
commencer à apprendre
scholarship
He won a scholarship at Harvard University.
uczestniczyć w życiu towarzyskim
commencer à apprendre
take part in social events
uczestniczyć w programach wymiany międzynarodowej
commencer à apprendre
take part in international exchange programmes
wykształcenie wyższe
commencer à apprendre
university education
student/studentka uniwersytetu
commencer à apprendre
university student
pożyczyć coś od kogoś
commencer à apprendre
borrow sth from sb
uczyć się
commencer à apprendre
learn
pożyczyć coś komuś
commencer à apprendre
lend sb sth
ćwiczenie, praktyka
commencer à apprendre
practice
ćwiczyć
commencer à apprendre
practise
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
commencer à apprendre
sensible
I thought her idea was very sensible.
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
commencer à apprendre
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
uczyć kogoś
commencer à apprendre
teach

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.