Środki stylistyczne

5  1    18 fiche    lenka1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
alegoria
commencer à apprendre
znak zastępczy, który odwołuje się do utrwalonych wyobrażeń; znaczenie alegorii ma charakter skonwencjonalizowany; alegoria jest jednoznacznym odpowiednikiem jakiegoś pojęcia
animizacja
commencer à apprendre
rodzaj metafory; przypisywanie właściwości istot żywych przedmiotom, abstrakcyjnym pojęciom, zjawiskom martwej natury, stanom itd.
antropomorfizacja
commencer à apprendre
odmiana animizacji; uczłowieczające przedstawienie zjawisk świata pozaludzkiego, a także abstrakcyjnych tworów umysłu i wyobraźni; mniej skonwencjonalizowana niż personifikacja; często polega na psychizacji przyrody
epitet
commencer à apprendre
wyraz określający rzeczownik; najczęściej tę funkcję pełni przymiotnik (ładny dzień); rzadziej imiesłów (wschodzący księżyc) lub inny rzeczownik (pies przyjaciel)
epitet stały
commencer à apprendre
epitet zawsze odnoszący się do danego zjawiska, trwale kojarzony z wyrazem określanym i mogący go zastępować; takie są epitety przydawane mitologicznym bogom i bohaterom, np. Prędkonogi o Achillesie
eufemizm
commencer à apprendre
wyraz lub zwrot zastępujący określone słowo, które ze względów obyczajowych, estetycznych lub cenzuralnych nie może być użyte w wypowiedzi, np. niezbyt bystry zamiast głupi
hiperbola
commencer à apprendre
przedstawienie jakiegoś zjawiska celowo wyolbrzymiające jego cechy i znaczenie, zwykle motywowane dążeniem do wywarcia silnego wrażenia na odbiorcy
ironia
commencer à apprendre
właściwość stylu polegająca na celowej sprzeczności między dosłownym znaczeniem wypowiedzi a jej znaczeniem właściwym, niewyrażonym wprost, ale rozpoznawalnym
litota
commencer à apprendre
1. przeciwieństwo hiperboli; minimalizujące opisanie i pomniejszenie znaczenia jakiegoś zjawiska; także: celowa skromność mówcy w przedstawianiu siebie samego 2. rodzaj eufemizmu: złagodzenie ostrości sądu przez zastąpienie jakiegoś określenia jego zaprzeczonym przeciwieństwem, np. niemały zamiast duży
metafora
commencer à apprendre
połączenie słów, które w nowych okolicznościach lub związkach zyskują nowe znaczenie, zwane metaforycznym; w efekcie całość ma nową zawartość obrazowo-semantyczną
metonimia
commencer à apprendre
zastąpienie nazwy jakiegoś przedmiotu lub zjawiska nazwą innego, pozostającego z nim w uchwytnej zależności, np. pożyczyć Sienkiewicza, pługi wyszły w pole
oksymoron
commencer à apprendre
zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, np. czarny śnieg
personifikacja (uosobienie)
commencer à apprendre
odmiana animizacji; przypisywanie cech ludzkich tworom nieożywionym, zjawiskom natury i kosmosu, zwierzętom, roślinom, a zwłaszcza pojęciom abstrakcyjnym
peryfraza (omówienie)
commencer à apprendre
zastąpienie jednego wyrazu szeregiem innych w celu wzbogacenia i rozwijania tematu, ukazania możliwości oratorskich, przekazaniu autorskiej interpretacji itd.
porównanie
commencer à apprendre
zestawienie dwóch zjawisk, z których jedno służy określeniu drugiego; uwydatnienie i zinterpretowanie właściwości opisywanego zjawiska przez wskazanie na podobieństwo do zjawiska innego
porównanie homeryckie
commencer à apprendre
taka postać porównania, którego drugi człon zostaje rozbudowany do rozmiaru samodzielnego obrazu poetyckiego czy epizodu, przez co tok opowieści spowalnia i odchodzi od wątku zasadniczego
symbol
commencer à apprendre
znak językowy (lub motyw) reprezentujący treści ukryte, do których odbiorca musi w swojej lekturze dotrzeć, jeśli ma uchwycić sens tekstu; związek między zjawiskiem bezpośrednio przedstawionym a jego ukrytym znaczeniem ma charakter indywidualny i nigdy nie jest w pełni określony
synekdocha
commencer à apprendre
odmiana metonimii, wyrażenie wskazujące na jakieś zjawisko przez użycie nazwy innego zjawiska, zawierającego to pierwsze (totum pro parte) lub zawierającego się w pierwszym (pars pro toto)

Środki stylistyczne – opanuj to z nami!

Czy wiesz, co to są środki stylistyczne? To środki używane w szeroko pojętej sztuce, mają na celu wywołać u odbiorcy pożądane emocje. A jakie są środki stylistyczne? Tego dowiesz się w tej lekcji! Poznasz wszystkie środki stylistyczne, a dokładniej mówiąc środki stylistyczne i ich funkcje.

Środki stylistyczne – przykłady

Chciałbyś wiedzieć, z czym będziesz mieć do czynienia? W lekcji natkniesz się na alegorie, metonimia, porównania homeryckie, oksymoron i wiele innych! Jeżeli jeszcze zastanawiasz się, do czego mają Ci się przydać srodki stylistyczne, to już spieszymy z wyjaśnieniem! Otóż opanowanie tych pojęć ułatwi analizę i interpretację tekstów lirycznych, które pojawiają się np. na maturze lub ogólnie mówiąc, w całym toku nauczania w szkole. Aby wyróżnić takie środki wyrazu w tekście, trzeba najpierw poznać ich dokładne definicje. O to też nie musisz się martwić, gdyż w tej lekcji został zawarty również szczegółowy opis każdego środka stylistycznego, dzięki temu nie będziesz miał problemu z odnalezieniem go w tekście.

Językowe środki wyrazu

Środki stylistyczne to tylko kropla w morzu języka polskiego. Jeżeli jesteś w trakcie nauki i chciałbyś powtórzyć sobie kilka zagadnień z polskiego, to fiszki będą naprawdę świetnym pomysłem. U nas możesz skorzystać m.in. z lekcji: przysłowia polskie, związki frazeologiczne, a dla dzieci lub osób, które być może uczą się polskiego mamy lekcję odmiana przez przypadki. Co najważniejsze, wszystkie wymienione wyżej lekcje są całkowicie darmowe, więc nic nie tracisz!

commentaires:

aloo il a écrit: 2011-02-06 14:06:26
oksymoron - zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, np. czarny śnieg (zamiast biały powinno być czarny)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.