Środki stylistyczne

 0    18 fiche    lenka1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
alegoria
commencer à apprendre
znak zastępczy, który odwołuje się do utrwalonych wyobrażeń; znaczenie alegorii ma charakter skonwencjonalizowany; alegoria jest jednoznacznym odpowiednikiem jakiegoś pojęcia
animizacja
commencer à apprendre
rodzaj metafory; przypisywanie właściwości istot żywych przedmiotom, abstrakcyjnym pojęciom, zjawiskom martwej natury, stanom itd.
antropomorfizacja
commencer à apprendre
odmiana animizacji; uczłowieczające przedstawienie zjawisk świata pozaludzkiego, a także abstrakcyjnych tworów umysłu i wyobraźni; mniej skonwencjonalizowana niż personifikacja; często polega na psychizacji przyrody
epitet
commencer à apprendre
wyraz określający rzeczownik; najczęściej tę funkcję pełni przymiotnik (ładny dzień); rzadziej imiesłów (wschodzący księżyc) lub inny rzeczownik (pies przyjaciel)
epitet stały
commencer à apprendre
epitet zawsze odnoszący się do danego zjawiska, trwale kojarzony z wyrazem określanym i mogący go zastępować; takie są epitety przydawane mitologicznym bogom i bohaterom, np. Prędkonogi o Achillesie
eufemizm
commencer à apprendre
wyraz lub zwrot zastępujący określone słowo, które ze względów obyczajowych, estetycznych lub cenzuralnych nie może być użyte w wypowiedzi, np. niezbyt bystry zamiast głupi
hiperbola
commencer à apprendre
przedstawienie jakiegoś zjawiska celowo wyolbrzymiające jego cechy i znaczenie, zwykle motywowane dążeniem do wywarcia silnego wrażenia na odbiorcy
ironia
commencer à apprendre
właściwość stylu polegająca na celowej sprzeczności między dosłownym znaczeniem wypowiedzi a jej znaczeniem właściwym, niewyrażonym wprost, ale rozpoznawalnym
litota
commencer à apprendre
1. przeciwieństwo hiperboli; minimalizujące opisanie i pomniejszenie znaczenia jakiegoś zjawiska; także: celowa skromność mówcy w przedstawianiu siebie samego 2. rodzaj eufemizmu: złagodzenie ostrości sądu przez zastąpienie jakiegoś określenia jego zaprzeczonym przeciwieństwem, np. niemały zamiast duży
metafora
commencer à apprendre
połączenie słów, które w nowych okolicznościach lub związkach zyskują nowe znaczenie, zwane metaforycznym; w efekcie całość ma nową zawartość obrazowo-semantyczną
metonimia
commencer à apprendre
zastąpienie nazwy jakiegoś przedmiotu lub zjawiska nazwą innego, pozostającego z nim w uchwytnej zależności, np. pożyczyć Sienkiewicza, pługi wyszły w pole
oksymoron
commencer à apprendre
zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, np. czarny śnieg
personifikacja (uosobienie)
commencer à apprendre
odmiana animizacji; przypisywanie cech ludzkich tworom nieożywionym, zjawiskom natury i kosmosu, zwierzętom, roślinom, a zwłaszcza pojęciom abstrakcyjnym
peryfraza (omówienie)
commencer à apprendre
zastąpienie jednego wyrazu szeregiem innych w celu wzbogacenia i rozwijania tematu, ukazania możliwości oratorskich, przekazaniu autorskiej interpretacji itd.
porównanie
commencer à apprendre
zestawienie dwóch zjawisk, z których jedno służy określeniu drugiego; uwydatnienie i zinterpretowanie właściwości opisywanego zjawiska przez wskazanie na podobieństwo do zjawiska innego
porównanie homeryckie
commencer à apprendre
taka postać porównania, którego drugi człon zostaje rozbudowany do rozmiaru samodzielnego obrazu poetyckiego czy epizodu, przez co tok opowieści spowalnia i odchodzi od wątku zasadniczego
symbol
commencer à apprendre
znak językowy (lub motyw) reprezentujący treści ukryte, do których odbiorca musi w swojej lekturze dotrzeć, jeśli ma uchwycić sens tekstu; związek między zjawiskiem bezpośrednio przedstawionym a jego ukrytym znaczeniem ma charakter indywidualny i nigdy nie jest w pełni określony
synekdocha
commencer à apprendre
odmiana metonimii, wyrażenie wskazujące na jakieś zjawisko przez użycie nazwy innego zjawiska, zawierającego to pierwsze (totum pro parte) lub zawierającego się w pierwszym (pars pro toto)

Językowe środki wyrazu

Semantyczne środki stylistyczne (takie jak np. epitet, porównanie, metafora, alegoria czy peryfraza) nie będą już tajemnicą po zapoznaniu się z tym zestawem. Opanowanie tych pojęć ułatwi analizę i interpretację tekstów lirycznych. Zestaw przyda się głównie licealistom.

Szerokie zastosowanie

Podczas analizy każdego tekstu lirycznego, nie wystarczy sama interpretacja jego treści i przekazu. Aby dobrze zrozumieć wszystkie ukryte znaczenia i przekazy ukryte w tekście, konieczna jest także znajomość semantycznych środków stylistycznych.

Środki stylistyczne – definicje

Aby wyróżnić takie środki wyrazu w tekście trzeba najpierw poznać ich dokładne definicje. Dzięki temu zestawowi szybko nauczysz się czego dotyczy metafora, porównanie, epitet czy alegoria. Co więcej, dokładnie wyjaśnione znaczenie tych środków stylistycznych pozwoli Ci na bezproblemowe ich odnalezienie w tekście.

Matura na 100%

Warto także zauważyć, że jest to wiedza niezbędna nie tylko dla miłośników przedmiotów humanistycznych. Z pewnością okaże się przydatna dla wszystkich uczniów liceum, zwłaszcza, podczas pisania matury z polskiego.


commentaires:

aloo il a écrit: 2011-02-06 14:06:26
oksymoron - zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, np. czarny śnieg (zamiast biały powinno być czarny)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.