środki stylistyczne

 0    22 fiche    stempol
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
epitet
commencer à apprendre
przymiotnik +rzeczownik
metafora
commencer à apprendre
przenośnia
animizacja
commencer à apprendre
ożywienie
persofinikacja
commencer à apprendre
nadaje przedmiotom, pojęciom, roślinom lub zwierzętom cech ludzkich
porównanie
commencer à apprendre
porównuj
porównanie homeryskie
commencer à apprendre
obszerne porównanie
zdrobnienie
commencer à apprendre
malutenki
zgrubienie
commencer à apprendre
grubas
eufemizm
commencer à apprendre
zastępuje przydkie słowa
neologizm
commencer à apprendre
nowy wyraz
archaizm
commencer à apprendre
stare nieużywane słowa
symbol
commencer à apprendre
symbol jest wieloznaczny
apostrofa
commencer à apprendre
bezpośredni wzrost do adresata
inwokacja
commencer à apprendre
rozbudowana apostrofa odnosząca się do bustwa na początku utworu
pytanie retoryczne
commencer à apprendre
Bez odpowiedzi
powtórzenie
commencer à apprendre
raz, raz
anafora
commencer à apprendre
powtórzenie tych samych słów na początku werów, zdań
wykrzyknienie
commencer à apprendre
!!!
rym
commencer à apprendre
gruszka pietruszka
rytm
commencer à apprendre
powtarzalność tych samych elementów w utworze
onomatopeje
commencer à apprendre
wyrazy dźwięko naśladowcze
alegoria
commencer à apprendre
znak jednoznaczny

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.