Słówka techniczne

 0    75 fiche    maciekrychlinski
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
sygnał dźwiękowy
commencer à apprendre
audio signal
jonizacja lawinowa
commencer à apprendre
avalanche ionization
szum tła
commencer à apprendre
Background noise
dioda wsteczna
commencer à apprendre
backward diode
przepustowosc, szerokość pasma, BW (skrót)
commencer à apprendre
bandwidth, bandwidth, BW (abbreviation)
podłoże
commencer à apprendre
banking
bariera
commencer à apprendre
barrier
baza
commencer à apprendre
base
wiązka promieniowania
commencer à apprendre
beam
dwukierunkowy
commencer à apprendre
bidirectional
dwójkowy
commencer à apprendre
binary
bipolarny
commencer à apprendre
bipolar
wygaszenie
commencer à apprendre
blanking
przeciążenie mikrofonu
commencer à apprendre
blasting
kondensator blokujący
commencer à apprendre
blocking capacitor
warstwa zaporowa
commencer à apprendre
blocking layer
rozgałęźnik
commencer à apprendre
brancht-joint
przebicie
commencer à apprendre
break down
przełączanie tyrystora
commencer à apprendre
breakover
jaskrawość
commencer à apprendre
brightness
szerokopasmowy
commencer à apprendre
broadband
wiązka kabli
commencer à apprendre
bunch of cables
wiązka
commencer à apprendre
bundle
aberracja
commencer à apprendre
aberration
elektroda przyspieszająca
commencer à apprendre
accelerating electrode
atom akceptorowy
commencer à apprendre
acceptor atom
akustyka
commencer à apprendre
acoustics
nastawny
commencer à apprendre
adjustable
admiracja
commencer à apprendre
admiration
antena
commencer à apprendre
an aerial
kabel nadziemny
commencer à apprendre
aerial cable
poświata
commencer à apprendre
afterglow
kondensator powietrzny
commencer à apprendre
air capacitor
cewka powietrzna
commencer à apprendre
air-cole coil
kabel z odstępem powietrznym
commencer à apprendre
air spaced cable
cewka korygująca
commencer à apprendre
alignment coil
alfanumeryczny
commencer à apprendre
Alphanumeric
prąd przemienny
commencer à apprendre
alternating current
wysokościomierz
commencer à apprendre
altimeter
wzmocnić
commencer à apprendre
ampify
wzmocnienie, wzmocnienie, wzmocnienie, rozwój, rozszerzenie
commencer à apprendre
amplification, reinforcement, strengthening, developing, expanding
wzmacniacz
commencer à apprendre
amplifier
amplituda
commencer à apprendre
amplitude
modulacja amplitudy
commencer à apprendre
amplitude modulation
analogowy
commencer à apprendre
Analog
anoda
commencer à apprendre
anode
moc elektryczna pozorna
commencer à apprendre
Apparent electrical power
zastosowanie elektroniki
commencer à apprendre
application of electronic engineering
automatyczna regulacja selektywności
commencer à apprendre
Automatic selectivity adjustment
końcówka montażowa
commencer à apprendre
assembly terminal
Częstotliwość wyznaczona
commencer à apprendre
assigned frequency
przyłączony obwód
commencer à apprendre
associated circuit
zakladane dzialanie ukladu zabezpieczen
commencer à apprendre
assumed protection system actions
prąd wyłączeniowy niesymetryczny
commencer à apprendre
assymetrical breaking current
układ astabilny
commencer à apprendre
astable circuit
przerzutnik astabilny
commencer à apprendre
astable multivibrator
ciemnia astona
commencer à apprendre
Aston dark space
astronika
commencer à apprendre
astronics
niesymetryczny krzemowy przełącznik dwustronny
commencer à apprendre
asymmetrical silicon double-sided switch
efekt asymetryczny
commencer à apprendre
asymmetrical effect
asynchroniczny adapter złącza komunikacyjnego
commencer à apprendre
asynchronous communications interface
serwer komunikacji asynchronicznej
commencer à apprendre
asynchronous communication server
asynchroniczna transmisja danych
commencer à apprendre
asynchronous data transmission
asynchroniczne cyfrowe łącze abonenckie
commencer à apprendre
asynchronous digital subscriber line
maszyna asynchroniczna
commencer à apprendre
asynchronous machine
kabel
commencer à apprendre
1. cable
łącze kablowe
commencer à apprendre
cable link
korytarz kablowy
commencer à apprendre
cable passage
zaprawianie kabla
commencer à apprendre
cable training
kondensator
commencer à apprendre
capacitor
bateria kondensatorów
commencer à apprendre
capacitor bank
pojemność
commencer à apprendre
capacity
reaktancja pojemnościowa
commencer à apprendre
capacitive reactance
nośnik
commencer à apprendre
carrier
częstotliwość noś
commencer à apprendre
carrier frequency

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.