slówka 2 A i B

 0    110 fiche    zizipizi
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
astronomia
commencer à apprendre
astronomy
poza
commencer à apprendre
beyond
miliard
commencer à apprendre
billion
przeprowadzać eksperymenty
commencer à apprendre
carry out experiments
konstelacja
commencer à apprendre
constellation
ciągle, bez przerwy
commencer à apprendre
continuously
przejść komuś przez myśl
commencer à apprendre
cross somebody's mind
obecny
commencer à apprendre
current
nauka o ziemi
commencer à apprendre
earth science
szacować
commencer à apprendre
estimate
odkąd
commencer à apprendre
ever since
pierwsza wersja, brudnopis
commencer à apprendre
first draft
uważnie coś obserwować, śledzić
commencer à apprendre
follow something closely
wzór
commencer à apprendre
formula
galaktyka
commencer à apprendre
galaxy
radzić sobie
commencer à apprendre
get on
klej
commencer à apprendre
glue
boleć
commencer à apprendre
hurt
miedzynarodowa stacja kosmiczna
commencer à apprendre
international space station
przestrzeń międzygwiezdna
commencer à apprendre
interstellar space
wystrzelić, odpalić (rakietę)
commencer à apprendre
launch
stworzony przez człowieka
commencer à apprendre
man-made
zapamiętać
commencer à apprendre
memorise
misja
commencer à apprendre
mission
księżyc
commencer à apprendre
moon
objekt, przedmiot
commencer à apprendre
object
Planeta zewnętrzna
commencer à apprendre
Outer planet
fale radiowe
commencer à apprendre
radio waves
dotrzeć
commencer à apprendre
reach
powtarzać materiał, uczyć się
commencer à apprendre
revise
rakieta
commencer à apprendre
rocket
satelita
commencer à apprendre
satellite
dane naukowe
commencer à apprendre
scientific data
dotychczas, do tej pory
commencer à apprendre
so far
brzmi dobrze!
commencer à apprendre
sounds good!
badanie kosmosu
commencer à apprendre
space exploration
sonda kosmiczna
commencer à apprendre
space probe
statek kosmiczny
commencer à apprendre
spaceship
uklad słoneczny
commencer à apprendre
the solar system
pomoce wizualne, materiały ilustracyjne
commencer à apprendre
visuals
podróż, odbywac dalekie podróże
commencer à apprendre
voyage
cenny
commencer à apprendre
valuable
osiągnąć
commencer à apprendre
achieve
osiągnięcie
commencer à apprendre
achievement
algorytm
commencer à apprendre
algorithm
zmieniać
commencer à apprendre
alter
sztuczna inteligencja
commencer à apprendre
artificial intelligence
mający sztuczną inteligencję, oparty na sztucznej inteligencji
commencer à apprendre
artificially intelligent
probowac cos zrobic
commencer à apprendre
attempt to do something
podstawowy
commencer à apprendre
basic
mieć kontrolę nad
commencer à apprendre
be in control
stać się rzeczywistością
commencer à apprendre
become reality
istota, stworzenie
commencer à apprendre
being
powodować szkody
commencer à apprendre
cause harm
kontrola
commencer à apprendre
control
stwarzać problemy
commencer à apprendre
create problems
dzieło, wytwór
commencer à apprendre
creation
pomimo, mimo
commencer à apprendre
despite
rozwijać
commencer à apprendre
develop
nie zgadzać się
commencer à apprendre
disagree
różnica zdań
commencer à apprendre
disagreement
elektryczność
commencer à apprendre
electricity
urzadzenie elektroniczne
commencer à apprendre
electronic device
zły
commencer à apprendre
evil
istnieć
commencer à apprendre
exist
istnienie
commencer à apprendre
existence
doświadczać
commencer à apprendre
experience
system rozpoznawania twarzy
commencer à apprendre
facial identification system
skupiać się na czymś
commencer à apprendre
focus on something
globalny system określania położenia
commencer à apprendre
GPS
człowiek
commencer à apprendre
human
okazywać dokument tożsamości
commencer à apprendre
identify
komunikować się z czymś
commencer à apprendre
interact with something
komunikowanie się, interakcja
commencer à apprendre
interaction
sprawa, kwestia, problem
commencer à apprendre
issue
zabójca, morderca
commencer à apprendre
killer
przysługujące prawo, uprawnienia ustawowe
commencer à apprendre
legal rights
jak żywy
commencer à apprendre
lifelike
upewnić się
commencer à apprendre
make sure
wysiłek umysłowy
commencer à apprendre
mental effort
wąska (słaba) SI / ogólna (silna) SI
commencer à apprendre
narrow / general AI
posiadać
commencer à apprendre
possess
posiadany przedmiot, własność
commencer à apprendre
possession
procedura
commencer à apprendre
procedure
zabierać się do czegoś, przystąpić do realizacji czegoś, przeprowadzić procedurę czegoś
commencer à apprendre
proceed
programować
commencer à apprendre
programme
postęp
commencer à apprendre
progress
propozycja
commencer à apprendre
proposal
proponować
commencer à apprendre
propose
szybki, gwałtowny
commencer à apprendre
rapid
najnowsze osiągnięcia w (dziedzinie)
commencer à apprendre
recent developments in something
rozpoznawać
commencer à apprendre
recognise
wymagać
commencer à apprendre
require
wymaganie
commencer à apprendre
requirement
badanie / badania nad czymś
commencer à apprendre
research on/into something
naukowiec, badacz
commencer à apprendre
researcher
dojście do władzy, przejęcie kontroli
commencer à apprendre
rise
sensacyjna historia
commencer à apprendre
sensational story
rodzeństwo
commencer à apprendre
siblings
niewolnik
commencer à apprendre
slave
przyśpieszyć
commencer à apprendre
speed up
siła
commencer à apprendre
strength
superinteligentny
commencer à apprendre
superintelligent
technologia
commencer à apprendre
technology
przejąć
commencer à apprendre
take over
dostrzegać różnicę (między)
commencer à apprendre
tell the difference (between)
prasa brukowa
commencer à apprendre
the tabloid press
ostatecznie, w końcu
commencer à apprendre
ultimately
w przeciwieństwie do
commencer à apprendre
unlike
system rozpoznawania głosu
commencer à apprendre
voice recognition system

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.