Schule - Universität

 0    115 fiche    manque
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
różnica
commencer à apprendre
der Unterschied, e
fakt
commencer à apprendre
die Tatsache, n
wynik, osiągniecie
commencer à apprendre
die Leistung, en
odpowiedzialny
commencer à apprendre
verantwortlich
niespodziewany
commencer à apprendre
ungeahnt
być przyzwyczajonym
commencer à apprendre
etwas gewohnt sein
przespać wykład
commencer à apprendre
eine Vorlesung verschlafen
sprawiać trudności
commencer à apprendre
zu schaffen machen
tuzin
commencer à apprendre
das Dutzend, e
wrażliwy
commencer à apprendre
sensibel
potknąć się (na czymś)
commencer à apprendre
scheitern (an D)
zaliczyć
commencer à apprendre
anrechnen
kierunek studiów
commencer à apprendre
der Srudiengang, e
zajęcia
commencer à apprendre
die Veranstaltung, en
ewentualnie
commencer à apprendre
unter Umständen
koniec świata
commencer à apprendre
der Weltuntergang
opłata za studia
commencer à apprendre
die Studiengebühr, en
zwłoka
commencer à apprendre
die Verzögerung, en
sala wykładowa
commencer à apprendre
der Hörsaal (die Hörsäle)
udzielać
commencer à apprendre
gewähren
ustawa, na mocy której są przyznawane stypendia uczniom i studentom
commencer à apprendre
das Bafög
orientacyjna wielkość
commencer à apprendre
die Orientierungsgrösse, n
wyjaśniać, objaśniać, tłumaczyć, deklarować, oświadczać, uznawać
commencer à apprendre
erklären
semestr na uczelni zagranicznej
commencer à apprendre
das Auslandssemester, -
praktyka
commencer à apprendre
das Praktikum, (Praktika)
przebieg studiów
commencer à apprendre
der Studienverlauf, "e
mieć ważność, mieć wartość, być wartym, obowiązywać, znaczyć, mieć znaczenie, mieć moc prawną
commencer à apprendre
gelten
powstawać, zbierać się, narastać, napadać
commencer à apprendre
anfallen
opłata, należność, koszty, powinność
commencer à apprendre
die Gebühr, en
trudność
commencer à apprendre
die Schwierigkeit, en
tylko, wyłącznie, zaledwie
commencer à apprendre
lediglich
konsekwencja, skutek
commencer à apprendre
die Konsequenz, en
legalny, prawy, uczciwy, legalnie, uczciwie
commencer à apprendre
rechtlich
przedłużenie, wydłużenie
commencer à apprendre
die Verlängerung, en
zdezorientowany
commencer à apprendre
orientierungslos
podawać, deklarować, chełpić się
commencer à apprendre
angeben
niewinny
commencer à apprendre
unschuldig
przewodzić, oprowadzać
commencer à apprendre
führen
ćwiczenie, wprawa
commencer à apprendre
die Übung, en
uczestnik
commencer à apprendre
der Teilnehmer, -
lista obecności
commencer à apprendre
die Anwesenheitsliste, n
obowiązek obecności
commencer à apprendre
der Anwesenheitspflicht, -
z reguły
commencer à apprendre
z reguły
zdać egzamin
commencer à apprendre
eine Prüfung bestehen
gubić, tracić, przegrywać, ponosić porażkę
commencer à apprendre
verlieren
wznosić, stawić, odbudowywać, montować, stwarzać
commencer à apprendre
aufbauen
jeden po drugim, jeden na drugim
commencer à apprendre
aufeinander
oferować, proponować
commencer à apprendre
anbieten
mieć pecha
commencer à apprendre
Pech haben
ponowny, znów, na nowo
commencer à apprendre
erneut
zależeć, odwieszać
commencer à apprendre
abhängen
odpowiedni, stosowny
commencer à apprendre
entsprechend
moduł
commencer à apprendre
das Modul, e
sposób, metoda
commencer à apprendre
die Weise, n
pewny, niejaki
commencer à apprendre
gewiss
uniwerek
commencer à apprendre
die Uni, s
pojedynczy, poszczególny, osobny, odosobniony, sporadyczny, pojedynczo, osobno
commencer à apprendre
einzeln
anonimowość
commencer à apprendre
die Anonymität
dzisiejszy
commencer à apprendre
heutig
następstwo, ciąg, kolejność, skutek, konsekwencja
commencer à apprendre
die Folge, n
niestety
commencer à apprendre
leider
przez, na wskroś
commencer à apprendre
hindurch
częściej, kilkakrotnie
commencer à apprendre
öfter(s)
wprowadzenie, przedmowa, wstęp, słowo wstępne
commencer à apprendre
die Einführung, en
wspólnota, społeczność, wspólność, związek
commencer à apprendre
die Gemeinschaft, en
klasa
commencer à apprendre
die Klasse, n
uniwersytet
commencer à apprendre
die Universität, en
kontrola
commencer à apprendre
die Kontrolle, n
szeroki, obszerny, rozległy, luźny, daleki
commencer à apprendre
weit
początkujący
commencer à apprendre
der Anfänger, -
unieruchamiać, stwierdzać, konstatować, ustalać
commencer à apprendre
feststellen
przez (cały) dzień, za dnia
commencer à apprendre
tagsüber
w drodze
commencer à apprendre
unterwegs
całymi nocami
commencer à apprendre
nächtelang
zdawać
commencer à apprendre
ablegen
materiał, substancja, tworzywo
commencer à apprendre
der Stoff, e
raz, pewnego razu, kiedyś, niegdyś
commencer à apprendre
einmal
rozdział, fragment, akapit, część
commencer à apprendre
Abschnitt
szok
commencer à apprendre
der Schock, e
dotąd, dotychczas
commencer à apprendre
bisher
zaczynać, rozpoczynać, wszczynać, poczynać
commencer à apprendre
anfangen
z drugiej strony
commencer à apprendre
andererseits
ulga
commencer à apprendre
die Erleichterung
z jednej strony
commencer à apprendre
einerseits
egzamin
commencer à apprendre
die Prüfung, en
załatwiać, wykonywać
commencer à apprendre
erledigen
zadanie, obowiązek, rezygnacja
commencer à apprendre
die Aufgabe, n
kontrolować, monitorować, nadzorować
commencer à apprendre
kontrollieren
nauczyciel
commencer à apprendre
der Lehrer, -
nagły, nagle
commencer à apprendre
plötzlich
poprowadzić wykład
commencer à apprendre
eine Vorlesung halten
zaliczać
commencer à apprendre
anrechnen
postępować
commencer à apprendre
handeln
upadek
commencer à apprendre
der Untergang, (Untergänge)
różnić się od kogoś
commencer à apprendre
unterscheiden
zadawać
commencer à apprendre
aufgeben
sprawdzać
commencer à apprendre
prüfen
szokować
commencer à apprendre
schockieren
ułatwiać
commencer à apprendre
erleichtern
czytać na głos
commencer à apprendre
vorlesen
następować
commencer à apprendre
folgen
organizować
commencer à apprendre
veranstalten
uczestniczyć
commencer à apprendre
teilnehmen
ćwiczyć
commencer à apprendre
üben
upadać, zachodzić
commencer à apprendre
untergehen
przebiegać. upływać
commencer à apprendre
verlaufen
egzamin z historii gospodarczej
commencer à apprendre
die Prufüng in Wirtschaftgeschischt
termin egzaminu
commencer à apprendre
die Prufüngstermin
nieobecny
commencer à apprendre
abwesend
usprawiedliwenie
commencer à apprendre
die Entschuldigung, en
ekonomia
commencer à apprendre
die Ökonomie, n
być przyzwyczajanym do czegoś
commencer à apprendre
gewöhnt an
następny, późniejszy, następnie, w końcu
commencer à apprendre
anschließend
wyraz, wyrażenie, sformułowanie
commencer à apprendre
der Ausdruck, "e
kompletny, kompletnie
commencer à apprendre
vollständig

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.