Różne definicje

 0    32 fiche    gierszak
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Czynniki abiotyczne
commencer à apprendre
Mają wpływa na rozmieszczenie organizmów na ziemi.
Aglomeracja
commencer à apprendre
Zespół miejski z jednym ośrodkiem dominującym, w którym koncentrują się główne funkcje usługowe i produkcyjne.
Akwakultura
commencer à apprendre
Ma na celu zwiększenie pozyskiwania żywności ze środowiska wodnego. Polega na hodowli wybranych organizmów wodnych
Alija
commencer à apprendre
Żydowska imigracja do Palestyny
Alimentacyjne Uprawy
commencer à apprendre
uprawy przeznaczone do spożycia np. uprawy zbożowe, warzywa, owoce.
Alterglobalizm
commencer à apprendre
Ruch stanowiący opozycję wobec globalizacji.
Anekumena
commencer à apprendre
Obszary na kuli ziemskiej na stałe nie zamieszkane przez człowieka oraz nie wykorzystane gospodarczo (Pustynie, obszary polarne, najwyższe pasma górskie)
Apertheid
commencer à apprendre
Teoria głosząca osobny rozwój spł. róznych ras.
APEC (Asia-Pacific Economic Co-operation)
commencer à apprendre
Wspólnota gospodarcza Azji i Pacyfiku - Dotyczy współpracy gospodarczej krajów Azji i obrzeży Pacyfiku. Polegający na znoszeniu barier, współprace technologiczną.
Arbomasa
commencer à apprendre
Rodzaj surowca drzewnego.
BAEL
commencer à apprendre
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności podstawowe źródło informacji na temat rynku pracy. Celem badania jest zdobycie informacji o wielkości i strukturze siły roboczej
Baltic Pipe
commencer à apprendre
Planowany gazociąg pomiędzy Danią a Polską.
Bariadas
commencer à apprendre
Dzielnice biedy w Peru. Zamieszkane głównie przez imigrantów ze wsi.
Bariery osadnictwa
commencer à apprendre
Bariery które uniemożliwiają rozwój osadnictwa (świetlna, termiczna, grawitacyjna, roślinna)
Barter
commencer à apprendre
Wymiana bezgotówkowa czyli Towar (lub usługa) za towar (lub usługę).
Baryłka ropy
commencer à apprendre
Standardowa jednostka objętościowa ropy w przemyśle naftowym.
Brent
commencer à apprendre
Typ ropy wysokiej jakości z Morza Północnego.
Bonitacja gleb
commencer à apprendre
Ocena jakości gleb pod względem ich wartości użytkowej. (żyzność gleby, trudność uprawy, rzeźba terenu)
BRT
commencer à apprendre
Tona Rejestrowana Brutto. Dawna międzynarodowa jednostka pojemności rejestrowanej brutto statku
Czynniki biotyczne
commencer à apprendre
Czynniki polegające na oddziaływaniu organizmów na inne organizmy.
Chów
commencer à apprendre
Utrzymywanie zwierząt i opieka nad nimi w różnych celach.
Deglomeracja
commencer à apprendre
Proces polegający na rozproszeniu nadmiernie skoncentrowanego przemysłu.
,Drenaż mózgów"
commencer à apprendre
Emigracja osób o wysokim poziomie wykształcenia do krajów wysoko rozwiniętych.
Drobnica
commencer à apprendre
Towar przesyłany w niewielkich opakowaniach: Paczki, worki itp.
Defoliacja
commencer à apprendre
Pozbawienie rośliny liści na wskutek czynników zewnętrznych lub subst. chem. zawartych w pestycydach.
Deforestacja
commencer à apprendre
Proces polegający na wylesianiu danego terenu.
Degradacja
commencer à apprendre
Proces niszczenia środowiska naturalnego. (Stopdniowy)
Dewastacja
commencer à apprendre
Proces niszczenia środowiska naturalnego (natychmiastowy)
Determinizm
commencer à apprendre
Pogląd głoszący, że człowiek jest uzależniony od środowiska naturalnego.
Dezagraryzacja
commencer à apprendre
Historyczny proces zmniejszania znaczenia ekonomicznego rolnictwa i produkcji rolnej w gospodarce narodowej.
DWT
commencer à apprendre
Skrót określający nośność statku.
Edafon
commencer à apprendre
Mikroorganizmy żyjące w przypowierzchniowej części gleby (Bakterie, grzyby, larwy owadów). Biorą udział w tworzeniu próchnicy glebowej.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.