rozmowa o pracę

 0    62 fiche    gosiaspalenek
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
polepszyć się
commencer à apprendre
get better
pogorszyć się
commencer à apprendre
get worse
nic się nie polepsz
commencer à apprendre
nothing is getting better
ubiegać się o pracę
commencer à apprendre
to apply for a job
złożyć rezygnację
commencer à apprendre
make a resignation
wypełnić wypowiedzenie
commencer à apprendre
fill in the leaving notice
będę w stanie pracować na nadgodziny
commencer à apprendre
I will be able to work overtime
będę w stanie pracować na nocki
commencer à apprendre
I will be able to work night shifts
powód dla którego zmieniam pracę
commencer à apprendre
the reason why I change my job
gratulacje
commencer à apprendre
congratulations
masz tą pracę
commencer à apprendre
you have this job
najwyższa możliwa stawka
commencer à apprendre
the highest possible rate
chciałbym zarejestrować się w waszej agencji
commencer à apprendre
I would like to register at your agency
potrzebuję pojechać do polski
commencer à apprendre
I need to go to Poland
z powodów osobistych
commencer à apprendre
for personal reasons
tymczasowa
commencer à apprendre
Temporary
stała praca
commencer à apprendre
permanent job
nigdy nie miałem wypadku
commencer à apprendre
I have never had an accident
chciałbym lepiej płatną pracę
commencer à apprendre
I would like a better paid job
jestem kierowcą od 9 lat
commencer à apprendre
I've been a driver for 9 years
nie jestem zadowolony z mojej obecnej pracy
commencer à apprendre
I'm not happy with my current job
oni płacą niskie płace
commencer à apprendre
they pay low salaries
jestem kierowcą ciężarówki
commencer à apprendre
I am a lorry driver
obecny pracodawca
commencer à apprendre
current employer
szukam pracy jako kierowca
commencer à apprendre
I'm looking for a job as a driver
20 funtów za godzinę
commencer à apprendre
20 pounds per hour
brutto
commencer à apprendre
gross
netto
commencer à apprendre
net
minimalna krajowa
commencer à apprendre
national minimum
stawka za godzinę
commencer à apprendre
hourly rate
ile zapłacicie?
commencer à apprendre
How much will you pay?
oni nie płacą wystraczająco
commencer à apprendre
they do not pay enough
na pół etatu
commencer à apprendre
part time
na pełen etat
commencer à apprendre
full-time
osiągnąć
commencer à apprendre
achieve
przystosować się do grafiku
commencer à apprendre
adapt to the schedule
uparty
commencer à apprendre
stubborn
pracowity
commencer à apprendre
hard-working
mocne strony
commencer à apprendre
strengths
słabe strony
commencer à apprendre
Weaknesses
jak się zapatrujesz
commencer à apprendre
what is your opinion
czy miałbyś coś przeciwko
commencer à apprendre
do you mind
wynagrodzenie
commencer à apprendre
renumeration
pracować na nadgodziny
commencer à apprendre
work overtime
ciężka praca
commencer à apprendre
hard work
największe osiągnięcie
commencer à apprendre
the biggest acheivement
także
commencer à apprendre
also
przyczyniać się
commencer à apprendre
contribute
rozwijać swoje umiejętności
commencer à apprendre
develop my skills
korzyści
commencer à apprendre
benefits
zlecenie
commencer à apprendre
mandatory contract
umowa zlecenie
commencer à apprendre
specific task contract
księgowy
commencer à apprendre
an accountant
mieć konto
commencer à apprendre
hold an account
mieć dokumenty
commencer à apprendre
hold documents
powiedz nam
commencer à apprendre
tell us
umiejtności interpersonalne
commencer à apprendre
interpersonal skills
pracowac w zespole
commencer à apprendre
work in a team
kilka
commencer à apprendre
a few, several
dziękuję za zaproszenie
commencer à apprendre
thank you for the invitation
ukończyć szkołę
commencer à apprendre
to graduate
ukonczyć kurs
commencer à apprendre
complete the course

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.