RO dyżurny PST i PKT

5  1    14 fiche    Monika1980
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Dyżurnego parku sprzętu technicznego (PST) wyznacza się spośród
commencer à apprendre
podoficerów lub szeregowych zawodowych (marynarzy) grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki, a w wyjątkowych sytuacjach spośród innych żołnierzy.
Dyżurny PST podlega
commencer à apprendre
szefowi sztabu lub innemu wyznaczonemu przez dowódcę jednostki wojskowej żołnierzowi, a pod względem pełnienia służby oficerowi dyżurnemu jednostki.
Dyżurny PST ma prawo
commencer à apprendre
kontrolowania poprzez dokonywanie lustracji zawartości bagaży osób, wnętrz, bagażników i skrzyń ładunkowych wszelkich pojazdów w obszarze PST, a także badania stanu trzeźwości kierujących pojazdami służbowymi.
Dyżurnemu PST podlega
commencer à apprendre
pomocnik dyżurnego PST, dyżurny punktu kontroli technicznej (PKT) oraz wszyscy żołnierze przebywający w parku sprzętu technicznego, z wyjątkiem jego przełożonych oraz szefa sztabu, szefa szkolenia.
Dyżurny PST odpowiada za
commencer à apprendre
porządek wojskowy i bezpieczeństwo pracy w parku sprzętu technicznego oraz przestrzeganie zasad eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz ochrony środowiska naturalnego.
Dyżurny PST nadzoruje
commencer à apprendre
przestrzeganie ustalonego porządku dnia w parku sprzętu technicznego.
Dyżurny PST po zakończeniu pracy
commencer à apprendre
sprawdza stan zabezpieczenia pomieszczeń i odpowiednio do ustaleń wewnętrznych, może przekazać park sprzętu technicznego pod ochronę warty
Czy dyżurny PST jest wojskowym organem porządkowym?
commencer à apprendre
tak
Przekazanie i przyjęcie służby dyżurni PST meldują
commencer à apprendre
oficerowi dyżurnemu jednostki.
Pomocnika dyżurnego PST oraz dyżurnego PKT wyznacza się spośród
commencer à apprendre
żołnierzy
Czy funkcje pomocnika dyżurnego PST oraz dyżurnego PKT może pełnić jednocześnie jeden żołnierz?
commencer à apprendre
tak, jeżeli warunki na to pozwalają
Pomocnik dyżurnego PST i dyżurny PKT podlegają
commencer à apprendre
dyżurnemu PST i wykonują jego rozkazy.
Gdzie dyżurny PKT odnotowuje wyjazdy i powroty pojazdu?
commencer à apprendre
w „Książce ewidencji wyjazdów i powrotów pojazdów mechanicznych”;
Dyżurny PKT jest zobowiązany meldować
commencer à apprendre
dyżurnemu PST o wszystkich przypadkach wstrzymania wyjazdu pojazdu oraz o nieprawidłowościach stwierdzonych po powrocie pojazdu.

Dyżurni PKT i PST

Zarówno PKT (park kontroli technicznej), jak i PST (park sprzętu technicznego) wymagają profesjonalnej obsługi, a co za tym idzie, ściśle usystematyzowanych zadań, które pełnić powinien dyżurny. Powyższy zestaw przedstawia prawa i obowiązki dyżurnych PKT i dyżurnych PST. Regulamin ogólny wojskowych jednostek technicznych musi być ściśle przestrzegany przez wszystkich dyżurnych. Prawa, nadzorowanie, meldunki oraz obowiązki pełnione z trakcie dyżuru w PKT mogą zaważyć na bezpieczeństwie żołnierzy i cywili.

PKT skrót

Wbrew pierwszemu skojarzeniu PKT skrót, wcale nie dotyczy słowa „punkt”, ale pochodzi od „parku sprzętu technicznego”, odpowiadającego za łączność i osprzętowanie mundurowych. Dyżurni PKT rzadko mają więc okazję uczestnictwa w bezpośrednich walkach, ale od ich pracy często zależne jest życie kolegów – żołnierzy. W wyborze dyżurnego PKT wojsko ma duże znaczenie, ponieważ dyżurni wybierani są spośród żołnierzy. Informację o przekazaniu i pełnieniu służby przez dyżurnych otrzymuje oficer dyżurny jednostki.

Nauka z Fiszkoteką

Metody Fiszkoteki są bardzo skuteczne i przede wszystkim już powszechnie znane i lubiane! Zastosowanie fiszek ułatwia naukę, sprawiając że staje się ona prosta i przyjemna. Z nami bez problemu przyswoisz całą wiedzę, jaka jest Ci potrzebna. Mamy do wyboru naprawdę niezliczoną ilość lekcji, a w tym: Uprawnienia Prezydenda RP, dzięki której dowiesz się najważniejszych rzeczy na temat ustroju Polski, Zagrożenia powodziowe EDB, czyli Edukacja dla Bezpieczeństwa odnośnie zagrożeń powodziowych, a także Podział administracyjny Polski – podstawowa wiedza o naszym kraju.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.