Dekalog: Przykazanie miłości

4.6  7    9 fiche    emil86
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Jak brzmi przykazanie miłości?
commencer à apprendre
Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem a bliźniego swego jak siebie samego.
Kto ustanowił przykazanie miłości?
commencer à apprendre
Jezus Chrystus
W jakiej Ewangelii (i w którym miejscu) znajduje się przykazanie miłości?
commencer à apprendre
w Ewangelii wg św. Mateusza (22,37-40)
Jakie są dwa wymiary przykazania miłości?
commencer à apprendre
wertykalny (do Boga) i horyzontalny (do człowieka)
Jak jest zwane przykazanie miłości?
commencer à apprendre
najważniejsze przykazanie
Z jakiej biblijnej księgi Chrystus przejął przykazanie miłości Boga?
commencer à apprendre
z Księgi Powtórzonego Prawa (6,5)
Z jakiej biblijnej księgi Chrystus przejął przykazanie miłości bliźniego?
commencer à apprendre
z Księgi Kapłańskiej (19,18)
Czym różni się nakaz miłości bliźniego z Księgi Kapłańskiej od nakazu Chrystusa?
commencer à apprendre
Księga Kapłańska pod pojęciem "bliźni" rozumie Izraelitów, natomiast Chrystus wszystkich ludzi
Kto zapytał Chrystusa o najważniejsze przykazanie?
commencer à apprendre
jeden z uczonych w Prawie (faryzeusz)

Przykazanie miłości — najważniejsze z przykazań Bożych

Według Ewangelii są to zestawione ze sobą dwa przykazania miłości: przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jest to wskazywane za główny motyw etyki Jezusa, dlatego też uważa się te przykazania za najważniejsze w Ewangelii. Znajdują się one w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy to Jezus został zapytany przez faryzeuszy, które przykazanie jest najważniejsze. Przykazanie miłości — modlitwa brzmi następująco: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą duszą i całym umysłem". To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie Boże. Drugie brzmi: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Zapraszamy także do innych naszych fiszek poruszających tematykę religijną: 7 darów ducha świętego oraz główne prawdy wiary.

Powtórka przykazań Bożych z Fiszkoteką

Dziesięć przykazań Bożych, nazywane także dekalogiem to zbiór podstawowych zasad i nakazów moralnych przyjętych przez chrześcijan. Zapisy biblijne mówią, że zgodnie z tradycją tekst dialogu został podyktowany Mojżeszowi przez Jezusa na górze Synaj. Tekst dialogu został wyryty na kamiennych tablicach dwukrotnie, ponieważ za pierwszym razem Mojżesz w gniewie rozbił tablicę. Oprócz dekalogu kościół katolicki przyjął także 5 przykazań kościelnych, które są zbiorem norm postępowania w życiu liturgicznym.

Nauka z Fiszkoteką

W lekcji przygotowanej przez specjalistów z Fiszkoteki poznasz odpowiedzi na takie pytania, jak: gdzie znajduje się przykazanie miłości, jakie są jego wymiary oraz wiele innych. Oprócz nauki, za pomocą fiszek możesz pobierać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, podczas podróży do szkoły, czy treningu na siłowni. Dołącz do nas i zobacz, jak skuteczny jest nasz sposób nauki!

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.