problem splving

 0    37 fiche    renatakol
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
pominąć
commencer à apprendre
skip
kluczowy przeskok
commencer à apprendre
crucial skip
istotny / trafny
commencer à apprendre
relevant
procedura / sposób postępowania
commencer à apprendre
procedure
wydajny, sprawny
commencer à apprendre
efficient
wykres
commencer à apprendre
graph
Potwierdzenie procesu standardowego
commencer à apprendre
Standard Process confirmation
istotny / trafny
commencer à apprendre
relevant
przeprowadzić, przewodzic
commencer à apprendre
conduct
usiłowac, zmagać sie
commencer à apprendre
strughle
poprzedzac, iść przed, uprzedzac
commencer à apprendre
precede
poprzedzać z
commencer à apprendre
precede with
podejście
commencer à apprendre
approach
rozwiązać
commencer à apprendre
resolve
angażować
commencer à apprendre
involve
schemat, plan
commencer à apprendre
scheme
jak było
commencer à apprendre
how was it been
trudny dostęp
commencer à apprendre
difficult acces
zaznajomiony z
commencer à apprendre
familiar with
standard potrzebuje modyfikacja
commencer à apprendre
standard missing modification
przydatne narzędzie
commencer à apprendre
helpful tool
dość mylące
commencer à apprendre
quite confiuzing
Praktykant letni
commencer à apprendre
Summer trainee
osoba z zewnatrz
commencer à apprendre
outsider
bardzo dobra publiczność do testowania tych standardów
commencer à apprendre
very Good audience to test Those standard
postawa/podejście
commencer à apprendre
attitude
Inaczej, w przeciwnym wypadku
commencer à apprendre
otherwise
także, również
commencer à apprendre
as well
Ludzie mają tendencję do zapisywania na komputerze
commencer à apprendre
People tend to save to the computer
zapisac
commencer à apprendre
put it down
o czym jest ten standard lub na czym polega
commencer à apprendre
what This standard is about or what is consist
odnosi się do
commencer à apprendre
relatet to
podejście powinno być systematyczne
commencer à apprendre
approach sholud be systematic
Jeśli chodzi/ w odniesieniu do exela
commencer à apprendre
Regarding to excell
nie zrobił tego nasz zespół
commencer à apprendre
it wasn't done by our team
Zastanawiam się tylko, czy mogę usunąć stary
commencer à apprendre
I just Wonder if I can delete the old one
Nie uważam, że historia jest potrzebna / wymagana
commencer à apprendre
I don't thinking that the history is needed/required

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.