prawo egz cz.1

 0    24 fiche    sznapkadh
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
czym jest ustroj spoleczny
commencer à apprendre
struktory i zasady funkcjonowania wwladzy
czm jest ustroj gosp
commencer à apprendre
zasady funkcjonowania finansow publ
zasada funkcjonowania wladzy w ujeciu funkcjonalnym
commencer à apprendre
podzial wladzy na trzy sfery funkcjonowania
Zasada podzialu władzy w aspekcie organizacyjnym
commencer à apprendre
działanie reguly w aspekcji incompalibitias
Zasada podzialu władzy w aspekcie personalnym
commencer à apprendre
->kazda z 3 sfer działania jest podzielona innym organom
Supremacja zwiazana jest z sys. rzadow
commencer à apprendre
parlamentarnych
Zwyczaj konstytucyjny określa się inaczej
commencer à apprendre
konwenans
wladza zwierzchnia nalezy do
commencer à apprendre
narodu
Wpływanie metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa jest celem
commencer à apprendre
parti politycznych
Istnienie organizacji pod warunkiem utajnienia członkostwa jest
commencer à apprendre
dozwolone
Prasa jest srodkiem społecznego
commencer à apprendre
przekazu
Z mocy prawa wspolnote samorzadowa stanowi
commencer à apprendre
ogol jednostek zasadniczego podzialu terytorialnego
Podstawe ustroju gospodarczego polski stanowi
commencer à apprendre
spoleczna gosp. rynkowa
Stosunki miedzy r. p a związkiem wyznaniowym określa
commencer à apprendre
odpowiednia umowwa z przedstawicielem
Sily zbrojne R. P sluza
commencer à apprendre
ochronie niepodzielności polski
System zrodel prawa wew. obow uważa się za
commencer à apprendre
zamkniety
mala konstytucja to
commencer à apprendre
ustawa konstytucyjna innaczje
Rewizja konstytucji->
commencer à apprendre
poprawka dana do tekstu i zmiana zasad naczelnych konstytucji
Umowy międzynarodowe ratyfikuje
commencer à apprendre
prezydent
Warunkiem wejścia w zycie rozporządzenia jest jego
commencer à apprendre
Warunkiem wejścia w zycie rozporządzenia jest jego
Rozporządzenia sa wydawane na podstawie
commencer à apprendre
upowaznienia ogolnego
Kontrols zgodności akktow prawa miejscowego z
commencer à apprendre
należy do sadow aadmi
Wymiaru spr w Polsce nie sprawujee
commencer à apprendre
sad admin
Postepowanie sadowe jest co najmniej
commencer à apprendre
dwuinstacyjne

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.