PRACA LONGMAN

 0    60 fiche    patrykjakubek
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
osiągnięcie
commencer à apprendre
achievement
posługiwać się biegle (językiem ang)
commencer à apprendre
be fluent in (English)
zaangażowany, oddany
commencer à apprendre
committed
zdolności komunikacyjne
commencer à apprendre
communication skills
kompetenty
commencer à apprendre
competent
skrupulatny, sumienny
commencer à apprendre
conscientious
wydajny
commencer à apprendre
efficient
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
commencer à apprendre
experience in a field
umiejętności dostosowania się do nowych sytuacji
commencer à apprendre
flexibility
zorientowany na cele
commencer à apprendre
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach/kwalifikacjach/silnej motywacji
commencer à apprendre
highly skilled / qualified/ motivated
przedsiębiorczy
commencer à apprendre
industrious
inicjatywa
commencer à apprendre
initiative
(dotychczasowe) doświadczenie zawodowe
commencer à apprendre
(previous) professional/job experience
aktywny, pełen inicjatyw
commencer à apprendre
proactive
kwalifikacje
commencer à apprendre
qualifications
solidny, niezawodny
commencer à apprendre
reliable
zorganizowany
commencer à apprendre
well-organized
dobrze wyszkolony
commencer à apprendre
well-trained
umieć pracować pod presją
commencer à apprendre
work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś
commencer à apprendre
working knowledge of something
kierowanie, zarządzanie
commencer à apprendre
administrative work
nadzorować, być szefem
commencer à apprendre
be in charge
zajmować się czymś
commencer à apprendre
deal with
rozdzielać obowiązki
commencer à apprendre
delegate
wyjeżdzać służbowo
commencer à apprendre
go away on business
prowadzić księgowość
commencer à apprendre
keep the books
stać na czele zespołu
commencer à apprendre
lead a team
zarządanie
commencer à apprendre
management
dotrzymywać terminów
commencer à apprendre
meet deadlines
wykonywać obowiązki slużbowe
commencer à apprendre
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś pracy
commencer à apprendre
review sb’s performance
nadzorować
commencer à apprendre
supervise
odbierać telefony
commencer à apprendre
take calls
pracować w zespole/samodzielnie
commencer à apprendre
work in a team / on your own
pracować, dotrzymując napiętych terminów
commencer à apprendre
work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach
commencer à apprendre
work/do overtime
uczyć się zawodu w praktyce
commencer à apprendre
learn on the job
rozwój zawodowy
commencer à apprendre
professional development
przekwalifikować się
commencer à apprendre
retrain
szkolenie
commencer à apprendre
training course
warsztaty
commencer à apprendre
workshops
jak najszybciej
commencer à apprendre
ASAP(as soon as possible)
poufne, do rąk własnych
commencer à apprendre
FYEO (for your eyes only)
dla Twojej/Pani/Pana wiadomości
commencer à apprendre
FYI (for your information)
awansować, dostać awans
commencer à apprendre
be promoted
samochód służbowy
commencer à apprendre
company car
elastyczne godziny pracy
commencer à apprendre
flexible working hours/ flexi-time
(pójść na) zwolnienie/urlop
commencer à apprendre
(go on) leave
wynagrodzenie za czas urlopu
commencer à apprendre
holiday pay
zadowolenie z pracy
commencer à apprendre
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
commencer à apprendre
job security
przerwa na lunch
commencer à apprendre
lunch hour
urlop macierzyński/ojcowski
commencer à apprendre
maternity / paternity leave
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
commencer à apprendre
perks/fringe benefits
perspektywy awansu
commencer à apprendre
prospects of promotion
zwolnienie lekarskie
commencer à apprendre
sick leave
wynagrodzenie za czas choroby
commencer à apprendre
sick leave
brać wolne/wolny dzień
commencer à apprendre
take time/a day off
równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
commencer à apprendre
work-life balance

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.