Polite expressions - Biểu ngữ lịch sử

 0    16 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Hi!
Hi everyone!
commencer à apprendre
Chào!
Chào mọi người!
Hello!
Hello to you!
commencer à apprendre
Xin chào!
Xin chào bạn!
Good evening!
Good evening, it is great to see you!
commencer à apprendre
Chào buổi tối!
Chào buổi tối, thật tuyệt khi gặp bạn!
Good night!
I already wished her good night.
commencer à apprendre
Chúc ngủ ngon!
Tôi đã chúc cô ấy ngủ ngon rồi.
Please.
Give me the salt please.
commencer à apprendre
Làm ơn.
Làm ơn cho tôi xin ít muối.
Here you are.
Here you are it's your pen.
commencer à apprendre
Của bạn đây.
Của bạn đây, đây là cây bút của bạn.
Thank you.
It's really nice thank you.
commencer à apprendre
Cảm ơn.
Nó rất đẹp, cảm ơn.
You're welcome.
It's normal you're welcome.
commencer à apprendre
Không có gì.
Bình thường thôi, không có gì.
Excuse me
Excuse me / I'm sorry can I pass?
commencer à apprendre
Xin lỗi.
Xin lỗi tôi có thể vượt qua được không?
I'm sorry.
I'm sorry that I did not come.
commencer à apprendre
Xin lỗi.
Tôi xin lỗi tôi đã không đến.
I'm fine, thank you. And you?
commencer à apprendre
Tôi khỏe, cảm ơn. Còn bạn?
How are you / How do you do?
commencer à apprendre
Bạn thế nào?
Nice to meet you. / It's a pleasure to meet you.
commencer à apprendre
Rất vui được gặp bạn.
Enjoy!
Here is your lunch. Enjoy!
commencer à apprendre
Thưởng thức!
Bữa trưa của bạn đây. Thưởng thức nhé!
Bless you.
commencer à apprendre
Ban phước cho bạn.
Cheers!
Cheers to everyone!
commencer à apprendre
Chia vui!
Chia vui với mọi người.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.