pojęcia PR

 0    76 fiche    lutek22stg
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action)
commencer à apprendre
świadomość, zainteresowanie, chęć działanie- model procesu powstawania decyzji o zakupie oraz konstruowania przekazu reklamowego
ATL (Above The Line)
commencer à apprendre
powyżej linii- działania marketingowe prowadzone w mediach tradycyjnych typu telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna.
audyt komunikacyjny
commencer à apprendre
badanie, które polega na analizie systemu komunikacji, funkcjonującego w instytucji oraz rozpoznaniu potrzeb komunikacyjnych jej otoczenia. Obejmuje m. in: kanały komunikacyjne, skuteczność komunikacji, wiedzę otoczenia na temat instytucji.
autoryzacja
commencer à apprendre
wyrażenie zgody przez osobę z którą dziennikarz rozmawiał na opublikowanie wywiadu.
B2B
commencer à apprendre
relacje między firmami
B2C
commencer à apprendre
relacje między firmą a klientem
backgrounder/ materiały backgroundowe
commencer à apprendre
opracowanie, dołączone najczęsciej do materiałów prasowych, zawierające kompleksowe informacje o firmie, branży itd
badanie FGI - focus group interview
commencer à apprendre
zogniskowany wywiad grupowy- metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych, polegająca na przeprowadzeniu moderowanej rozmowy z małą grupą około 8-12 osób
benchmarking
commencer à apprendre
polega na porównaniu praktyk stosowanych przez własną instytucję z liderami danego rynku(najlepszymi konkurentami) wynik analizy pozwala nam na doskonalenie metod stosowanych przez własną instytucję
brand
commencer à apprendre
marka i wszystko co się na nią składa- symbol, rysunek, logo, kombinacja tych elementów, stworzona w celu oznaczenia produktu lub usługi i odróżnienia jej od oferty konkurencji
brand expanding
commencer à apprendre
użycie istniejącej marki do firmowania nowych produktów, rozciągnięcie marki
brand positioning
commencer à apprendre
pozycjonowanie marki- działania, pozwalające na wyróżnienie oferty przedsiębiorstwa spośród ofert konkurentów
branding
commencer à apprendre
budowanie świadomości marki
brief
commencer à apprendre
dokument wysyłany agencjom przed przetargiem, zawierający podstawowe informacje na temat klienta i jego działań oraz określający jego wymagania i preferencje na podstawie briefu agencja przygotowuje propozycję dla klienta
briefing prasowy
commencer à apprendre
kameralne spotkanie z grupą dziennikarzy, którzy są specjalistami w danej dziedzinie
b-roll
commencer à apprendre
materiał prasowy dla radia i tv
BTL (below the line)
commencer à apprendre
poniżej linii- działania skierowane do konkretnego klienta, nie będące reklamą w środkach masowego przekazu, np. promocje konsumenckie, konkursy, ulotki
budowanie kategorii
commencer à apprendre
działania promocyjne dla grupy produktów
case study
commencer à apprendre
studium przypadku- analiza konkretnego przypadku, której celem jest pokazanie trafnych koncepcji wartych skopiowania jak i potencjalnych błędów, których należy unikać
CRM- cause related marketing
commencer à apprendre
marketing społecznie zaangażowany- firmy wspierają określony cel społeczny, co prowadzi do wzmocnienia pozycji i wizerunku na rynku, polega najczęściej na współpracy firmy, organizacji charytatywnej i konsumentów
celebrity
commencer à apprendre
celebryci- osoby powszechnie znane i popularne, stale obecne w mediach- aktorzy, piosenkarze
chiński mur
commencer à apprendre
metoda stosowana w przypadku współpracy agencji z dwiema konkurencyjnymi firmami, agencja deleguje do obsługi dwa oddzielne zespoły pracowników i zapewnia całkowitą poufność, odbywa się to za wiedzą i zgodą wszystkich zaangażowanych stron
co-branding
commencer à apprendre
promocja polegająca na połączeniu usług lub ofert dwóch lub więcej firm
core business
commencer à apprendre
główna, istotna dla danej firmy część działalności gospodarczej
liderzy opinii
commencer à apprendre
osoby bądź organizacje, które mają wpływ na kształtowanie opinii lub przekonań innych np. eksperci, dziennikarze
lobbing
commencer à apprendre
rzecznictwo interesów- kontaktowanie się i przekonywanie członków ciał ustawodawczych i urzędników do określonych rozwiązań prawnych i administracyjnych
logotyp
commencer à apprendre
nazwa firmy lub jej skrót w ładnej, wyróżniającej się oprawie graficznej np coca cola
marketing wirusowy
commencer à apprendre
zainicjowanie sytuacji, w której to sami klienci robią nam reklamę między sobą, rozmawiając o naszym produkcie.
media ralations
commencer à apprendre
relacje z mediami- utrzymywanie stałego kontaktu ze środkami masowego przekazu
media wertykalne
commencer à apprendre
media specjalistyczne, branżowe.
monitoring mediów
commencer à apprendre
selekcja oraz analiza tych informacji w mediach, które dotyczą wybranej instytucji- naszej firmy, konkurencji, branży. prowadzi się monitoring prasowy, telewizji, radia i internetu
NDA
commencer à apprendre
klauzura poufności, podpisywana przez agencje biorące udział w przetargu, stanowi gwarancje,że nie przekażą nikomu informacji zdobytych podczas trwania przetargu
newsletter
commencer à apprendre
elektroniczna forma biuletynu, rozsyłanego przez maila do osób zainteresowanych
off the record
commencer à apprendre
informacja nieoficjalna, zastrzeżenie oznaczające,że dana informacja nie może zostać opublikowana
one title-one jurnalist
commencer à apprendre
jeden tytuł jeden dziennikarz- zasada bezpośredniego kontaktu zawsze z tym samym dziennikarzem z danego medium
OOP out of pocket
commencer à apprendre
koszty zewnętrzne, wydatki poza stałym wynagrodzeniem agencji
outcomes
commencer à apprendre
efekty- średnio i długoterminowe rezultaty działań
outputs
commencer à apprendre
wyniki- krótkoterminowe rezultaty działań
outsourcing
commencer à apprendre
zlecenie wykonania części działań niezbędnych do funkcjonowania firmy wyspecjalizowanym partnerom zewnętrznym, dzięki czemu zostaną one zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie np- usługi księgowe, pr, marketingowe
pack- out
commencer à apprendre
zdjęcie produktu w takim opakowaniu w jakim będzie dostępny w sklepach
patron medialny
commencer à apprendre
instytucja medialna mająca za zadanie sprawować opiekę nad jakimś przedsięwzięciem bądź wydarzeniem, zwykle kulturalnym bądź naukowym, polegającym m.in. na informowaniu o nim
post-launch
commencer à apprendre
faza po wprowadzeniu produktu lub usługi na rynek
pre-launch
commencer à apprendre
faza przed wprowadzeniem produktu lub usługi na rynek
pre-launch sample
commencer à apprendre
model testowy, prototyp, jeszcze nieprodukowany
press coverage
commencer à apprendre
relacja, sprawozdanie, omówienie w prasie
press kit
commencer à apprendre
teczka prasowa, zawiera materiały dla dziennikarzy, najczęściej przekazywana podczas konferencji prasowej
press release, informacja prasowa
commencer à apprendre
informacja prasowa- komunikat prasowy- rodzaj informacji dla dziennikarzy
press statement, oświadczenie prasowe
commencer à apprendre
oświadczenie prasowe- stosowane okazjonalnie i zawierające oficjalny tekst, pozbawiony dodatkowych komentarzy, np. pisemna odpowiedź zarządu firmy na zarzuty w mediach
press-trip- wyjazd prasowy
commencer à apprendre
wyjazdy organizowane przez firmy dla dziennikarzy do miejsc, na których pozytywnym opisie i wizerunku zależy organizatorom
prezentacja techniczna
commencer à apprendre
rodzaj briefingu- przedstawienie dziennikarzom nowych, technicznych rozwiązań w praktyce np. nowego oprogramowania komputerowego
profilowanie informacji prasowej
commencer à apprendre
przygotowanie informacji prasowej w kilku różnych wersjach, dostosowanego do obiorcy
przesłanie kluczowe
commencer à apprendre
podstawowe wartości, jakie komunikuje firma
public affair, government relations
commencer à apprendre
obszar lobbingu
publicity
commencer à apprendre
rozgłos
Q&A
commencer à apprendre
pytania i odpowiedzi
relacje inwestorskie
commencer à apprendre
całokształt komunikacyjnych działań spółki pozwalających na skuteczne zarządzanie przepływem informacji pomiędzy spółką a uczestnikami rynku kapitałowego. celem działań relacji inwestorskich jest budowanie wiarygodności w oczach inwestorów i analityków
relacje wewnętrzne
commencer à apprendre
całokształt działań organizacyjnych i komunikacyjnych wewnątrz danej instytucji
road-show
commencer à apprendre
objazd- cykl wyjazdowych spotkań z dziennikarzami inwestorami bądź klientami
short list -krótka lista
commencer à apprendre
lista kilku agencji (2-5) z którymi firma rozważa rozpoczęcie współpracy, uzyskana w procesie wstępnej weryfikacji informacji/ ofert, najczęściej jako etap toczącej się procedury przetargowej
ROI - zwrot z inwestycji
commencer à apprendre
wskaźnik rentowności, który wskazuje jaki zysk przyniosły dane inwestycje, w polsce określa się ile groszy udało się zyskać przy każdej wydanej złotówce
soundbite
commencer à apprendre
sformułowanie łatwo wpadające w ucho
spikerzy koroporacyjni
commencer à apprendre
specjaliści w firmie, którzy są przygotowani do kontaktu z mediami
standing
commencer à apprendre
rynkowy lub finansowy standing firm- ocena, przyznawana spółkom, zwykle dokonywana przez bank przed emisją obligacji, akcji itp. od niej zależy późniejszy koszt uzyskania kapitału na rynku, lub marża narzucana przez bank przy udzielaniu kredytu
stopka prasowa
commencer à apprendre
załącznik do informacji prasowej, będący możliwe najkrótszym opisem historii i działalności firmy
success fee
commencer à apprendre
wynagrodzenie agencji, które zależy od sukcesu projektu
success story
commencer à apprendre
historia sukcesu-komunikowanie/opisywanie zrealizowanego z sukcesem projektu lub całokształtu osiągnięć firm
SWOT
commencer à apprendre
jedna z najpopularniejszych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa- jest oceną firmy w czterech perspektywach- mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia
szkolenie medialne
commencer à apprendre
szkolenie, podczas którego ćwiczy się sposób kontaktu między szkoloną osobą a medialmi
śniadanie/ obiad prasowy
commencer à apprendre
spotkanie z dziennikarzami przy śniadaniu lub obiedzie, mniej formalna forma sprzyja nie tylko przekazywaniu informacji ale także podtrzymywaniu i zacieśnianiu wzajemnych relacji
tailoryzacja
commencer à apprendre
krawiec- dostosowanie przekazywanej informacji do specyfiki czytelnika- szycie informacji na miarę
taktyka oblężonej twierdzy
commencer à apprendre
komunikowanie grupom wewnętrznym oraz z bliskiego otoczenia zewnętrznego zagrożeń płynących z wrogiego świata
teaser
commencer à apprendre
chwyt mający zwrócić uwagę klientów na produkt/ usługę jeszcze przed jej zaprezentowaniem, np stoperan nie biegam
USP unikalny punkt sprzedaży
commencer à apprendre
nasilenie atrybutu instytucji- unikalne cechy, które sprawiają,że oferta firmy staje się wyjątkowa
wizyta referencyjna
commencer à apprendre
wizyta dziennikarzy w firmie
word of mouth
commencer à apprendre
nieformalne przekazywanie opinii konsumenckich pomiędzy klientami
sztab kryzysowy, zespół antykryzysowy
commencer à apprendre
grupa osób, która odpowiada za przygotowanie firmy do kryzysu(zespół antykryzysowy) oraz stawianie mu czoła(sztab kryzysowy)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.