Podstawowe Czasowniki Frazowe - Basic Phrasal Verbs

5  1    113 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zamykać
commencer à apprendre
to lock up
bardzo się zmęczyć / wykończyć się; stać się bezużytecznym
commencer à apprendre
to wear out
bronić / popierać
commencer à apprendre
to stand up for
być na bieżąco
commencer à apprendre
to keep up with
być nadopiekuńczym
commencer à apprendre
to fuss over
być ostrożnym / uważać
commencer à apprendre
to look out
być podobnym do
commencer à apprendre
to take after
być przeciwko / występować przeciwko
commencer à apprendre
to go against
ciągnąć / wyciągnąć
commencer à apprendre
to pull out
czuć się dobrze z / pasować do
commencer à apprendre
to fit in with
dobrze się z kimś dogadywać
commencer à apprendre
to get along with
insynuować
commencer à apprendre
to drive at
interesować się czymś
commencer à apprendre
to go in for
liczyć na kogoś / polegać na
commencer à apprendre
to count on
mieć jakieś doświadczenia / przejścia
commencer à apprendre
to go through
mieć sens / trzymać się całości
commencer à apprendre
to add up
nadać imię po kimś
commencer à apprendre
to name after
nałożyć coś na siebie
np. sweter
commencer à apprendre
to put on
napaść / zaatakować
commencer à apprendre
to hold up
natrafić na
commencer à apprendre
to come across
niegrzecznie przerwać / wtrącić się / "wcinać się"
commencer à apprendre
to butt in
obracać się
commencer à apprendre
to turn (a)round
odłożyć
commencer à apprendre
to lay aside
odłożyć / zostawić
commencer à apprendre
to put aside
odłożyć na swoje miejsce
commencer à apprendre
to put back
odróżniać
commencer à apprendre
to tell apart
odrzucić / nie akceptować; ściszyć
commencer à apprendre
to turn down
odwołać
commencer à apprendre
to call off
odwołać
np. spotkanie
commencer à apprendre
to call off
odznaczyć zrealizować
odkreślić
commencer à apprendre
to tick off
opuścić / zostawić
commencer à apprendre
to leave out
oznaczać
commencer à apprendre
to stand for
ożywić
commencer à apprendre
to liven up
panikować / szaleć
commencer à apprendre
to freak out
patrzeć na kogoś z góry / gardzić
commencer à apprendre
to look down on
poddać się
commencer à apprendre
to give in
poddać się / przestać coś robić
commencer à apprendre
to give up
podnieść / wziąć / zerwać; odebrać kogoś skądś
commencer à apprendre
to pick up
pojawić się / znaleźć
commencer à apprendre
to turn up
pokłócić się z kimś
commencer à apprendre
to fall out with
połączyć / złożyć
commencer à apprendre
to put together
popisywać się
commencer à apprendre
to show off
popsuć / zamącić
coś abstrakcyjnego
commencer à apprendre
to mess up
poradzić sobie
commencer à apprendre
to get over
poradzić sobie
bez czegoś
commencer à apprendre
to do without
poradzić sobie / zorganizować się
commencer à apprendre
to get by
poważać / szanować
commencer à apprendre
to look up to
przedstawić / zaproponować
commencer à apprendre
to put forward
przejrzeć / powtórzyć
commencer à apprendre
to go over
przejść obok / zignorować
commencer à apprendre
to pass by
przekazać coś komuś
commencer à apprendre
to pass on
przesunąć w czasie / opóźnić
commencer à apprendre
to put off
prześladować
commencer à apprendre
to run after
prześladować / iść za
commencer à apprendre
to go after
przeżyć jakieś trudne doświadczenie i przetrwać
commencer à apprendre
to live through
przyjść / pojawić się
commencer à apprendre
to show up
rozczarować
commencer à apprendre
to let down
rozdzielać / rozdawać
commencer à apprendre
to give away
rozlecieć się / rozpaść się na kawałki
commencer à apprendre
to fall apart
skończyć / "wylądować"
commencer à apprendre
to end up
skończyć / zakończyć
commencer à apprendre
to end off
spędzać czas wolny
commencer à apprendre
to hang out
stawić czoła
commencer à apprendre
to face up to
szybko zanotować
commencer à apprendre
to jot down
trzymać się z daleka od / nie wchodzić
commencer à apprendre
to keep out of
ubiegać się o
commencer à apprendre
to apply for
ubrać się elegancko / wyszykować się; przebrać się
commencer à apprendre
to dress up
udzielić reprymendy
commencer à apprendre
to tell off
udzielić schronienia; nabrać
commencer à apprendre
to take in
umrzeć
odejść
commencer à apprendre
to pass away
upadać / upaść
commencer à apprendre
to fall down
ustalić / zapisać
commencer à apprendre
to set down
włożyć / wkładać
do czegoś
commencer à apprendre
to put in
wpaść do kogoś
commencer à apprendre
to pop in
wpaść na
kogoś, coś
commencer à apprendre
to run into
wpaść na kogoś
spotkać kogoś niespodziewanie
commencer à apprendre
to bump into
wskazać / zwrócić uwagę na
commencer à apprendre
to point out
współczuć
commencer à apprendre
to feel for
wybrać
commencer à apprendre
to pick out
wybuchnąć
nagle się zacząć
commencer à apprendre
to break out
wybuchnąć / eksplodować
commencer à apprendre
to blow up
wychować / wychowywać
commencer à apprendre
to bring up
wyczyścić
np. stół, tablicę
commencer à apprendre
to wipe off
wyjść bezkarnie z jakiejś sytuacji
commencer à apprendre
to get away with
wykonać ponownie
commencer à apprendre
to do over
wymiotować
commencer à apprendre
to throw up
wymyślać / tworzyć
commencer à apprendre
to make up
wypełnić / uzupełnić
commencer à apprendre
to fill in
wyróżniać się
commencer à apprendre
to stand out
wyruszyć w drogę / podróż; eksplodować
commencer à apprendre
to set off
wyrywać
wyszarpywać
commencer à apprendre
to pull out
wyrywać
wyszarpywać
commencer à apprendre
to tear out
wystartować
commencer à apprendre
to take off
wziąć zbyt dużo pieniędzy / "zedrzeć z kogoś"
commencer à apprendre
to rip off
zabrać się do robienia czegoś
commencer à apprendre
to get down to
zacząć
np. mecz
commencer à apprendre
to kick off
zająć się czymś
commencer à apprendre
to take up
zakomunikować / przedstawić / wyjaśnić
commencer à apprendre
to put across
zaprosić kogoś na randkę
commencer à apprendre
to ask somebody out
zasnąć; zawieźć gdzieś kogoś lub gdzieś coś dostarczyć
commencer à apprendre
to drop off
zaspać
commencer à apprendre
to sleep in
zatrudniać
commencer à apprendre
to take on
zburzyć
commencer à apprendre
to knock down
zemdleć
commencer à apprendre
to pass out
znosić / godzić się na coś
commencer à apprendre
to put up with
zostać z tyłu / opóźnić się
commencer à apprendre
to get behind
zrealizować
commencer à apprendre
to go through with
zredukować / zmniejszyć ilość
commencer à apprendre
to cut down on
zrekompensować
commencer à apprendre
to make up for
zrozumieć / wyjaśnić
commencer à apprendre
to figure out
zużyć
commencer à apprendre
to use up
zwrócić się ku
commencer à apprendre
to turn to
zwrócić się przeciwko
commencer à apprendre
to turn against

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.