Podstawowe Czasowniki - Basic Verbs

4.5  1    122 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
autoryzować
commencer à apprendre
to authorize
błagać / prosić
commencer à apprendre
to request
błogosławić / pobłogosławić
commencer à apprendre
to ask God to bless, to ask for blessings for
brakować
commencer à apprendre
to lack, to be short of
brakować
commencer à apprendre
to lack
chwalić się / przechwalać się
commencer à apprendre
to show off
chybić / nie wcelować
commencer à apprendre
to miss
cwany / zmyślny
commencer à apprendre
clever
denerwować
commencer à apprendre
to annoy, to piss off
dezaktywować
commencer à apprendre
to deactivate
dmuchać
commencer à apprendre
to blow
dodać / dodawać
commencer à apprendre
to add
dopasować / dopasowywać
commencer à apprendre
to fit, to adjust
dosięgnąć / wystarczać
commencer à apprendre
to get, to be enough
dostarczyć / dostarczać
commencer à apprendre
to contribute, to provide with
dotyczyć / mieć wpływ na
commencer à apprendre
to concern, to affect
dysponować czymś / posiadać
commencer à apprendre
to have
gadać / rozmawiać
commencer à apprendre
to chat
improwizować
commencer à apprendre
to improvise
interweniować
commencer à apprendre
to intervene
konsumować
commencer à apprendre
to eat / drink, to consume
konwokować / zwoływać
commencer à apprendre
to bring together, to call
leczyć / uleczyć / wyleczyć
commencer à apprendre
to treat, to cure
medytować
commencer à apprendre
to meditate
mierzyć
commencer à apprendre
to measure
narzucać / narzucić
commencer à apprendre
to impose
nienawidzić
commencer à apprendre
to detest, to hate
notować
commencer à apprendre
to note down
notować
commencer à apprendre
to jot down
odbijać
commencer à apprendre
to reflect
odczuwać / być świadomym
commencer à apprendre
to perceive, to feel, to be aware of
odmówić
commencer à apprendre
to reject
odrodzić się
commencer à apprendre
to be reborn
opierać się
o coś
commencer à apprendre
to lean against something
ostrzec / uprzedzić / powiadomić
commencer à apprendre
to advise, to inform, to warn
otaczać / otoczyć
commencer à apprendre
to surround, to circle
pilnować / strzec / obserwować
commencer à apprendre
to watch, to guard, to look after
pluć
commencer à apprendre
to spit
podawać
commencer à apprendre
to hand
podbić / podbijać
commencer à apprendre
to conquer
podtrzymywać
commencer à apprendre
to hold
poniżać / poniżyć
commencer à apprendre
to humiliate
poprawić / skorygować
commencer à apprendre
to correct
porwać / porywać
commencer à apprendre
to kidnap, to hijack
posadzić / zasadzić
commencer à apprendre
to plant, to seed
posiadać
commencer à apprendre
to possess, to have
powiesić / wieszać
commencer à apprendre
to hang, to hang up
pójść / udać się gdzieś / zwrócić się do kogoś
commencer à apprendre
to attend, to turn to
promować
commencer à apprendre
to promote, to stimulate
prowadzić / być czyimś przewodnikiem
commencer à apprendre
to guide, to lead
przedstawiać / przedstawić
commencer à apprendre
to introduce
przekazywać / transmitować
commencer à apprendre
to transmit, to communicate
przeklinać
commencer à apprendre
to curse, to swear
przekonać / perswadować
commencer à apprendre
to persuade, to convince
przełożyć w czasie / opóźnić
commencer à apprendre
to postpone, to put off
przestraszyć
commencer à apprendre
to frighten
przeszukiwać / poszukiwać
commencer à apprendre
to search
prześladować / gonić za
commencer à apprendre
to chase, to pursue
przetłumaczyć / tłumaczyć
commencer à apprendre
to translate
przyczynić się / przyczyniać się
commencer à apprendre
to contribute
przyjąć coś do wiadomości
commencer à apprendre
to assume
przykrywać / zakrywać
commencer à apprendre
to cover up, to wrap up
przyzwyczaić się do
commencer à apprendre
to get used to, to become accustomed to
robić próbę
commencer à apprendre
to rehearse, to practice
rozdzielać / roznosić / rozwozić
commencer à apprendre
to share out, to deliver
rozróżniać / odróżniać
commencer à apprendre
to distinguish
ryzykować
commencer à apprendre
to take a risk
rzucić szkołę
commencer à apprendre
to drop out of school
schylać się
commencer à apprendre
to bend
sięgać
wyciągać po coś rękę
commencer à apprendre
to reach
skazać / skazywać
commencer à apprendre
to concern
skręcić
np. kostkę
commencer à apprendre
to twist
skrzywdzić / zrobić krzywdę
commencer à apprendre
to hurt
sprawdzić / sprawdzać
commencer à apprendre
to check, to verify
sprecyzować / określić
commencer à apprendre
to specify
sprzeciwiać się / oponować
commencer à apprendre
to disagree with, to be opposed to
stymulować / zachęcać
commencer à apprendre
to stimulate, to encourage
suszyć
commencer à apprendre
to dry
śledzić
commencer à apprendre
to spy, to spy on
towarzyszyć / pomagać
commencer à apprendre
to assist, to help
tworzyć / generować
commencer à apprendre
to generate, to produce, to create
udawać / symulować
commencer à apprendre
to pretend
ułatwiać / dostarczyć
commencer à apprendre
to facilitate, to provide
umieścić / umieszczać
commencer à apprendre
to put, to place
usatysfakcjonować / zaspokoić
commencer à apprendre
to satisfy
utrzymać / utrzymywać się na powierzchni
commencer à apprendre
to float
włożyć / wkładać
commencer à apprendre
to insert
wspinać się
commencer à apprendre
to climb
wspominać / wzmiankować
commencer à apprendre
to mention
wstrząsnąć / wstrząsać
commencer à apprendre
to shake
wydawać się / wyglądać
commencer à apprendre
to look, to seem
wyładować / rozładować
commencer à apprendre
to unload
wymagać
commencer à apprendre
to require
wymagać
commencer à apprendre
to require, to demand
wymyśleć / wymyślać
commencer à apprendre
to invent, to make up
wzrastać / zwiększać się
commencer à apprendre
to grow, to increase in size
wzrosnąć / wzrastać
commencer à apprendre
to increase
zajmować się kimś
commencer à apprendre
to look after
zakładać się
commencer à apprendre
to bet
założyć
commencer à apprendre
to found, to establish
założyć / ukonstytuować
commencer à apprendre
to establish
zapadać zmrok
commencer à apprendre
to get dark
zapakować / pakować
commencer à apprendre
to pack
zatrudnić / zatrudniać
commencer à apprendre
to employ
zawieść
commencer à apprendre
to fail
zawstydzić / zawstydzać
commencer à apprendre
to embarrass
zawstydzić się / wstydzić się
commencer à apprendre
to be ashamed
zderzyć się
commencer à apprendre
to crash into
zepsuć / zniszczyć
commencer à apprendre
to break down, to damage
zgadywać / przewidywać
commencer à apprendre
to guess, to foretell
złapać / schwytać
commencer à apprendre
to catch, to capture
zmarnować
commencer à apprendre
to waste, to throw away
zmniejszyć / zmniejszać / zredukować / redukować
commencer à apprendre
to reduce, to diminish
zmoczyć / moczyć / przemoknąć
commencer à apprendre
to wet, to dampen
zmusić / zmuszać
commencer à apprendre
to force
znajdować się
commencer à apprendre
to be placed, to be
znaleźć / znajdować
commencer à apprendre
to find
znosić / wytrzymywać
commencer à apprendre
to support, to bear, to put up with
zrezygnować z czegoś
commencer à apprendre
to do without, to disregard
związać / związywać
commencer à apprendre
to tie
zwyciężyć
kogoś
commencer à apprendre
to defeat (somebody)
żuć / przeżuwać
commencer à apprendre
to chew

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.