Po FCE 2 (I) Dogs

 0    423 fiche    annasecewicz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
oswojony
commencer à apprendre
tame
treser (zwierząt), poskramiacz (dzikich zwierząt), zaklinacz (np. tygrysów)
commencer à apprendre
tamer
niepotwierdzony, nieudowodniony, bezpodstawny
commencer à apprendre
unsubstantiated
być sprzedawanym (produkowanym w określonej formie)
commencer à apprendre
come in
Ten konkretny fotel jest produkowany w pięciu różnych kolorach.
commencer à apprendre
This particular armchair comes in five different colours.
Przepraszam, czy te buty są sprzedawane w większych rozmiarach?
commencer à apprendre
Excuse me, do those shoes come in bigger sizes?
formować, uformować, odlewać (np. z gliny, z ciasta, z brązu) synonim: found
commencer à apprendre
mould British English, mold American English
kształtować, ukształtować, uformować (np. charakter)
commencer à apprendre
mould British English, mold American English
spłodzić (dziecko, potomstwo) old-fashioned
commencer à apprendre
sire
płodzić, rodzić
commencer à apprendre
produce
Nasze ziemie spłodziły wiele plonów tego roku.
commencer à apprendre
Our lands produced a lot of crops this year.
Ta ekipa spłodziła wiele chwytliwych haseł.
commencer à apprendre
The crew has produced a lot of catchy slogans.
Nasze ziemie spłodziły wiele plonów tego roku.
commencer à apprendre
Our lands produced a lot of crops this year.
płodzić, rodzić
commencer à apprendre
produce
rozmnażać się, płodzić formal
commencer à apprendre
procreate
piesek pokojowy, piesek salonowy
commencer à apprendre
lapdog
użytkowy, praktyczny formal
commencer à apprendre
utilitarian
praktyczny, stosowany, użytkowy (np. o nauce, sztuce)
commencer à apprendre
applied
czyjeś uczucia
commencer à apprendre
somebody's affection
prestiż, piętno, styl
commencer à apprendre
cachet
dopisek, notatka (na marginesie lub u dołu strony)
commencer à apprendre
footnote, fn., f.n.
Na spodzie strony były naskrobane jakieś notatki.
commencer à apprendre
There were some footnotes scribbled on the bottom of the page.
Na spodzie strony były naskrobane jakieś notatki.
commencer à apprendre
There were some footnotes scribbled on the bottom of the page.
dopisek, notatka (na marginesie lub u dołu strony)
commencer à apprendre
footnote, fn., f.n.
myszoskoczek
commencer à apprendre
gerbil, jerbil, Gerbillinae latin
wziąć się do roboty, zwiększyć wydajność (np. produkcji), zwiększyć obroty
commencer à apprendre
pick up the slack
Gdy nasz najlepszy zawodnik jest kontuzjowany, inni zawodnicy muszą zwiększyć wydajność.
commencer à apprendre
With our best player injured, other players have to pick up the slack.
przenosić coś, rzutować na coś (np. problemy osobiste na życie zawodowe)
commencer à apprendre
carry something over, carry over something
Moje problemy osobiste rzutują na moje życie zawodowe.
commencer à apprendre
My personal problems carry over into my working life.
Strach przed porażką rzutuje na mój następny związek.
commencer à apprendre
The fear of failure carries over into my next relationship.
Moje problemy osobiste rzutują na moje życie zawodowe.
commencer à apprendre
My personal problems carry over into my working life.
przenosić coś, rzutować na coś (np. problemy osobiste na życie zawodowe)
commencer à apprendre
carry something over, carry over something
kundel synonim: mutt
commencer à apprendre
mongrel
wpływ, oddziaływanie
commencer à apprendre
influence
Środki masowego przekazu mają duży wpływ na dzisiejsze społeczeństwo.
commencer à apprendre
The mass media have a great influence on today's society.
Musiałeś obrazić kogoś z dużymi wpływami.
commencer à apprendre
You must have offended someone with a lot of influence.
Środki masowego przekazu mają duży wpływ na dzisiejsze społeczeństwo.
commencer à apprendre
The mass media have a great influence on today's society.
wpływ, oddziaływanie
commencer à apprendre
influence
oswajalny, mozliwy do oswojenia, dający się oswoić
commencer à apprendre
tameable, tamable
zdziczałe psy
commencer à apprendre
feral dogs
Dodaj kroplę octu.
commencer à apprendre
Add a dash of vinegar.
kropla (np. octu w sałatce)
commencer à apprendre
dash
spóźniony refleks, mądrość po fakcie
commencer à apprendre
hindsight
To jest sposobność, którą powinniśmy wspierać, nie zaś jedynie reagować po fakcie.
commencer à apprendre
This is an opportunity that we should be supporting, not just reacting to in hindsight.
On nie mógł sobie pozwolić na luksus mądrości po szkodzie, musiał podjąć decyzję.
commencer à apprendre
He didn't have the luxury of hindsight, he had to call it.
zachwiać czyjąś pewnością siebie
commencer à apprendre
shake somebody's confidence
obniżać czyjąś pewność siebie
commencer à apprendre
shake somebody's confidence, damage somebody's confidence
Kowal musi mieć kowadło.
commencer à apprendre
A blacksmith has to have an anvil.
kowadło
commencer à apprendre
anvil
chronić, zabezpieczać
commencer à apprendre
safeguard
ochraniać przed kimś, zabezpieczać przed kimś
commencer à apprendre
safeguard against somebody
gospoda, zajazd, karczma, austeria
commencer à apprendre
inn
Ta gospoda była założona przez mojego dziadka 50 lat temu.
commencer à apprendre
This inn was founded by my grandfather 50 years ago.
Zatrzymaliśmy się w małej, cichej gospodzie.
commencer à apprendre
We stayed in a small, quiet inn.
Zatrzymaliśmy się by rozprostować nogi w zajeździe w lesie.
commencer à apprendre
We stopped to stretch our legs at the inn in the forest.
Ta gospoda była założona przez mojego dziadka 50 lat temu.
commencer à apprendre
This inn was founded by my grandfather 50 years ago.
gospoda, zajazd, karczma, austeria
commencer à apprendre
inn
Zatrzymaliśmy się w małej, cichej gospodzie.
commencer à apprendre
We stayed in a small, quiet inn.
gospoda, zajazd, karczma, austeria
commencer à apprendre
inn
powalić coś (np. drzewo, przeciwnika w walce)
commencer à apprendre
bring something down, bring down something
drganie (o ręce, oku), wykrzywianie się (o twarzy)
commencer à apprendre
twitching
obserwator ptaków British English informal
commencer à apprendre
twitcher
kaganiec, namordnik (dla psa)
commencer à apprendre
muzzle
hierarchiczny
commencer à apprendre
hierarchic, hierarchical
dwojaki, podwójny, dwukrotny
commencer à apprendre
twofold
dwa razy, dwukrotnie synonim: two times
commencer à apprendre
twice
Obejrzałem ten film dwa razy.
commencer à apprendre
I watched the movie twice.
Jane nie trzeba było mówić dwa razy.
commencer à apprendre
Jane didn't need telling twice.
Widziałem ich dwa razy w tym miesiącu.
commencer à apprendre
I've seen them twice this month.
Edward jeździ na wakacje dwa razy w roku.
commencer à apprendre
Edward goes on a holiday twice a year.
mierzyć, szacować, oceniać, określać
commencer à apprendre
gauge, gage American English
zadziorny
commencer à apprendre
feisty
mały pies American English informal
commencer à apprendre
feist
zadziorność
commencer à apprendre
feistiness
biodro
commencer à apprendre
huckle
przypadek, kaprys, wybryk
commencer à apprendre
quirk
Kiedy on jest zdenerwowany, szarpie za swoje wąsy.
commencer à apprendre
When he is nervous, he tugs at his moustache.
pociągać, szarpać
commencer à apprendre
tug
zapuścić korzenie, być stałym elementem krajobrazu
commencer à apprendre
be a fixture
gromadzić, zbierać, zdobywać (np. informacje)
commencer à apprendre
glean
Nie jestem w stanie zdobyć żadnej użytecznej informacji ze strony producenta.
commencer à apprendre
I am not able to glean any useful information from the producer's site.
Nie jestem w stanie zdobyć żadnej użytecznej informacji ze strony producenta.
commencer à apprendre
I am not able to glean any useful information from the producer's site.
gromadzić, zbierać, zdobywać (np. informacje)
commencer à apprendre
glean
Musisz zaatakować go pierwszy albo przegrasz!
commencer à apprendre
You have to strike him first or you'll lose!
uderzyć, zaatakować
commencer à apprendre
strike
bojaźliwy, tchórzliwy
commencer à apprendre
faint-hearted, fainthearted
nieznośny (np. upał, smród)
commencer à apprendre
overpowering
przemożny (np. uczucie)
commencer à apprendre
overpowering
przemożny żal
commencer à apprendre
overpowering grief
indywidualista
commencer à apprendre
maverick
On zawsze był indywidualistą, który sam sobie wyznaczał ścieżki.
commencer à apprendre
He's always been a maverick, making his own way.
Zawsze ciężko jest pracować z indywidualistą.
commencer à apprendre
It's always difficult to work with a maverick.
do licha! psiakrew!, do diaska informal
commencer à apprendre
heck
bez powodu
commencer à apprendre
for the devil of it, for the heck of it, for the hell of it
Nie rozumiem ludzi, którzy obrażają innych bez powodu.
commencer à apprendre
I don't understand people who offend others for the devil of it.
opieprzyć kogoś, ochrzanić kogoś, podnieść raban, robić awanturę informal
commencer à apprendre
raise hell, raise the devil, raise heck
gnuśność, lenistwo, ospałość formal
commencer à apprendre
sloth
Mój mąż nie przyzna, że posiada pożądanie w swoim sercu.
commencer à apprendre
My husband won't admit that he has lust in his heart.
pożądanie, żądza
commencer à apprendre
lust
potępiać, piętnować
commencer à apprendre
denounce
On został napiętnowany jako zdrajca.
commencer à apprendre
He was denounced as a traitor.
szafować, hojnie rozdawać, nie szczędzić (np. pochwał, uczucia)
commencer à apprendre
lavish
Twój nauczyciel nie szczędzi ci pochwał.
commencer à apprendre
Your teacher lavishes praise on you.
Nasi rodzice hojnie rozdają nam prezenty.
commencer à apprendre
Our parents lavish gifts on us.
rozstaw torów, rozstaw szyn
commencer à apprendre
track gauge, gauge, gage American English
zawody w przeciąganiu liny, przeciąganie liny synonim: rope pulling
commencer à apprendre
tug of war, tug-of-war
szamotanina, przepychanka, przepychanki, szarpanina, awantura, rozróba, bijatyka informal
commencer à apprendre
rough and tumble, rough-and-tumble, gouging
posłuszny rozkazom, spełniający rozkazy
commencer à apprendre
biddable
wysoki profil, ważne miejsce
commencer à apprendre
high profile
Broń Boże!
commencer à apprendre
God forbid!
Niech Bóg broni! spoken
commencer à apprendre
Heaven forbid!
nieudolny, niezręczny, niezaradny, nieporadny, niezdarny, niekompetentny
commencer à apprendre
inept
nieprzystosowany społecznie, aspołeczny
commencer à apprendre
socially inept
najwyższy, górujący
commencer à apprendre
uppermost, upmost
myśli, które całkowicie zajmują uwagę
commencer à apprendre
uppermost thoughts
mignąć, pojawić się na krótko
commencer à apprendre
flash up
wypowiedzieć swoje zdanie
commencer à apprendre
have one's say
Pozwól mu wypowiedzieć jego zdanie.
commencer à apprendre
Let him have his say.
Możesz wypowiedzieć swoje zdanie, ale sam podejmę decyzję.
commencer à apprendre
You can have your say but I'll make the decision myself.
Pozwól mu wypowiedzieć jego zdanie.
commencer à apprendre
Let him have his say.
wypowiedzieć swoje zdanie
commencer à apprendre
have one's say
Możesz wypowiedzieć swoje zdanie, ale sam podejmę decyzję.
commencer à apprendre
You can have your say but I'll make the decision myself.
wypowiedzieć swoje zdanie
commencer à apprendre
have one's say
żeby nie powiedzieć (krytykując coś) British English
commencer à apprendre
not to say
To było niegrzeczne, żeby nie powiedzieć chamskie.
commencer à apprendre
It was rude, not to say offensive.
klapki japonki, klapki synonim: go-aheads
commencer à apprendre
flip-flops, slip-slops South African English, thongs Australian English, double plugger Australian English
On miał na sobie zielone szelki.
commencer à apprendre
He was wearing green braces.
szelki (od spodni)
commencer à apprendre
braces British English, suspenders American English
Dlaczego nosisz tamte szelki?
commencer à apprendre
Why do you wear those suspenders?
szelki (od spodni)
commencer à apprendre
braces British English, suspenders American English
czapka (ściśle przylegająca do głowy; zwykle wełniana)
commencer à apprendre
beanie
Na zewnątrz jest zimno, ubierz czapkę.
commencer à apprendre
It's cold outside, wear a beanie.
kapelusz
commencer à apprendre
hat
Wyglądasz bardzo elegancko w tym kapeluszu.
commencer à apprendre
You look very elegant in this hat.
Na zewnątrz jest zimno, ubierz czapkę.
commencer à apprendre
It's cold outside, wear a beanie.
czapka (ściśle przylegająca do głowy; zwykle wełniana)
commencer à apprendre
beanie
Jego męstwo było warte pochwały.
commencer à apprendre
His bravery was worthy of praise.
godzien, wart, zasługujący (na coś)
commencer à apprendre
worthy
godny uwagi, interesujący synonim: noteworthy
commencer à apprendre
worthy of note, worthy a note, deserving a note
planowy, planowany
commencer à apprendre
due
Planowana data naszego wyjazdu jest tajemnicą.
commencer à apprendre
The due date of our departure is a secret.
należeć z mocy prawa
commencer à apprendre
be due by virtue of law
służba wojskowa
commencer à apprendre
military service
Nawet nie było cię na świecie, kiedy ja odbywałem służbę wojskową.
commencer à apprendre
You weren't even born when I did my military service.
Wielu zostało poważnie rannych lub cierpi z powodu stresu psychicznego spowodowanego służbą wojskową.
commencer à apprendre
A large number have been seriously injured or are suffering from the mental stress caused by military service.
klasa, grupa
commencer à apprendre
rank
warstwa, pozycja (np. społeczna)
commencer à apprendre
rank
Twoja pozycja społeczna decyduje o całym twoim życiu.
commencer à apprendre
You social rank determines your entire life.
dresy, spodnie dresowe informal
commencer à apprendre
sweats
sygnał (np. do rozpoczęcia czegoś)
commencer à apprendre
cue
Otwierasz drzwi, gdy daję ci znak.
commencer à apprendre
You open the door when I give you the cue.
Otwierasz drzwi, gdy daję ci znak.
commencer à apprendre
You open the door when I give you the cue.
sygnał (np. do rozpoczęcia czegoś)
commencer à apprendre
cue
latarka
commencer à apprendre
torch British English, flashlight American English
Mam latarkę na wypadek gdyby zgasły światła.
commencer à apprendre
I've got a torch in case the lights go off.
Włączyłem latarkę.
commencer à apprendre
I turned the torch on.
Czy przyniosłeś latarkę?
commencer à apprendre
Did you bring a flashlight?
Włącz latarkę i poświeć mi tutaj.
commencer à apprendre
Turn on the torch and give me some light here.
w złym kierunku
commencer à apprendre
off course
Nie zbaczamy z kursu, powtarzam, nie zbaczamy z kursu.
commencer à apprendre
We are not turning off course, repeat, we are not turning off course.
zboczyć z kursu
commencer à apprendre
veer off course, be off course
ograniczać, hamować, powstrzymywać
commencer à apprendre
crack down on something
bez przeszkód i utrudnień formal
commencer à apprendre
without let or hindrance
porzucić, porzucać
commencer à apprendre
jilt
Z niepokojem zauważam, że jego wygrana w wyborach może być szkodliwa dla naszego kraju.
commencer à apprendre
I note with dismay that his election may be harmful to our country.
niepokój, konsternacja, przerażenie
commencer à apprendre
dismay
okres dojrzewania płciowego synonim: adolescence
commencer à apprendre
puberty
uległy, ulegający wpływom formal
commencer à apprendre
malleable
locha (samica dzika)
commencer à apprendre
sow
maciora
commencer à apprendre
sow
przedwcześnie
commencer à apprendre
prematurely
bieg, tok (wydarzeń), rozwój (wypadków) formal
commencer à apprendre
trajectory
Ta decyzja wpłynęła na rozwój jego kariery.
commencer à apprendre
This decision affected the trajectory of his carreer.
Ta decyzja wpłynęła na rozwój jego kariery.
commencer à apprendre
This decision affected the trajectory of his carreer.
bieg, tok (wydarzeń), rozwój (wypadków) formal
commencer à apprendre
trajectory
molestować kogoś o coś, nudzić kogoś o coś
commencer à apprendre
pester somebody for something
z przodu, przed kimś
commencer à apprendre
ahead
Mam długą drogę przed sobą.
commencer à apprendre
I have a long ride ahead.
Ktoś jest z przodu przed nami.
commencer à apprendre
There's somebody up ahead.
zniechęcający (zbyt wyzywający), onieśmielający (np. o zadaniu)
commencer à apprendre
daunting
tuk-tuk, autoriksza
commencer à apprendre
tuk-tuk
Autoriksza to trójkołowy, a także jako część taksówek, dotyczących pobytu w Azji Południowej np. Indiach.
commencer à apprendre
Autoriksza to trójkołowy pojazd pełniący rolę taksówki, głównie w krajach Azji Południowej np. Indiach.
radzić sobie z niepowodzeniami, radzić sobie z trudnościami American English
commencer à apprendre
roll with the punches
w żadnym wypadku, w żadnej mierze
commencer à apprendre
not by any stretch of the imagination
reguła oparta na doświadczeniu, zasada oparta na praktyce, sprawdzona zasada
commencer à apprendre
rule of thumb
wartościowy człowiek
commencer à apprendre
man of merit
stać w blasku jupiterów, być w centrum uwagi
commencer à apprendre
be in the limelight
Po wygraniu konkursu była przez kilka tygodni w centrum uwagi.
commencer à apprendre
After winning the contest she was in the limelight for a few weeks.
popierać kogoś lub coś, bronić kogoś lub coś
commencer à apprendre
stick up for somebody, stick up for something
niereformowalny, oporny na zmiany informal
commencer à apprendre
die-hard
charakterniak informal
commencer à apprendre
diehard
Jedyne, co on zrobi, to wykorzysta to.
commencer à apprendre
All he's going to do is to take advantage of it.
skorzystać z czegoś, wykorzystać coś (np. sytuację)
commencer à apprendre
take advantage of something
przewaga nad konkurentami (związana z silnym pragnieniem zwycięstwa)
commencer à apprendre
competitive edge
zachować dystans (do czegoś)
commencer à apprendre
stand back
Zachowam dystans i przeczekam ten kryzys.
commencer à apprendre
I'll stand back and wait this crisis through.
Zachowam dystans i przeczekam ten kryzys.
commencer à apprendre
I'll stand back and wait this crisis through.
zachować dystans (do czegoś)
commencer à apprendre
stand back
zmęczyć się czymś, mieć czegoś dość
commencer à apprendre
get tired
jota (litera)
commencer à apprendre
iota
mający dobre chęci
commencer à apprendre
well-meaning
umotywowany, uzasadniony
commencer à apprendre
reasoned
powłóczyć nogami
commencer à apprendre
drag one's feet
Widziałeś te krzesła z poprzedniej epoki?
commencer à apprendre
Have you seen these vintage chairs?
z poprzedniej epoki (charakteryzujący się wysoką jakością)
commencer à apprendre
vintage
biegły w czymś, dobry w czymś, doświadczony w czymś
commencer à apprendre
adept at doing something
bójka, szamotanina
commencer à apprendre
tussle
pióra na grzbiecie, sierść na grzbiecie
commencer à apprendre
hackle
przybłęda (bezpańskie zwierzę)
commencer à apprendre
stray
Zobaczyłem przybłędę i wziąłem go do domu.
commencer à apprendre
I noticed a stray and took it home.
Ta przybłęda potrzebuje nowego domu.
commencer à apprendre
This stray needs a new home.
Zobaczyłem przybłędę i wziąłem go do domu.
commencer à apprendre
I noticed a stray and took it home.
przybłęda (bezpańskie zwierzę)
commencer à apprendre
stray
wzdragać się (przed czymś)
commencer à apprendre
recoil
niepojęty, niewyobrażalny, nie do pomyślenia
commencer à apprendre
inconceivable, unconceivable old use
żywość, jaskrawość, barwność, plastyka
commencer à apprendre
vividness, vividity
Te buty są nowością.
commencer à apprendre
These shoes are the new.
nowość
commencer à apprendre
the new
Kupiłem jej prezent i muszę go zapakować.
commencer à apprendre
I bought her a gift and I need to wrap it up.
zapakować, zawijać (np. w papier)
commencer à apprendre
wrap something up
Zrobiłem szopkę bożonarodzeniową na jasełka.
commencer à apprendre
I made a nativity scene for a Nativity play.
szopka bożonarodzeniowa
commencer à apprendre
nativity set, nativity scene, Christmas crib
Jezus jest w kołysce w szopce bożonarodzeniowej.
commencer à apprendre
There is Jesus in the crib in the nativity scene.
szopka bożonarodzeniowa
commencer à apprendre
nativity set, nativity scene, Christmas crib
Siano jest używane jako pokarm dla zwierząt.
commencer à apprendre
Hay is used as food for animals.
siano
commencer à apprendre
hay
Oni położyli stroik świąteczny pod choinką.
commencer à apprendre
They put a wreath under the Christmas tree.
stroik świąteczny
commencer à apprendre
wreath
On jest samotny z wyboru.
commencer à apprendre
He is lonely by choice.
z wyboru
commencer à apprendre
by choice
Gdyby ona zapięła pasy, uratowało by jej to życie.
commencer à apprendre
If she had buckled up, it would have saved her life.
zapinać się, zapinać pasy (np. w samochodzie)
commencer à apprendre
buckle up, strap in
Jaskółka miała złamane skrzydło.
commencer à apprendre
The swallow had a broken wing.
skrzydło (ptaka, owada)
commencer à apprendre
wing
Teraz jest twoja kolej, aby opowiedzieć nam historię.
commencer à apprendre
Now it's your turn to tell us a story.
czyjaś kolej
commencer à apprendre
somebody's turn
Jeden z tych słynnych malarzy zaproponował namalowanie mojego portretu.
commencer à apprendre
One of those famous painters proposed to paint a portrait of mine.
portret
commencer à apprendre
portrait
Ona usłyszała cichy plusk na dole.
commencer à apprendre
She heard a faint splash down below.
plusk
commencer à apprendre
splash
Przestrzeganie diety oznacza uważanie na to, co jesz.
commencer à apprendre
Following a diet means being careful about what you eat.
oznaczać, wyrażać
commencer à apprendre
mean
ponosić odpowiedzialność za szkodę
commencer à apprendre
be liable for damage
osoba odpowiedzialna za szkodę
commencer à apprendre
person liable for a damage
On jest psycholem, znanym ze śledzenia celebrytów.
commencer à apprendre
He's a creep, known for stalking celebrities.
czubek, świrus, psychol, dziwak (osoba obsesyjnie zabiegająca o czyjąś uwagę) informal
commencer à apprendre
creep
Jaka jest szerokość rzeki?
commencer à apprendre
What is the breadth of the river?
szerokość, rozpiętość
commencer à apprendre
breadth
Spojrzałem w ciemność, ale nikogo tam nie było.
commencer à apprendre
I peered into the darkness but no one was there.
przyglądać się badawczo (czemuś)
commencer à apprendre
peer
Jego elegancja zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
commencer à apprendre
His distinction made a huge impression on me.
elegancja, wytworność
commencer à apprendre
distinction
Czy to bardzo boli?
commencer à apprendre
Does it hurt much?
boleć
commencer à apprendre
hurt
On wraca na rower, ale jest oczywiście cierpi katusze.
commencer à apprendre
He's getting back on the bike, but he's obviously in agony.
udręka, katusze
commencer à apprendre
agony
błyskotka, świecidełko
commencer à apprendre
tinsel
marudzić z jakiegoś powodu
commencer à apprendre
grumble about something
Spójrz na jego rozczochrane włosy.
commencer à apprendre
Look at his dishevelled hair.
rozczochrany
commencer à apprendre
disheveled, dishevelled British English
ciało migdałowate (ośrodek mózgowy, część układu limbicznego)
commencer à apprendre
amygdala plural: amygdalae
Potrzebujesz dwie gałązki rozmarynu i szczyptę gałki muszkatołowej.
commencer à apprendre
You just need two sprigs of rosemary and a pinch of nutmeg.
gałka muszkatołowa (jądro)
commencer à apprendre
nutmeg
słuszny, uzasadniony
commencer à apprendre
just
Dokonałeś słusznej decyzji.
commencer à apprendre
You've made a just decision.
Znam twoją sytuację i twój gniew jest słuszny.
commencer à apprendre
I know you situation and your anger is just.
słuszny, zasadny, prawidłowy, prawy, uzasadniony
commencer à apprendre
legitimate, legitimatize American English, legitimatise British English
Powiedziałem mu, żeby się postawił, co jak wiesz, jest słuszną radą.
commencer à apprendre
I told him to stand up for himself, which you know is legitimate advice.
Cóż, myślę, iż twoje uwagi są słuszne.
commencer à apprendre
Well, I think your remarks are legitimate.
uzasadniony, oparty na wiedzy (np. decyzja)
commencer à apprendre
informed
prawomocny, prawnie uzasadniony (np. linia obrony)
commencer à apprendre
valid
Czy masz jakiekolwiek prawnie uzasadnione argumenty, by ich pozwać?
commencer à apprendre
Do you have any valid arguments to sue them?
kłuć, drażnić (skórę), piec, szczypać
commencer à apprendre
prickle
Ten sweter drażni moją skórę.
commencer à apprendre
This jumper prickles my skin.
Jeżeli moje ciuchy drażnią moją skórę, wyrzucam je.
commencer à apprendre
If my clothes prickle my skin, I bin them.
Ten sweter drażni moją skórę.
commencer à apprendre
This jumper prickles my skin.
kłuć, drażnić (skórę), piec, szczypać
commencer à apprendre
prickle
Oni zabezpieczyli belki nośne mostu.
commencer à apprendre
They secured the beams of the bridge.
belka nośna, dźwigar
commencer à apprendre
beam
do cholery, do pioruna British English informal
commencer à apprendre
blinking
prom
commencer à apprendre
ferry
Z wyspy można się wydostać jedynie promem, a oni go kontrolują.
commencer à apprendre
The only way off the island is ferry and they control it.
Wydaję mi się, że mamy prom do złapania.
commencer à apprendre
I think you and I have a ferry to catch.
kolęda (wizyta księdza)
commencer à apprendre
Christmas call
Twoja córka to idealny wzór dobrego studenta.
commencer à apprendre
Your daughter is a shining example of a good student.
idealny wzór
commencer à apprendre
shining example
Krótkie spódniczki są teraz w modzie.
commencer à apprendre
Short skirts are in vogue right now.
moda
commencer à apprendre
vogue
replika, riposta
commencer à apprendre
comeback
Zawsze można było na niego liczyć w kwestii bystrej riposty.
commencer à apprendre
You could always count on him for a witty comeback.
przelotny romans, przelotny związek, przygoda miłosna
commencer à apprendre
fling
To był tylko przelotny romans!
commencer à apprendre
It was just a fling!
To był tylko przelotny romans!
commencer à apprendre
It was just a fling!
przelotny romans, przelotny związek, przygoda miłosna
commencer à apprendre
fling
Znajdź osobę, która jest zmotywowana, aby poprawić swój angielski.
commencer à apprendre
Find a person who is motivated to improve their English.
zmotywowany
commencer à apprendre
motivated
o silnej motywacji, wysoce zmotywowany
commencer à apprendre
highly motivated
Ona jest bardzo pewna siebie i wysoce zmotywowana.
commencer à apprendre
She's very confident and highly motivated.
zmotywować do działania, pobudzić do działania, dać bodziec do działania
commencer à apprendre
spur into action
szyć synonim: sew
commencer à apprendre
do the sewing
Z wysiłkiem się uśmiechnęłam.
commencer à apprendre
I strained to smile.
robić coś z wysiłkiem
commencer à apprendre
strain
oddawać coś komuś (coś niepotrzebnego)
commencer à apprendre
give something away to somebody
Moja mama oddała moje stare ciuchy biednym.
commencer à apprendre
My mother gave my old clothes away to the poor.
Oddałem mu moją starą maszynę do espresso.
commencer à apprendre
I gave my old espresso machine away to him.
Oni są sfrustrowani jego brakiem wiedzy specjalistycznej w tej dziedzinie.
commencer à apprendre
They are frustrated by his lack of expertise in this field.
wiedza lub umiejętność specjalistyczna
commencer à apprendre
expertise
milczeć jak grób, milczeć jak głaz
commencer à apprendre
my lips are sealed
milczenie jest złotem; korzystniej jest milczeć niż mówić
commencer à apprendre
silence is golden
mowa jest srebrem, a milczenie złotem
commencer à apprendre
speech is silver, silence is golden, speech is silver but silence is golden
dzień świąteczny
commencer à apprendre
feast day
W świąteczny dzień możesz odpocząć i spotkać się ze swoją rodziną.
commencer à apprendre
On a feast day, you can rest and meet with your family.
Spędziłem dzień świąteczny z moją żoną i dziećmi.
commencer à apprendre
I spent the feast day with my wife and kids.
skutek uboczny, zła strona, niepożądane skutki
commencer à apprendre
flip side, flipside
nikczemność, niegodziwość, bezecność
commencer à apprendre
wickedness
porzucać (coś lub kogoś), opuścić (kogoś) formal
commencer à apprendre
relinquish
On porzucił jakąkolwiek nadzieję.
commencer à apprendre
He relinquished any hope.
On porzucił jakąkolwiek nadzieję.
commencer à apprendre
He relinquished any hope.
porzucać (coś lub kogoś), opuścić (kogoś) formal
commencer à apprendre
relinquish
czyjaś opinia, czyjś pogląd na dany temat, czyjeś stanowisko (w danej kwestii)
commencer à apprendre
someone's take on something, somebody's take on something
Jaka jest twoja opinia na temat tego problemu?
commencer à apprendre
What's your take on this problem?
klienci, pacjenci
commencer à apprendre
caseload
lekko ugryźć, skubnąć (np. w ucho)
commencer à apprendre
nip
stłumić rozruchy
commencer à apprendre
quell a riot
tępy, nierozgarnięty informal
commencer à apprendre
dim-witted, dimwitted
gamoń, głupek spoken synonim: dimbo
commencer à apprendre
dimwit
Rozumiesz, co mówię, gamoniu?
commencer à apprendre
Do you understand what I'm saying, dimwit?
głupi, tępy
commencer à apprendre
stupid stopień wyższy stupider, stopień najwyższy the stupidest
Ona jest po prostu bardzo głupia.
commencer à apprendre
She's just very stupid.
Tylko udajesz, czy naprawdę jesteś taki głupi?
commencer à apprendre
Are you pretending or are you really that stupid?
Było mi bardzo przykro, że byłem taki głupi na teście.
commencer à apprendre
I was very sorry I'd been so stupid on the test.
On jest taki tępy, nie da się z nim porozmawiać.
commencer à apprendre
He's so stupid, it's impossible to talk to him.
To smutne, że w dzisiejszych czasach ludzie są tak tępi.
commencer à apprendre
It is sad that people are so stupid nowadays.
Ćmiący ból w skroni powstrzymał mnie przed spaniem.
commencer à apprendre
A dull pain in my temple has kept me awake.
tępy, ćmiący (np. ból)
commencer à apprendre
dull
głupi, nieinteligentny, tępy
commencer à apprendre
witless
tępy, głupi informal
commencer à apprendre
wooden-headed, woodenheaded
On jest głupi. Już nigdy się do niego nie odezwę.
commencer à apprendre
He is wooden-headed. I will never speak to him again.
Czy naprawdę sądzisz, że jestem tępym prostakiem?
commencer à apprendre
Do you really think I am a wooden-headed caveman?
On jest głupi. Już nigdy się do niego nie odezwę.
commencer à apprendre
He is wooden-headed. I will never speak to him again.
tępy, głupi informal
commencer à apprendre
wooden-headed, woodenheaded
pomimo tego, jednak (wyrażając pozornie sprzeczną opinię) spoken
commencer à apprendre
that said
On jest taki porywczy. Pomimo tego go kocham.
commencer à apprendre
He's so passionate. That said, I love him.
Większość książki była monotonna. Pomimo tego, muszę przyznać, że końcówka była niezwykle ciekawa.
commencer à apprendre
Much of the book was very dull. That said, I have to admit that the ending was extremely interesting.
Większość książki była monotonna. Pomimo tego, muszę przyznać, że końcówka była niezwykle ciekawa.
commencer à apprendre
Much of the book was very dull. That said, I have to admit that the ending was extremely interesting.
pomimo tego, jednak (wyrażając pozornie sprzeczną opinię) spoken
commencer à apprendre
that said
On jest taki porywczy. Pomimo tego go kocham.
commencer à apprendre
He's so passionate. That said, I love him.
pomimo tego, jednak (wyrażając pozornie sprzeczną opinię) spoken
commencer à apprendre
that said
zazębiać się, pasować do siebie
commencer à apprendre
mesh
Członkowie drużyny nie pasowali do siebie.
commencer à apprendre
The members of the team didn't mesh.
Biegi w aucie nie zazębiają się poprawnie.
commencer à apprendre
The car's gears aren't meshing properly.
Członkowie drużyny nie pasowali do siebie.
commencer à apprendre
The members of the team didn't mesh.
zazębiać się, pasować do siebie
commencer à apprendre
mesh
Widziałem dzisiaj wronę w parku.
commencer à apprendre
I saw a crow in the park today.
wrona
commencer à apprendre
crow
Kruk jest dużym, czarnym ptakiem.
commencer à apprendre
A raven is a large, black bird.
kruk
commencer à apprendre
raven
piać z zachwytu, triumfować (np. nad czymś, nad kimś)
commencer à apprendre
crow over,
pojawiać się ponownie, ukazywać się powtórnie
commencer à apprendre
reappear
narażać na szwank swoje interesy
commencer à apprendre
jeopardize one's interests
rozpaczliwie, ze smutkiem
commencer à apprendre
forlornly
muzyczne przedstawienie gwiazdkowe dla dzieci British English
commencer à apprendre
pantomime
dobrowolny, ochotniczy, spontaniczny, nieobowiązkowy
commencer à apprendre
voluntary,
Twoja obecność tutaj jest nieobowiązkowa.
commencer à apprendre
Your presence here is voluntary.
Twoja obecność tutaj jest nieobowiązkowa.
commencer à apprendre
Your presence here is voluntary.
dobrowolny, ochotniczy, spontaniczny, nieobowiązkowy
commencer à apprendre
voluntary
w locie, przy okazji
commencer à apprendre
on the fly
Podróżując pociągiem, przeczytałam tę książkę przy okazji.
commencer à apprendre
When travelling by train, I read this book on the fly.
spytać kogoś o opinię, spytać o kogoś zdanie (na jakiś temat)
commencer à apprendre
get somebody's take on
Jaka jest twoja opinia na temat tego problemu?
commencer à apprendre
What's your take on this problem?
czyjaś opinia, czyjś pogląd na dany temat, czyjeś stanowisko (w danej kwestii)
commencer à apprendre
someone's take on something, somebody's take on something
nadciągające niebezpieczeństwo
commencer à apprendre
impending danger
nieuchronnie zbliżająca się śmierć
commencer à apprendre
impending death
retriever (pies myśliwski aportujący ustrzeloną zwierzynę oraz grupa ras psów)
commencer à apprendre
retriever
walka o dominację lub kontrolę
commencer à apprendre
tug of war, tug-of-war
Nie wiesz jak to jest stracić bliską osobę.
commencer à apprendre
You don't know what it's like to lose a loved one.
ukochany, ukochana, bliska osoba
commencer à apprendre
loved one
symboliczny (np. gest), symboliczny (o znaczeniu, treści)
commencer à apprendre
symbolic, symbolical
Ona podniosła swoją pięść w symbolicznym geście protestu.
commencer à apprendre
She raised her fist in a symbolic gesture of protest.
rozważyć, rozważać, rozmyślać nad czymś
commencer à apprendre
mull something over, mull over something
rozważać
commencer à apprendre
contemplate
marny, słaby (o argumentacji, wyjaśnieniu, wymówce)
commencer à apprendre
flimsy
Szansa na nasz sukces jest marna.
commencer à apprendre
There's a dim chance for our success.
marny (np. szanse, perspektywy)
commencer à apprendre
dim
Nasze perspektywy na przyszłość wydają się być marne.
commencer à apprendre
Our prospects for the future seem to be dim.
marny (np. szanse, perspektywy)
commencer à apprendre
dim
precyzować, dokładnie określić
commencer à apprendre
pinpoint
Trudno jest dokładnie określić przyczyny tej recesji.
commencer à apprendre
It is difficult to pinpoint the direct cause of the recession.
Trudno jest dokładnie określić przyczyny tej recesji.
commencer à apprendre
It is difficult to pinpoint the direct cause of the recession.
precyzować, dokładnie określić
commencer à apprendre
pinpoint
precyzować, uściślać
commencer à apprendre
specify
On poprosił o pożyczkę, ale nie sprecyzował sumy.
commencer à apprendre
He asked for a loan but he didn't specify the amount.
On poprosił o pożyczkę, ale nie sprecyzował sumy.
commencer à apprendre
He asked for a loan but he didn't specify the amount.
precyzować, uściślać
commencer à apprendre
specify
Nasi rodzice hojnie rozdają nam prezenty.
commencer à apprendre
Our parents lavish gifts on us.
szafować, hojnie rozdawać, nie szczędzić (np. pochwał, uczucia)
commencer à apprendre
lavish
lekceważący
commencer à apprendre
dismissive
karcić, napominać, strofować, upominać
commencer à apprendre
admonish formal, monish old use
ściśle rozgraniczać
commencer à apprendre
draw clear-cut lines
wycinać drzewa
commencer à apprendre
clearcut
skarcić kogoś za coś
commencer à apprendre
scold somebody for something
szkoda, krzywda
commencer à apprendre
disservice
niedźwiedzia przysługa
commencer à apprendre
disservice
drobnoziarnisty technical
commencer à apprendre
fine-grained, fine grained
piasek drobny, piasek drobnoziarnisty
commencer à apprendre
fine sand, fine-grained sand
ograniczyć biurokrację
commencer à apprendre
cut the red tape
Zmniejszenie podatków i biurokracji pomogłoby tworzyć nowe firmy.
commencer à apprendre
Reducing taxes and red tape would help to create new companies.
biurokracja
commencer à apprendre
red tape
zapewnić akceptację
commencer à apprendre
provide with acceptance
pula (stawka w grze)
commencer à apprendre
stakes
Może powinniście podnieść stawkę.
commencer à apprendre
Maybe you should raise the stakes a little.
Może powinniście podnieść stawkę.
commencer à apprendre
Maybe you should raise the stakes a little.
pula (stawka w grze)
commencer à apprendre
stakes
narąbany, spruty, nachlany informal
commencer à apprendre
ripped
Znowu jesteś narąbany?
commencer à apprendre
Are you ripped again?
Ten spruty mężczyzna nie pamięta swojego imienia.
commencer à apprendre
This ripped man doesn't remember his name.
powierzyć komuś zrobienie czegoś, powierzyć coś komuś
commencer à apprendre
entrust something to somebody, entrust somebody with something
być mile widzianym
commencer à apprendre
be welcome
pomoc humanitarna
commencer à apprendre
relief supplies, relief work
oddalać, oddalić, zapobiegać, zapobiec (np. tragedii, wypadkowi)
commencer à apprendre
avert
zapobiegać kryzysowi
commencer à apprendre
avert crisis
kombinować coś
commencer à apprendre
be up to something
Co on kombinuje tym razem?
commencer à apprendre
What's he up to this time?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.