osoba prawna i statusy

 0    30 fiche    mjereminm
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
osoba (persona)
commencer à apprendre
ktoś kogo prawo za osobę uważa / ktoś to może stać się podmiotem praw i obowiązków. Może to być człowiek (osoba fizyczna) lub byt abstrakcyjny któremu prawo tę ceche przyznaje (osoby prawne) korporacje i fundacje
status libertatis
commencer à apprendre
pozycja osoby w społeczeństwie: człowiek wolny (wolno urodzony / wyzwoleniec) i Niewolnik
status civitatis
commencer à apprendre
pozycja osoby w państwie: obywatel rzymski, Latyn, cudzoziemiec
status familiae
commencer à apprendre
pozycja osoby w rodzinie
Człowiek wolny
commencer à apprendre
homo liber
wolno urodzony
commencer à apprendre
ingenuus
wyzwoleniec / wyzwoleńcy
commencer à apprendre
libertinus / libertini
Niewolnik /niewolnicy
commencer à apprendre
servus /servi- jeńcy lub urodzeni z matki niewolnicy (własność prywatna lub państwowa)
Niewolnik
commencer à apprendre
pomimo że był uznany za człowieka był przedmiotem prawa własności.
Niewolnik nie mógł:
commencer à apprendre
założyć rodziny, wszystko co miał należało do jego właściciela poza peculium - wydzielonym majątkiem. za przestępstwa pr. prywat. odpowiadał pan, za przestępstwa publ. odpowiadał sam
wyzwolenie niewolnika- prawo cywilne
commencer à apprendre
3 sposoby: 1. pozorny proces windykacyjny 2. cenzus (wpisanie na listę obywateli) 3. testament. wyzwolony niewolnik otrzymywał wolność i obywatelstwo
Wyzwolenie niewolnika - przez akt władzy państwowej za zaslugi
commencer à apprendre
1. ipso iure (porzucenie chorego niewol. przez pana), 2. oświadczenie woli pana tzw. wyzwolenie
wyzwolenie niewolnika - prawo pretorskie
commencer à apprendre
1. dopuszczenie niewolnika do stołu 2. wyzwolenie między przyjaciółmi, 3. w liście pana do niewolnika. Wyzwolenie tylko fizyczne
Wyzwoleńcy podlegali pod patronat byłego pana
commencer à apprendre
zobowiązani do posłuszeństwa i szacunku wobec patrona. patron dziedziczył po wyzwol. Miał prawo odwołać wyzwolenie
obywatel rzymski
commencer à apprendre
civis Romanus
Latyn / Latynowie
commencer à apprendre
Latinus
cudzoziemiec
commencer à apprendre
peregrinus: 1. ludy które się poddały 2. ludy podporządkowane siłą
obywatel rzymski - urodzenie
commencer à apprendre
w małżeństwie z ojca obywatela w chwili poczęcia. Z matki wolnej, majacej obywatelstwo w chwili urodzenia
obywatel rzymski - prawa publiczne
commencer à apprendre
(wolno urodzeni) 1. prawo wybieralności na urzędy 2. prawo do udziału i głosowania w zgromadzeniach ludowych 3. prawo do służby wojskowej w legionach / Wyzwoleniec tylko 2 i 3
obywatel rzymski - prawo prywatne
commencer à apprendre
(wolno urodzeni) 1 do zawierania małżeństwa 2. do sprawowania władzy ojca rodziny 3. do udziału w obrocie gospodarczo-prawnym 4. do własności partej na pr. cywil. 5. do testamentu i dziedziczenia z testamentu 6. do uczestniczenia w procesie jako strona
utrata obywatelstwa
commencer à apprendre
1. utrata wolności - prawo powrotu z niewoli 2. przesiedlenie gminy latynów 3. skazanie na wygnanie
Latynowie dawni I grupa-prawa
commencer à apprendre
ius suffraggi oraniczone, ius commrcii, legis actio, ius conubii wyjątkowo, obuwatelstwo b. łatwo
Latynowie kolonialni II grupa - prawa
commencer à apprendre
ius commercii, ius conubii b. wyjątkowo. obywatelstwo łatwo
Latynowie juniańscy II grupa - prawa
commencer à apprendre
wyzwoleni niezgodnie z pr. cyw. - ius commercii ale dziedziczy po nich patron
Latynowie wszyscy otrzymali obywatelstwo w 212 r. n.e
commencer à apprendre
.
Cudzoziemcy - prawa
commencer à apprendre
ius gentium (prawo relacje: obywatel-cudzoziemiec), ius commercii i ius conubi nie zawsze bez legis actio dlatego pretor peregrynów
familia
commencer à apprendre
patriarchalna rodzina obywateli rzymskich
Skład rodziny
commencer à apprendre
1. pater familias - ojciec rodziny 2.żona podległa władzy męż. 3 dzieci zrodzone z małż. i ich żony podległe męż. 4. dalsi potomkowie w lini męsk. 5. osoby przysposobione, i oddane pod władzę pater f. 6. niewolnicy własność pater f.
sui iuris
commencer à apprendre
- osoba samowładna (tylko pater faminias)
alieni iuris
commencer à apprendre
- członkowie rodziny podlegli władzy pater f. Ich sytuacja prawna podobna do niewolników

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.