Natalka MAGNET 1 słówka rozdział 1

 0    61 fiche    iwonao
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
die Adresse
commencer à apprendre
adres
Wie ist deine Adresse?
commencer à apprendre
Jaki masz adres?
alt
commencer à apprendre
stary
Wie alt bist du?
commencer à apprendre
Ile masz lat?
auch
commencer à apprendre
także
aus
commencer à apprendre
z
Ich komme aus Berlin.
commencer à apprendre
Pochodzę z Berlina.
besser
commencer à apprendre
lepiej
besser gesagt
commencer à apprendre
dokładniej mówiąc
Deutschland
commencer à apprendre
Niemcy
du
commencer à apprendre
ty
die Eltern
commencer à apprendre
rodzice
die E-Mail-Adresse
commencer à apprendre
adres e-mailowy
Hast du eine E-Mail-Adresse?
commencer à apprendre
Czy masz adres e-mailowy?
England
commencer à apprendre
Anglia
er
commencer à apprendre
on
es
commencer à apprendre
ono
Frankreich
commencer à apprendre
Francja
geboren
commencer à apprendre
urodzony
Ich bin in Deutschland geboren.
commencer à apprendre
Urodziłam się w Niemczech.
Heißen
commencer à apprendre
nazywać się, mieć na imię
Ich heiße Oliver.
commencer à apprendre
Mam na imię Oliver.
hier
commencer à apprendre
tutaj
ich
commencer à apprendre
ja
in
commencer à apprendre
w
Steffi wohnt in Erlangen.
commencer à apprendre
Steffi mieszka w Erlangen.
in der Nähe
commencer à apprendre
w pobliżu, niedaleko
Erlagen liegt in der Nähe von Nürnberg.
commencer à apprendre
Erlangen leży niedaleko Norymbergii.
Italien
commencer à apprendre
Włochy
ja
commencer à apprendre
tak
kommen
commencer à apprendre
pochodzić
Ich komme aus Italien.
commencer à apprendre
Pochodzę z Włoch.
liegen
commencer à apprendre
leżeć, znajdować się
Wo liegt Erlangen?
commencer à apprendre
Gdzie leży Erlangen?
nein
commencer à apprendre
nie
die Niederlande
commencer à apprendre
Holandia
Amsterdam liegt in den Niederlanden.
commencer à apprendre
Amsterdam leży w Holandii.
Österreich
commencer à apprendre
Austria
Polen
commencer à apprendre
Polska
die Schweiz
commencer à apprendre
Szwajcaria
Roland wohnt in der Schweiz.
commencer à apprendre
Roland mieszka w Szwajcarii.
sein
commencer à apprendre
być
Ich bin Oliver.
commencer à apprendre
Jestem (mam na imię) Oliver.
sie
commencer à apprendre
ona
Spanien
commencer à apprendre
Hiszpania
das Telefon
commencer à apprendre
telefon
die Türkei
commencer à apprendre
Turcja
Fatma kommt aus der Türkei.
commencer à apprendre
Fatma pochodzi z Turcji.
verstehen
commencer à apprendre
rozumieć
Ich verstehen
commencer à apprendre
Rozumiem
die USA (die Vereinigten Staaten)
commencer à apprendre
USA (Stany Zjednoczone)
Washinton liegt in den USA.
commencer à apprendre
Waszyngton leży w USA.
wissen
commencer à apprendre
wiedzieć
Das weiß ich.
commencer à apprendre
To wiem.
wer
commencer à apprendre
kto
Wer bist du?
commencer à apprendre
Jak masz na imię?
wie
commencer à apprendre
jak
Wie heiß du?
commencer à apprendre
Jak masz na imię? Jak się nazywasz?
wo
commencer à apprendre
gdzie
Wo wohnst du?
commencer à apprendre
Skąd pochodzisz?
wohnen
commencer à apprendre
mieszkać

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.