Najważniejsze daty z historii. Powtórzenie do egzaminu.

4.5  17    68 fiche    Clavia
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Chrzest Polski
commencer à apprendre
966
Zjazd w Gnieźnie
commencer à apprendre
1000
Podział Polski na dzielnice
commencer à apprendre
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
commencer à apprendre
1226
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
commencer à apprendre
1241
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
commencer à apprendre
1327
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
commencer à apprendre
1331
Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
commencer à apprendre
1335
Zawarcie pokoju w Kaliszu
commencer à apprendre
1343
Unia polsko - litewska
commencer à apprendre
1385
Bitwa pod Grunwaldem
commencer à apprendre
1410
Pokój w Toruniu
commencer à apprendre
1411
Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
commencer à apprendre
1431-1435
Bitwa po Warną
commencer à apprendre
1444
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
commencer à apprendre
1454-1466
II pokój w Toruniu
commencer à apprendre
1466
Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
commencer à apprendre
1519-1521
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
commencer à apprendre
1525
Unia lubelska z Litwą
commencer à apprendre
1569
Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
commencer à apprendre
1570
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
commencer à apprendre
1573
Unia brzeska
commencer à apprendre
1596
Początek wojny ze Szwedami
commencer à apprendre
1600
Bitwa pod Kircholmem
commencer à apprendre
1605
Wojna trzydziestoletnia
commencer à apprendre
1618-1648
Rozejm ze Szwedami w Mitawie
commencer à apprendre
1622
Bitwa morska pod Oliwą
commencer à apprendre
1627
Pokój w Altmarku
commencer à apprendre
1629
Wojny polsko-rosyjskie
commencer à apprendre
1609-1619
Wojny polsko-tureckie
commencer à apprendre
1620-1699
Klęska pod Cecorą
commencer à apprendre
1620
Bitwa pod Chocimiem
commencer à apprendre
1621
Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
commencer à apprendre
1672
Zwycięstwo pod Chocimiem
commencer à apprendre
1673
Odsiecz wiedeńska
commencer à apprendre
1683
Pokój w Karłowicach
commencer à apprendre
1699
Sejm Niemy
commencer à apprendre
1717
Konfederacja barska
commencer à apprendre
1768-1772
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
commencer à apprendre
1772
Sejm Wielki Czteroletni
commencer à apprendre
1788-1792
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
commencer à apprendre
1791
Konfederacja Targowicka
commencer à apprendre
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
commencer à apprendre
1793
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
commencer à apprendre
1797
Utworzenie Królestwa Polskiego
commencer à apprendre
1807
Wojna z Austrią
commencer à apprendre
1809
Utworzenie Królestwa Polskiego
commencer à apprendre
1816
Wybuch powstania listopadowego
commencer à apprendre
1830
Wybuch powstania krakowskiego
commencer à apprendre
1846
Wybuch powstania styczniowego
commencer à apprendre
1863
I wojna światowa
commencer à apprendre
1914-1918
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
commencer à apprendre
1914
Odzyskanie niepodległości
commencer à apprendre
1918
Uchwalenie Małej Konstytucji
commencer à apprendre
1919
Wojna polsko-bolszewicka
commencer à apprendre
1919-1921
Bitwa warszawska (Cud nad Wisłą)
commencer à apprendre
1921
Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
commencer à apprendre
1921
Konstytucja marcowa
commencer à apprendre
1926
Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego
commencer à apprendre
1926
Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
commencer à apprendre
1939
Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
commencer à apprendre
1940-1945
Powstanie w getcie warszawskim
commencer à apprendre
1943
Wybuch Powstania Warszawskiego
commencer à apprendre
1944
Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
commencer à apprendre
1945
Polska w okresie stalinizmu
commencer à apprendre
1947-1956
Powstanie NSZZ „Solidarność”
commencer à apprendre
1980
Powstanie stanu wojennego w Polsce
commencer à apprendre
1981
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
commencer à apprendre
1989

Powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego - historia dla każdego

Egzamin gimnazjalny z historii to wyzwanie, z którym musi zmierzyć się każdy uczeń gimnazjum. Wielu uczniów obawia się tego egzaminu i generuje on u nich dużo stresu. Jednak składa on się jedynie z zamkniętych zadań, co jest sporym ułatwieniem. Zadania są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi. Najczęściej zadania dobrane są tak, aby odwoływały się do różnych epok i tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych. Dlatego tak ważne jest przygotowanie się w sposób kompleksowy i korzystanie z dobrych materiałów naukowych. Najważniejsze daty historyczne, które zostały przygotowane przez Fiszkotekę gwarantuje skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Najważniejsze daty — historia z Fiszkoteką!

Nasza lekcja została stworzona w taki sposób, aby nauka była skuteczna i intuicyjna, zawiera najważniejsze daty. Historia może być naprawdę ciekawa, jeżeli zostanie przedstawiona w odpowiedni sposób. Tak właśnie jest w Fiszkotece. Podczas lekcji poznasz najważniejsze daty w historii Polski oraz świata, które z pewnością zapamiętasz na długo. Polecamy także inne lekcje dostępne na naszej platformie: historia Polski - daty, królowie Polski -daty panowania oraz różne daty z historii.

Jak uczyć się dat?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: z Fiszkoteką. Nasza innowacyjna metoda umożliwia zapamiętywanie w rekordowo krótkim czasie. W lekcjach z naszej oferty można uczyć się na wiele sposobów. Do każdej fiszki dołączone są nagrania, podczas których możesz ćwiczyć razem z lektorem. To idealny sposób na naukę szczególnie dla słuchowców. Inteligentny System Powtórek pozwala na intuicyjne powracanie do przerobionego materiału, dzięki czemu szybko i skutecznie można odświeżyć sobie wiedzę. Z naszym system szybko zapamiętasz daty - historia. Gimnazjum na pewno skończysz usatysfakcjonowany z dobrym wynikiem! Dodatkowo możesz ściągać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, czy podczas drogi do szkoły.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.