Moja pierwsza lekcja

 0    136 fiche    karolinailnickaaa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question
réponse

obecnie, bieżący, aktualny
commencer à apprendre
currently, current


blisko / niedaleko
commencer à apprendre
near


area


własność, mienie
commencer à apprendre
property

independent

properties

district


appear


recently

turn off

established

difficutlyintroducedotrzymuje przyjmuje
commencer à apprendre
receives


z wzajemnością
commencer à apprendre
mutually

siebie wzajemnie
commencer à apprendre
each other

wprowadzone przedstawione
commencer à apprendre
introduced

Wprowadzona wejsc wstąpic
commencer à apprendre
entered

objective

dotrzeć dosięgnąc osiągnąc
commencer à apprendre
reachattitude


both sides

response


który kto któryż
commencer à apprendre
whom

efficient

przeciwny na przeciwko
commencer à apprendre
opposent

w czasie / podczas
commencer à apprendre
during

jako, jak w ten sposób, tak jak, podczas, tak
commencer à apprendre
as

1. to raise 2. bring up

rozważać uważac
commencer à apprendre
consider

nie szczególnie
commencer à apprendre
not especially

late at night

mniej wiecej prawie
commencer à apprendre
approximately

regularnie zazwyczaj
commencer à apprendre
normally


matter


out of charge


introduction

także na dodatek w dodatku
commencer à apprendre
as well


przynajmniej / co najmniej
commencer à apprendre
at least


bilingual

view

Zakładamy przejac
commencer à apprendre
assume


owoc mojej pracy
commencer à apprendre
fruit of my work

Jak każdy inny
commencer à apprendre
like any other


taki takowy takową
commencer à apprendre
such

at any time
za wyjątkiem / oprócz poza
commencer à apprendre
except

w kierunku / w stronę / do
commencer à apprendre
towards


againstrecent

professional

announce


frightened

opanowany spokojny
commencer à apprendre
calm

zażenowany zawstydzony
commencer à apprendre
embarrassed

conscious

polepszyć poprawic
commencer à apprendre
improve

zgoda / pozwolenie
commencer à apprendre
permission

szkoda / krzywda odszkodowanje
commencer à apprendre
damage

innocent
sociable

patient

hard-working

sensitive

sensible

even thought

neightbourhood


on top
disturb

trudny skomplikowany uciążliwy kłopotliwy nie zdarny
commencer à apprendre
awkward

skrępowany niezgrabny nie porwczny nie udolny
commencer à apprendre
awkward

adorablemajority

define

osiągać, dosięgać, doganiać
commencer à apprendre
achieve

osiągnąć dokonać
commencer à apprendre
achieve


wpłynąć miec wplyw
commencer à apprendre
affect

supposed

suppose


behavior


personality

identity

oczywiście / w oczywisty sposób
commencer à apprendre
obviously

depending


Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.