miesnie k. dolnej

 0    40 fiche    ewelbor
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
m. Biodrowy
commencer à apprendre
m. iliopsoas
m. lędźwiowy większy
commencer à apprendre
m. psoas major
m. biodrowý
commencer à apprendre
m. iliacus
m. lędźwiowy mniejszy
commencer à apprendre
m. psoas minor
m. pośladkowy wielki
commencer à apprendre
m. gleutues maximus
m. napinający powięź szeroka
commencer à apprendre
m. tenor fasciae latae
m. pośladkowy maly
commencer à apprendre
m. gleutues minimus
m. gruszkowaty
commencer à apprendre
m. piriformis
m. obturatoriusin ternus
commencer à apprendre
m. zasłaniacz wewnętrzny
m. bliźniacze górny i dolny
commencer à apprendre
m. gemelli superior et inferior
m. czworoboczny uda
commencer à apprendre
m. obturatorius externus
wymień przyczepy mięśnia bliźniacze go
commencer à apprendre
pp. bliźniaczy górny kolec Biodrowy. bliźniaczy dolny guz kulszowy
wymień przyczepy końcowy m. bliźniaczych
commencer à apprendre
dol kretarzowy kości udowej
wskaż działanie mięśni bliźniaczych
commencer à apprendre
wspomagają działanie m. zasłaniacza wewnetrzego-obrót na zewnątrz
wskaż unerwienie m. bliźniacze górnego
commencer à apprendre
nerw mięśnia zasłaniacza wewnętrznego-splot krzyzowy
wskaż unerwienie mięśnia bliźniacze go dolnego
commencer à apprendre
nerw mięśnia czworobocznego uda -splot krzyzowy
wymień przyczepy mięśnia czworobocznego uda
commencer à apprendre
pp. guz kulszowy pk. grzebień miedzykretarzowy
wymień funkcje mięśnia czwobocznego uda
commencer à apprendre
obrót na zewnątrz przywodzenie
wskaż unerwienie mięśnia czworobocznego uda
commencer à apprendre
nerw mięśnia czworobocznego uda-splot krzyzowy
wymień przyczep poczatkowy mięśnia zasłaniacza wewnętrznego
commencer à apprendre
pp. kostny brzeg otworu zasłonowego, powierzchnia przyśrodkowa blony zaslonowej
wymień przyczep końcowy mięśnia zasłaniacza wewnętrznego-obturatorius internus
commencer à apprendre
szczyt kretarza wielkiego
wymień unerwienie mięśnia zasłaniacza wewnetrznego
commencer à apprendre
nerw mięśnia zasłaniacza wewnętrznego-splot krzyzowy
wskaż przyczepy mięśnia gruszkowego
commencer à apprendre
pp. powierzchnia miedniczna kości krzyżowej pk. szczyt kretarza większego
wskaż funkcje mięśnia gruszkowatego m. piriformis
commencer à apprendre
w stawie BIODROWYM; -obrót na zewnątrz, odwodzenie
wskaż unerwienie mięśnia gruszkowatego piriformis
commencer à apprendre
nerw mięśnia gruszkowatego -splot krzyzowy
jakie mięśnie unerwia nerw mięśnia czworobocznego uda
commencer à apprendre
mięsień bliźniaczy dolny (m. gemullus inferior); mięsień czworoboczny uda (m. quadratus femoris)
jakie mięśnie unerwia mięsień zasłaniacza wewnetrznego
commencer à apprendre
m. zasłaniacz wewnętrzny (obturatorius internus); m. bliźniaczy górny (m. gemellus superior)
wymień przyczep poczatkowy mięsień pośladkowy wielki (m. gleuteus maximus)
commencer à apprendre
pow. pośladkowy talerza k. biodrowej, grzbietowo od kresy pośladkowej tylnej, powierzchnia tylna k. krzyżowej, powięź piersiowo-lędźwiowa, więzadło krzyzowo-guzowe
wymień przyczepy końcowy m., pośladkowego wielkiego (m. gluteus maximus)
commencer à apprendre
cześć gorna: pasmo Biodrowy-piszczelowe, cz. Dolna: guzowatosc pośladkowa
funkcje mięśnia pośladkowego
commencer à apprendre
w stawie BIODROWYM-PROSTOWANIE, OBRÓT NA ZEWNĄTRZ, cz. gorna: odwodzenie, cz. dolna: przywodzenie, stabilizacja wyprostu
wskaż unerwienie mięśnia posladkowego
commencer à apprendre
nerw pośladkowy dolny -splot krzyżowy
wymień przyczepy mięśnia pośladkowego pośredniego (m. gleuteus medius)
commencer à apprendre
pp. powierzchnia pośladkowa talerza k. biodrowej pomiędzy kresa pośladkowa przednia i tylna PK. szczyt kretarza większego
funkcje m. pośladkowego średniego (gleuteus medius)
commencer à apprendre
staw Biodrowy: ODWODZENIE, cz. przednia: ZGINANIE, OBRÓT DO WEWNĄTRZ; cz. tylna: prostowanie, obrót na zewnatrz
wskaż unerwienie unerwienie mięśnia posladkowego średniego (gleuteus medius)
commencer à apprendre
nerw pośladkowy górny-splot krzyzowy
wymień przyczepy mięśnia pośladkowego małego (m. gleuteus minimus)
commencer à apprendre
PP. powierzchnia pośladkowa talerza kości biodrowej między kresa pośladkowa przednia i dolna; PK. szczyt kretarza większego
wymień funkcje w stawie biodrowym m. posladkowego małego (gleuteus minimus)
commencer à apprendre
ODWODZENIE; Cz. przednia -zginanie, OBRÓT DO WEWNĄTRZ; Cz. tylna -prostowanie, obrót na zewnątrz
wymień unerwienie mięśnia posladkowego mniejszego (m. gleuteus minimus)
commencer à apprendre
nerw pośladkowy górny
które mięśnie unerwia nerw pośladkowy górny
commencer à apprendre
m. pośladkowy średni, mały i mięsień naprężacz powięzi szerokiej
wymień przyczepy mięśnia naprężacza powięzi szerokiej (m. tenor fasciae latae)
commencer à apprendre
PP. kolec Biodrowy przedni górny; PK. powyżej pasma Biodrowy-piszczelowego, k. piszczelowa poniżej klykcia bocznego
wymień funkcje mięśnia naprężacza powięzi szerokiej (m. tensor fasciae latae)
commencer à apprendre
zginanie, odwodzenie, obrót do wewnątrz, stabilizacja wyprostu, naprężanie uda

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.