Matura ustna angielski zwroty - prowadzenie i podtrzymywanie rozmowy

 0    51 fiche    Martyna15
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Przepraszam. Czy mogę coś powiedzieć?
commencer à apprendre
Excuse me. Can I say something?
Przepraszam. Czy mogę o coś zapytać?
commencer à apprendre
Excuse me. Can I ask you something?
Czy mogę z tobą porozmawiać?
commencer à apprendre
Can I talk to you?
Czy możemy zamienić słowo?
commencer à apprendre
Can I have a word with you?
Czy mogę coś powiedzieć?
commencer à apprendre
May I say something?
Przepraszam, chciałem/am powiedzieć, że...
commencer à apprendre
Excuse me, I'd just like to say that...
To mi przypomina...
commencer à apprendre
That reminds me of...
Zacznę od...
commencer à apprendre
To start with,...
Przede wszystkim...
commencer à apprendre
First of all, ... / In the first place,...
Inną sprawą jest to, że...
commencer à apprendre
Another thing is that,...
Z drugiej strony...
commencer à apprendre
On the other hand,...
Głównym powodem jest...
commencer à apprendre
The main reason is...
Inny powód to...
commencer à apprendre
Another reason is...
Cóż, chodzi o to,że...
commencer à apprendre
Well, the thing is that...
Prawdą jest również to, że...
commencer à apprendre
It's also true that...
A na dodatek...
commencer à apprendre
Moreover, ... / What’s more...
I w końcu...
commencer à apprendre
And finally...
Niech zobaczę...
commencer à apprendre
Let me see,...
Cóż, niech pomyślę...
commencer à apprendre
Well, let me think...
Hm. Niech się nad tym zastanowię.
commencer à apprendre
Um, let me think about it.
Będę musiał/a się nad tym zastanowić
commencer à apprendre
I'll have to think about it.
Jakby to ująć?
commencer à apprendre
How shall I put it?
Cóź...
commencer à apprendre
Well...
W rzeczywistości, tak naprawdę...
commencer à apprendre
Actually,.../ In fact...
To, co ja mam na myśli...
commencer à apprendre
What I mean is...
Problem tkwi w...
commencer à apprendre
The point is...
Niech pomyślę...
commencer à apprendre
Let me think...
Szczerze mówiąc...
commencer à apprendre
Frankly speaking...
Słucham?
commencer à apprendre
Pardon?
Przepraszam, nie całkiem zrozumiałem/am?
commencer à apprendre
Sorry, I didn't quite catch that.
Słucham?
commencer à apprendre
Sorry?
Przepraszam, umknęło mi to
commencer à apprendre
Sorry, I missed that.
Czy możesz powtórzyć?
commencer à apprendre
Can you say it again, please?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o powtórzenie?
commencer à apprendre
Would you mind repeating that, please?
Czy mógłbyś/mogłabyś powtórzyć?
commencer à apprendre
Could you repeat that, please?
Czy możesz powiedzieć jeszcze raz?
commencer à apprendre
Could you say it again, please?
Nie jestem pewny/a, czy rozumiem.
commencer à apprendre
I'm not sure if I understand.
Czy mógłbyś/mogłabyś to wyjaśnić?
commencer à apprendre
Could you explain that, please?
Co rozumiesz przez...?
commencer à apprendre
What do you mean by...?
Co to słowo dokładnie znaczy?
commencer à apprendre
What does this word mean exactly?
Czy mógłbyś/mogłabyś to przeliterować?
commencer à apprendre
Could you spell it, please?
Czy mógłbyś/mogłabyś podać przykład?
commencer à apprendre
Could you give an example?
Na przykład...
commencer à apprendre
For example...
Jednym przykładem może być...
commencer à apprendre
One example of this is...
Innym przykładem jest...
commencer à apprendre
Another example is...
Proszę spojrzeć na ten przykład...
commencer à apprendre
Look at this example...
Aby dać pewne pojęcie...
commencer à apprendre
To give you an idea...
Chodzi mi o to...
commencer à apprendre
The point I'm trying to make is...
Krótko mówiąc...
commencer à apprendre
In short...
Innymi słowy...
commencer à apprendre
In other words...
Podsumowując...
commencer à apprendre
To sum up.../ In conclusion...

Ustny angielski – zwroty

Zwroty na maturę ustną z angielskiego, które okażą się przydatne zarówno przy rozmowach sterowanych jak i formułowaniu dłuższej wypowiedzi. Nauka przydatnych zwrotów po angielsku na maturę pomoże nam zachować zimną krew przy wylosowaniu nawet najtrudniejszego tematu.

Matura na 100%

Matura ustna z angielskiego może niepokoić nawet osoby, które stosunkowo dobrze posługują się językiem Szekspira. Bezpośredni kontakt z egzaminującym i mało czasu na zebranie własnych myśli sprawia, że zapominamy nawet najprostszych słów. Dlatego tak istotna jest nauka całych zwrotów, przydatnych na maturze ustnej z angielskiego.

Kompleksowa wiedza

Istotne jest także, że zwrotów na maturę ustną nie można po prostu wykuć, ale należy także dobrze poznać ich wymowę. Umożliwią to nagrania dźwiękowe, dołączone do każdej fiszki. Z Fiszkoteką żadne zwroty na maturę ustną z angielskiego nie będą problemem.

commentaires:

kasandra il a écrit: 2012-07-30 16:47:31
very good

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.