Making ideas happen

 0    61 fiche    guest2068998
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
o zbyt małej mocy
commencer à apprendre
under-powered
przygotować, montować
commencer à apprendre
set up
wyszukiwarka
commencer à apprendre
a search engine
przesyłać zdjęcia
commencer à apprendre
upload photos
żywotność baterii
commencer à apprendre
battery life
szybkość przetwarzania
commencer à apprendre
processing speed
wpływać na opinie ludzi
commencer à apprendre
influence people's opinions
rozdzielczość ekranu
commencer à apprendre
screen resolution
słuchawki
commencer à apprendre
headphones
wymiary całkowite
commencer à apprendre
overall dimensions
strata pieniędzy
commencer à apprendre
waste of money
ciężki, trudny, twardy
commencer à apprendre
tough
zastępować
commencer à apprendre
replace
analizować
commencer à apprendre
to analyse (BrE), analyze (AmE)
ekran dotykowy
commencer à apprendre
Touchscreen
promocja
commencer à apprendre
promotion
kontekst
commencer à apprendre
context
wynalazek
commencer à apprendre
an invention
rozwój
commencer à apprendre
a development
badania
commencer à apprendre
research
produkować
commencer à apprendre
to produce
oprogramowanie
commencer à apprendre
software
wynaleźć
commencer à apprendre
to invent
zalecać
commencer à apprendre
recommend
wchodzić w interakcję
commencer à apprendre
interact with
być naładowaną przez wieki
commencer à apprendre
be charge for ages
jakość w dobrej cenie
commencer à apprendre
good value for money
wbudowany aparat
commencer à apprendre
built-in camera
czy zbadałeś tło opowieści
commencer à apprendre
did you research the background of the story
czy sprawdziłeś fakty na innej stronie
commencer à apprendre
have you checked the facts on another site?
jak dla mnie, to po prostu nie brzmi zbyt prawdopodobnie
commencer à apprendre
it just doesn't sound very likely to me
czy sądzisz że może być inne wytlumscze id
commencer à apprendre
don't you think there might be another explanation?
nie jestem pewien, czy to rzeczywiście prawda.
commencer à apprendre
I'm not sure that's really true.
cóż, teraz gdy o tym wspomniałeś
commencer à apprendre
well, now that you mention it
być może masz rację.
commencer à apprendre
maybe you are right.
słuszna uwaga.
commencer à apprendre
that's a fair point.
mogę się z tym zgodzić
commencer à apprendre
I can agree with that
analiza
commencer à apprendre
analysis
wszyscy ci ludzie wyglądają na dość rozgniewanych/znudzonych/zajętych
commencer à apprendre
all the people look quite angry / bored / busy
według mnie to wygląda jak protest polityczny
commencer à apprendre
This looks like a political protest to me
sugeruje mi że
commencer à apprendre
suggests to me that
sprawia że sądzę
commencer à apprendre
makes me think
nie możesz tak naprawdę dostrzec
commencer à apprendre
you can't really see
zastanawiam się czy to jest
commencer à apprendre
I wonder if it's
to mogłoby być
commencer à apprendre
it could be
być może to jest/są...
commencer à apprendre
Perhaps it is / are...
wydaje mi się jakby
commencer à apprendre
it looks to me as if
szeroko stosowany
commencer à apprendre
widely used
transmitować
commencer à apprendre
transmit
koordynować
commencer à apprendre
coordinate
kamień milowy
commencer à apprendre
milestone
instalować
commencer à apprendre
install
badacz
commencer à apprendre
researcher
inspiracja
commencer à apprendre
inspiration
innowacja
commencer à apprendre
innovation
wersja udoskonalona
commencer à apprendre
improved version
odkrywać
commencer à apprendre
to discover
wytwarzać
commencer à apprendre
to produce
rozwijać
commencer à apprendre
to develop
produkt
commencer à apprendre
product
chronić oprogramowanie
commencer à apprendre
protect the software

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.