Letzte Ausfahrt Uni

 0    33 fiche    manque
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
dokonać przypadkowego wyboru
commencer à apprendre
stolpern
obiecywać
commencer à apprendre
versprechen
decydować się (na)
commencer à apprendre
sich entscheiden (für)
ustępować
commencer à apprendre
nachstehen
perspektywa zawodowa
commencer à apprendre
die Berufsaussicht, en
być poszukiwanym
commencer à apprendre
gefragt sein
ankieta
commencer à apprendre
die Umfrage, n
zwracać uwagę (na)
commencer à apprendre
achten (auf A)
stwierdzić, ustalać
commencer à apprendre
herausfinden
otoczenie, środowisko
commencer à apprendre
das Umfeld
badacz zajmujący się sprawami kształcenia
commencer à apprendre
der Bildungsforscher, -
student przygotowujący się do zawodu nauczyciela
commencer à apprendre
der Lehramtsstudent, en
przyczyniać się
commencer à apprendre
beitragen
po prostu obawiać się kosztów
commencer à apprendre
schlicht die Kosten scheuen
ognisko domowe
commencer à apprendre
der hemische Herd
notabene
commencer à apprendre
übrigens
własny pokój
commencer à apprendre
die eigene Bude
luźno
commencer à apprendre
locker
dokonac przypadkowego wyboru przy przedmiocie
commencer à apprendre
stolpern ins nächstbeste Fach
nie ustępować nikomu
commencer à apprendre
nachstehen nicht
wpisać się na koniec pracy
commencer à apprendre
schreiben an der Abschlussarbeit
zapisać się do uniwersytetu
commencer à apprendre
einschreiben an der Universität
zmieniać wykład i seminaria
commencer à apprendre
wechseln Vorlesungen und Seminare
przykładać, przystawiać, nakładać, lokować, umieszczać, wkładać, inwestować, zamierzać, planować`
commencer à apprendre
anlegen
wydawać, wydawać pieniądze
commencer à apprendre
ausgeben
podobny, podobnie
commencer à apprendre
ähnlich
odcinać
commencer à apprendre
abschneiden
prawdopodobny, prawdopodobnie
commencer à apprendre
wahrscheinlich
większościowy, większościowo, w większości, większością głosów
commencer à apprendre
mehrheitlich
przeważający, przeważnie
commencer à apprendre
überwiegend
polecać, reklamować, rekomendować, zalecać
commencer à apprendre
empfehlen
czysty, niezabrudzony, czysto
commencer à apprendre
rein
przypadkowy, przypadkowo, przypadkiem
commencer à apprendre
zufällig

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.