lesson ten time

 0    67 fiche    anatola5
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
time
It's time to go home.
commencer à apprendre
czas
Czas iść do domu.
late
It's getting late, I have to go.
commencer à apprendre
późno
Robi się późno, muszę iść.
are you late?
commencer à apprendre
czy jesteś spóźniony?
yes, I'm late
commencer à apprendre
tak, jestem spóźniony
early
I woke up very early today.
commencer à apprendre
wcześnie
Obudziłam się dziś bardzo wcześnie.
He came very early
commencer à apprendre
Przyszedł bardzo wcześnie
No, I'm on time
commencer à apprendre
Nie, jestem na czas
What do you do in your free time
commencer à apprendre
Co robisz w wolnym czasie
How long does it take?
commencer à apprendre
Jak długo trwa?, Jak długo to potrwa?
It takes about 8 hours
commencer à apprendre
Zajmuje to około 8 godzin
Does it take long?
commencer à apprendre
Trwa długo? Ile Ci to zabierze czasu?
about
commencer à apprendre
o, około
take
commencer à apprendre
wziąć
long
Your hair is so long.
commencer à apprendre
długi
Twoje włosy są takie długie.
How
How are you going to do that?
commencer à apprendre
Jak
Jak zamierzasz to zrobić?
it will take a while
commencer à apprendre
to zajmie chwile
it takes a while
commencer à apprendre
to zajmuje trochę czasu
during
commencer à apprendre
w czasie / podczas
during the day
commencer à apprendre
w ciągu dnia
day
What a beautiful day!
commencer à apprendre
dzień
Cóż za piękny dzień!
night
Good night.
commencer à apprendre
noc
Dobranoc.
midnight
commencer à apprendre
północ (pora dnia)
noon
Let's meet tomorrow at high noon.
commencer à apprendre
południe
Spotkajmy się jutro w samo południe.
at night
commencer à apprendre
w nocy
at midnight
The party finished at midnight.
commencer à apprendre
o północy
Impreza skończyła się o północy.
afternoon
I have guitar classes in the afternoon.
commencer à apprendre
popołudnie
Popołudniu mam lekcje gitary.
in the afternoon
commencer à apprendre
po południu
a second
commencer à apprendre
sekunda
sixty seconds
commencer à apprendre
sześćdziesiąt sekund
a minute
commencer à apprendre
minutę
sixty minutes
commencer à apprendre
sześćdziesiąt minut
an hour
commencer à apprendre
godzina
twenty four hours
commencer à apprendre
doba
a day
commencer à apprendre
Dzień
fifteen minutes
commencer à apprendre
kwadrans
quarter
It's a quarter to three.
commencer à apprendre
kwadrans
Jest za kwadrans trzecia.
a day
commencer à apprendre
Dzień
a date
commencer à apprendre
Data
to go on a date
commencer à apprendre
iść na randkę
a week
commencer à apprendre
tydzień
four weeks
commencer à apprendre
cztery tygodnie
a month
commencer à apprendre
miesiąc
twelve months
commencer à apprendre
dwanaście miesięcy
a year
commencer à apprendre
rok
hundred years
commencer à apprendre
sto lat
a century
commencer à apprendre
wiek jako epoka
nineteen ninety seven
commencer à apprendre
tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem
two thousand and one
commencer à apprendre
dwa tysiące jeden
two thousand eleven
commencer à apprendre
dwa tysiące jedenaście
seven days
commencer à apprendre
siedem dni, tydzień
hour
The movie starts in one hour.
commencer à apprendre
godzina
Film zaczyna się za godzinę.
an hour
commencer à apprendre
godzina
o'clock
commencer à apprendre
godzina
it's five o'clock
commencer à apprendre
Jest piąta, dosłownie - piąta na zegarze
tea time
commencer à apprendre
czas na Herbatę
past
commencer à apprendre
przeszłość, po
it's
commencer à apprendre
jest
it's ten past seven p.m.
commencer à apprendre
jest dziesięć po siódmej
half
commencer à apprendre
połowa, wpół do
It's half past nine a.m.
commencer à apprendre
jest dziesięć po siódmej
to
commencer à apprendre
do / na
it's five to six p.m.
commencer à apprendre
jest za pięć szósta wieczorem
quarter
It's a quarter to three.
commencer à apprendre
kwadrans
Jest za kwadrans trzecia.
it's quarter to four
commencer à apprendre
za kwadrans czwarta
what time is it?
commencer à apprendre
która godzina?
after midnight a.m.
commencer à apprendre
po północy
past morning p.m.
commencer à apprendre
po południu rano

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.