Lesson forty one

 0    25 fiche    karolkostrzewa99
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Czy mogę pożyczyć od ciebie 50 euro?
commencer à apprendre
Could I borrow 50 euro from you?
W tym roku staram się oszczędzać na wakacje - dlatego co miesiąc odkładam pieniądze.
commencer à apprendre
I am trying to save for my holidays this year - that is why I am putting aside some money every month.
w trudnej sytuacji materialnej
commencer à apprendre
hard up
Jeśli wydasz więcej niż zarobisz, wkrótce będziesz miał długi.
commencer à apprendre
If you spend more than you earn, you will soon end up having debts.
Ktoś, kto jest na emeryturze, nazywa się emerytem.
commencer à apprendre
Someone who is retired is called pensioner.
analfabeta
commencer à apprendre
illiterate
poniżające, poniżające
commencer à apprendre
degrading, demeaning
klątwa egzystencjalna
commencer à apprendre
existential curse
różnice
commencer à apprendre
differences
zarost
commencer à apprendre
facial hair
próba
commencer à apprendre
attempt
rozważać
commencer à apprendre
to consider (doing)
Oświeć nas
commencer à apprendre
Enlight us
opanowany, spokojny
commencer à apprendre
composed, calm
Tak trzymaj!
commencer à apprendre
Keep it up!
podszywać się pod kogoś
commencer à apprendre
to impersonate someone
zjechać na pobocze, zatrzymać samochód
commencer à apprendre
pull over
agent pod przykrywką
commencer à apprendre
undercover agent
zastępca
commencer à apprendre
deputy
czystość
commencer à apprendre
chastity
lipiec
commencer à apprendre
July
czerwiec
commencer à apprendre
June
Jim i ja graliśmy wczoraj w tenisa. - Kto wygrał?
commencer à apprendre
Jim and I played tennis yesterday. - Who won?
Co ona robiła, kiedy wszedłeś?
commencer à apprendre
What was she doing when you came in?
Widzę, że jesteś tutaj na wakacjach. Jak długo jesteś?
commencer à apprendre
I see you are on holiday here. How long have you been?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.