leki przeciwdepresyjne

 0    39 fiche    ealice
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
jakie przekaźnixtwo regulują eki p/depresyjne?
commencer à apprendre
noradrenergiczne i serotoninergiczne
jakie leki stosowane sa w ChAD?
commencer à apprendre
kwetiapina, olanzapina
podział leków przeciwdepresyjnych
commencer à apprendre
TLDP, MAOI, SSRI, NRI, NDRI (inhib wychw zwr noradr i dop), SNRI (złożone inhib wych zwr ser, nor), NaSSA (o dział noradrenergicznym i serotoninowym), SARI (antag rec %HT2A i wychw zwr ser)
tianeptyna
commencer à apprendre
lek p/depr, którego działanie polega na presynaptycznym wychwycie serotoniny
TLPD- charakterystyka
commencer à apprendre
nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego NA i 5HT. Działają także na ukł chol, dop, hist
TLPD- przykłady leków
commencer à apprendre
amitryptylina, doksepina, imipramina, nortryptylina
TLPD i ich wpływ na inne układy
commencer à apprendre
M1 (cholinolitycznie), a1 (adrenolityczne), H1 i H2 (p/hist), hamowanie wychwytu NA (tu zab erekcji i ejakulacji i zaostrzenioe psychoz), hamowanie wychwytu 5HT (zesp serotoninowy), kardiotox, obniżenie progu drgawkowego
TLDP- zastosowanie
commencer à apprendre
depresja, dystymia, lęk napadowy, moczenie nocne, natręctwa, zep bólowe, hiperkinetyczne (dzieci)
SSRI- przykłady
commencer à apprendre
citalopram, escitalopram, sertralina, fluoksetyna
SSRI- mechanizm działania
commencer à apprendre
inhibicja wychwytu zwrotnego powoduje wzrost st 5HT; stosunkowo bezpieczne, mało DNP
cechy wspólne SSRI
commencer à apprendre
mały efekt cholinolityczny i p/hist, niewiekie ryzyko zmiany fazy, mało wpływają na ukł krążenia, nie są teratogenne (ale zep odstaw now), dobrze tolerowane
SSRI -DNP
commencer à apprendre
zmniejszony apetyt, nudn, biegunka (5HT), dysf seks, niepokój, lęk, bezsennośc, bóle gł
łączenie SSRI z jakimi lekami podności ryzyko wystąpienia zesp serotoninowego?
commencer à apprendre
IMAO (selegilina), tryptofan (prekursor serotoniny), klomipramina, lit, buspiron, mirtazapina, opioidy
zespół serotoninowy- obj
commencer à apprendre
zab świad, mioklonie, niepokój, drżenie m, wzmożenie odruchów, zab koordynacji, dreszcze, poty, hipertermia, drgawki, śpiączka, zgon
SSRI- WSK
commencer à apprendre
depresje, ale nie te najmocniejsze, zab obsesyjno-komp, zab odżywiania, lęk, dystymie, depresja w podeszłym wieku
IMAO- mechanizm działania
commencer à apprendre
monoamina jest pod wływem MAO degradowana do aldehydu i cośtam cośtam
działanie na poszczegóne monoaminy IMAO
commencer à apprendre
MAO-A- NA, 5HT, Da; MAO-B- Da, fenyoetyloamina, metylohistamina
gen I MAOI
commencer à apprendre
nieselektywnie, nieodwracalnie blokują MAO-A i B, sluteczność podobna do TLPD, dużo DNP (uszk wątr, cheese-eff, zmiana fazy, psychozy)
gen I MAOI- preparaty
commencer à apprendre
iproniazyd, feneazyna, izokarbamid
gen II MAOI
commencer à apprendre
selektywne, nieodwracalne
IIIgen MAOI
commencer à apprendre
selektywne odwracalne
III gen MAOI-przykłady
commencer à apprendre
moklobemid
leki, których inhibicja MAO jest DNP
commencer à apprendre
izoniazyd(p/gruźliczy), prokarbazyna(cytost), linezolid (antyb)
ograniczenia dietetyczne przy stosiwaniu MAOI
commencer à apprendre
pokarmy zawierająceaminy presyjne i ich prekursory: ser, salami, śledzie, kawa, czekolada, bób, wino
NARI- przykłady
commencer à apprendre
reboksetyna
NDRI-przykłady
commencer à apprendre
bupropion
bupropion- zastosowanie
commencer à apprendre
depresja, nikotynizm
SNRI
commencer à apprendre
podwójneinhibitory wychwytu zwrNAi 5HT
SNRI- przykłady
commencer à apprendre
duloksetyna, wenlafaksyna
SNRI- charakterystyka
commencer à apprendre
"czyste TLPD", nie są kardiotox, więcej remisji niż po SSRI, działają p/lękowo
SNRI-DNP
commencer à apprendre
podwójne inhib wychw zwr NA i 5HT, nudn, zap, zab snu, suchość w ustach, potliwość
NaSSA
commencer à apprendre
noradrenergic and specific serotonergic antidepressant, antagoniści rec a2, 5HT2A, 2C
NaSSA- przykłady
commencer à apprendre
mirtazapina, mianseryna
mirtazapina DNP
commencer à apprendre
NaSSA, penie, nap drgawkowe, obrzęk stawów, zmiany skórne, zab czynn wątroby
SARI
commencer à apprendre
antagoniści rec 5HT2A oraz inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
SARI- przykłady
commencer à apprendre
trazodon
leki normotymiczne- przykłady
commencer à apprendre
węglan litu, karbamazepina, sole kw walproinowego, lamotrygina
lit- DNP
commencer à apprendre
rozdrażnienei, bóle gł, drgawki, obj móżdżkowe, parkins, wielomocz, usz nerek, zmiany w EKG, teratogenny
leki stosowane w ADHD
commencer à apprendre
atomoksetyna, metylfenidat

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.