lekcja nr 8 -podrecznik-mat + 3kl gim 8 dział

 0    114 fiche    mamami274
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
piętro / podłoga
commencer à apprendre
floor
bogaty właściciel
commencer à apprendre
rich owner
niebezpieczne miejsce
commencer à apprendre
dangerous place
biedny sługa
commencer à apprendre
poor servant
hałas
commencer à apprendre
noise
zły
commencer à apprendre
angry
wystraszony
commencer à apprendre
scared
zapukać do drzwi
commencer à apprendre
knock on the door
koniec historii
commencer à apprendre
the end of the story
odpowiedzieć na pytanie
commencer à apprendre
answer the question
sprawdzać
commencer à apprendre
check
sprawdzić swoją odpowiedź
commencer à apprendre
check your answer
wybierać
commencer à apprendre
choose
krąg
commencer à apprendre
circle
zakreślić właściwe słowo
commencer à apprendre
circle the correct word
zamknij swoją książkę
commencer à apprendre
close your book
dziwny / nie do pary
commencer à apprendre
odd
uzupełnij dialog
commencer à apprendre
complete the dialogues
Popraw błędy
commencer à apprendre
correct the mistakes
zaznacz nieprawdę
commencer à apprendre
cross false
wyciąć / wytnij
commencer à apprendre
cut out
zdecydować
commencer à apprendre
decide
opisać
commencer à apprendre
describe
opisać zdjęcia
commencer à apprendre
describe the pictures
rysować
commencer à apprendre
draw
odgadnąć znaczenie
commencer à apprendre
guess the meaning
uczynić zdania
commencer à apprendre
make sentences
dopasuj przeciwieństw
commencer à apprendre
match the opposites
powtarzać
commencer à apprendre
repeat
użyj słowa z ramki
commencer à apprendre
use the word in the box
wysłać
commencer à apprendre
send
nurkowanie / skoki do wody
commencer à apprendre
diving
przyjaciel korespondencyjny
commencer à apprendre
pen friend
basen kryty
commencer à apprendre
indoor swimming pool
domowy
commencer à apprendre
indoor
Anglia
commencer à apprendre
England
Szkocja
commencer à apprendre
Scotland
Walia
commencer à apprendre
Wales
Irlandia Północna
commencer à apprendre
Northern Ireland
wejście, wstęp
commencer à apprendre
admission
przyznać się
commencer à apprendre
admit
zgodzić się
commencer à apprendre
agree
ogłosić
commencer à apprendre
announce
poprosić
commencer à apprendre
ask
zaprosić kogoś na randkę
commencer à apprendre
ask someone out
zapewnić
commencer à apprendre
assure
pogadać
commencer à apprendre
chat
zdradzić kogoś
commencer à apprendre
cheat on someone
posprzątać
commencer à apprendre
clean up
narzekać, skarżyć się
commencer à apprendre
complain
skarga, zażalenie
commencer à apprendre
complaint
totalny bałagan
commencer à apprendre
complete mess
przeciwstawić się
commencer à apprendre
confront
spokojny
commencer à apprendre
cool
zdruzgotany, załamany, zdewastowany
commencer à apprendre
devastated
chłodny
commencer à apprendre
distant
awantura, zakłócenie spokoju
commencer à apprendre
disturbance
wróg
commencer à apprendre
enemy
zakochać się w kimś
commencer à apprendre
fall in love with someone
poczuć do kogoś sympatię, polubić kogoś
commencer à apprendre
fancy someone
czynnik
commencer à apprendre
factor
skończyć z kimś
commencer à apprendre
finish with someone
flirtować z kimś
commencer à apprendre
flirt with someone
następny
commencer à apprendre
following
do końca, na zawsze
commencer à apprendre
forever
dogadywać się z kimś
commencer à apprendre
get on with someone
chodzić z kimś
commencer à apprendre
go out with somebody
wymknąć się spod kontroli
commencer à apprendre
get out of control
zwariować
commencer à apprendre
go crazy
oszaleć
commencer à apprendre
go mad
nie udać się, źle pójść
commencer à apprendre
go wrong
prawnuk
commencer à apprendre
great-grandchild
haker, włamywacz do sieci komputerowych
commencer à apprendre
hacker
radzić sobie z
commencer à apprendre
handle
pokłócić się z kimś
commencer à apprendre
have an argument with someone
wynająć, wypożyczyć
commencer à apprendre
hire
uczciwy
commencer à apprendre
honest
lodowisko
commencer à apprendre
ice rink
ignorować
commencer à apprendre
ignore
zaprosić
commencer à apprendre
invite
zazdrosny
commencer à apprendre
jealous
przedszkole
commencer à apprendre
nursery school / kindergarten
zrobić pierwszy ruch
commencer à apprendre
make the first move
olbrzymi, wielki
commencer à apprendre
massive
tęsknić za kimś
commencer à apprendre
miss someone
mitologia
commencer à apprendre
mythology
nieznośna osoba
commencer à apprendre
nuisance
zaoferować
commencer à apprendre
offer
trucizna
commencer à apprendre
poison
ksiądz
commencer à apprendre
priest
poprzedni
commencer à apprendre
previous
obiecać
commencer à apprendre
promise
odmówić
commencer à apprendre
refuse
uciec
commencer à apprendre
run away
kłótnia
commencer à apprendre
quarrel
szkoda, wstyd
commencer à apprendre
shame
nieśmiałość
commencer à apprendre
shyness
środek nasenny
commencer à apprendre
sleeping potion
serwis społecznościowy
commencer à apprendre
social networking site
uduszony, stłamszony
commencer à apprendre
suffocated
kazać, powiedzieć
commencer à apprendre
tell
kazać komuś coś zrobić
commencer à apprendre
tell someone to do something
napisać wiadomość SMS
commencer à apprendre
text
ściszyć
commencer à apprendre
turn down
powściągliwy, chłodny
commencer à apprendre
unemotional
ostrzec
commencer à apprendre
warn
Czy chcesz ...?
commencer à apprendre
Do you want to ...?
A może pójdziemy ...?
commencer à apprendre
How about going ...?
Zastanawiałem się, czy mógłbyś / mogłabyś...
commencer à apprendre
I was wondering if you'd like to...
Bardzo bym chciał / chciała ale obawiam się że nie mogę.
commencer à apprendre
I would love to, but I'm afraid I can't.
Nie przepraszam. Chyba sobię odpuszczę.
commencer à apprendre
No, sorry. I think I'll give it a miss.
Szkoda.
commencer à apprendre
That's a shame
Wstydź się!
commencer à apprendre
Shame on you!
Czemu nie? Mógłbym / Mogłabym spróbować.
commencer à apprendre
Why not? I could give it a try.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.